Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Supranacionální charakter Evropských společenství - přednáška 3/12

Supranacionální charakter Evropských společenství - přednáška 3/12

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášky seznamují se supranacionálním charakterem Evropských společenství a EU. Text heslovitě zmiňuje některá rozhodnutí Evropského soudního dvoru a povahu práva Evropských společenství. Vedle specifik vyplývajících ze supranacionality vypisuje působnost práva ES. V závěru se zabývá institucionální strukturou ES z právního pohledu. Předchozí přednášku naleznete zde Evropská rada, Evropská Komise - přednáška 2/12, následující Prameny komunitárního práva - přednáška 4/12.

Obsah

1.
Úvod
2.
Rozhodnutí Evropského soudního dvoru (ESD)
3.
Povaha práva Evropských společenství
4.
Jaká jsou specifika vyplývající ze supranacionality
5.
Působnost práva ES
5.1.
Věcná působnost, pravomoci a cíle společenství
5.1.1.
K cílům nadnárodních entit patří rovněž obecné cíle EU
5.1.2.
Věcná působnost společenství /článek 3/
5.1.3.
Osobní působnost
5.1.4.
Územní působnost
6.
Institucionální struktura z pohledu právního
6.1.
Organizační struktura ES – přehled, vývoj, dělba moci a kompetencí
6.1.1.
Orgány ES /smlouva z Nice/
6.1.2.
Mezinárodní organizace
6.1.3.
Vnitrostátní struktura EU

Úryvek

"V následných rozhodnutí ESD tuto tezi obohatil a učinil řadu klíčových závěrů:
- Smlouva o EHS vytvořila vlastní právní řád (na rozdíl od běžných mezinárodních smluv), integrovaný do nabytí účinnosti Smlouvy do právního řádu členských států, který je závazný pro jejich soudy
- založením Společenství na neomezenou dobu, jež je vybaveno vlastními orgány, právní subjektivitou, způsobilostí k právním úkonům, způsobilostí k mezinárodně právnímu zastoupení a zejména skutečnými pravomocemi vyplývajícími z omezení svrchovaných pravomocí nebo jejich přenosů ze státu na Společenství, tyto státy omezily, byť jen ve vymezených oblastech svá suverénní práva a vytvořily tak právní řád zavazující jak jejich příslušníky, tak i je samotné
- s právem založeným na Smlouvě, tedy vycházejícím z autonomního pramene, nemůže s ohledem na jeho zvláštní originální povahu soudně odporovat žádný vnitřní akt, aniž by nebyl zpochybněn

Povaha práva Evropských společenství:
- omezení suverénních práv členských států. Smlouva ES, která zakládá společenství obsahuje prvek nadstátnosti /supranacionality/ spočívající v přenesení části suverénních práv států na nad národní entity.
- Právo ES je právním řádem sui genesis, vybudovaném na principu nad státnosti, který prolamuje tradiční bipartici práva mezinárodního a práva vnitrostátního vytvářející tripartici těchto právních systémů: práva mezinárodního, komunitárního a vnitrostátního
- komunitární práva kumuluje prvky práva mezinárodního a práva vnitrostátního a zároveň vytváří novou kvalitu právních vztahů.

Jaká jsou specifika vyplývající ze supranacionality:
1. Schopnost orgánů tvořit právo, společenství vytvářejí svůj vlastní právní řád
2. Unikátní personální působnost komunitárního práva, adresáty jehož norem jsou jak členské státy, tak i soukromé osoby na území těchto států
3. Pravomoc společenství v oblastech vymezených pouze státům, tzn. legislativní, výkonné a soudní
4. Závaznost rozhodnutí orgánů a institucí ES/EU pro členské státy , čímž v některých případech dochází k derogaci mezinárodněprávní zásady svrchované rovnosti států
5. Bezprostřední použitelnost jeho aktů na vnitrostátní úrovni, což je dosažitelné díky koncepci přímého účinku a dosažitelnosti komunitárního práva čl. 10 SES)
- nejedná se o bezprostřední použitelnost všech aktů, ale v případě nařízení, to začíná působit 20. den po jeho vyhlášení a v této podobě a v tomto znění je závazné pro všechny subjekty
6. Extenzivní výklad závazků členských států
7. Specifikum soudní ochrany realizované jak na komunitární úrovni (prostřednictvím ESD, Tribunálu prvního stupně, Soudu pro veřejnou službu), tak i vnitrostátními judiciálními a dalšími orgány aplikujícími právo ES, čímž se zavádí dvojí systém soudní ochrany
8. Dopad na vnitrostátní práva členských států, jenž vede v některých oblastech k harmonizaci, unifikaci a evropeizaci jednotlivých norem vnitrostátních právních řádů členských států"

Poznámka

Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18121
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse