Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Surovinová politika - zápočtová práce

Surovinová politika - zápočtová práce

Kategorie: Hospodářská politika, Geologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor práce začíná po krátkém úvodním zamyšlení, k čemu všemu potřebujeme energie, s definicí základních pojmů - prvotní a druhotné suroviny, nerostné suroviny, ložiska, vyhrazené a nevyhrazené nerosty, trvale udržitelný rozvoj, atd. Dále se věnuje historickému vývoji hospodářství ČR a jeho vlivu na využívání nerostných surovin na území dnešní ČR. Následuje důkladná analýza současné úrovně využívání nerostných surovin. Uvedena jsou výhradní ložiska k 31. 12. 1998, dovozy a vývozy nerostných surovin, surovinově náročných výrobků, životnost geologických a průmyslových zásob nerostných surovin. Autor také zkoumá právní prostředí, aktuální problémy surovinové politiky, domácí surovinovou základnu, její životnost, perspektivy rozvoje a obecné cíle.

Obsah

0.
Energie a suroviny
0.1
Úvod
0.2
Vymezení pojmů
1.
Historický vývoj a vliv na využívání nerostných surovin v územích dnešní České
republiky
2.
Analýza současné úrovně využívání nerostných surovin v České republice
2.1
Vývoz
2.2
Dovoz
2.3.
Právní prostředí a územní plánování
2.4
Geologická prozkoumanost území ČR
2.5
Aktuální problémy
2.5.1
Struktura národního hospodářství a jeho surovinová náročnost
2.5.2
Vývoz nerostných surovin
3.
Domácí surovinová základna, její životnost a perspektivy rozvoje
3.1
Palivoenergetické suroviny
3.2
Rudy
3.3
Nerudní a stavební suroviny
3.4
Druhotné suroviny
4.
Obecné cíle surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
4.1.
Dlouhodobé cíle
4.2
Střednědobé cíle
4.3
Krátkodobé cíle
5.
Nástroje surovinové politiky pro dosažení stanovených cílů
5.1
Informační systém
5.2
Legislativní nástroje
5.3
Ekonomické nástroje
5.4
Územní plánování
5.5
Globální informace
6.
Závěr

Úryvek

Je-li nerostný zdroj zkoumán a jsou-li na něm vyčísleny zásoby, stává se ložiskem. V pojetí báňské legislativy jsou rozlišována ložiska vyhrazených a nevyhrazených nerostů. Mezi ložiska výhradní patří ložiska vyhrazených nerostů, kterými jsou prakticky všechny nerosty mimo stavebního kamene, štěrkopísků a cihlářských surovin, které patří mezi nevyhrazené nerosty. Výhradní ložiska jsou ve vlastnictví státu. Ostatní ložiska nevyhrazeného nerostu, tzv. nevýhradní ložiska kamene, štěrkopísku a cihlářských surovin jsou součástí pozemku. Geologické zásoby ložisek vyhrazených nebo nevyhrazených nerostů tvoří fyzické zásoby těchto nerostů v původním stavu. Průmyslové zásoby jsou zásoby, využitelné dostupnými technologiemi v momentě ukončení průzkumných prací.
Stát dbá o šetrné využívání přírodních nerostných zdrojů a ochranu nerostného bohatství. Tato zásada je opisem čl. 7 Ústavy České republiky. Za šetrné se považuje takové využívání přírodních nerostných zdrojů, které použitím dostupné moderní techniky a technologie při těžbě a úpravě nerostných surovin zabezpečí jejich optimální využití a zhodnocení. Šetrným využíváním nerostných zdrojů se rozumí povinnost hospodárně využívat nerostné zdroje s ohledem na zachování přiměřeně obdobných možností i pro budoucí generace. Ochranou nerostného bohatství se pro potřeby surovinové politiky rozumí ochrana vyhledaných a prozkoumaných ložisek nerostných surovin před ztížením nebo znemožněním jejich případného využití v budoucnu a stejně tak i ochrana před jejich neoprávněným užíváním a spotřebováním, které je ze společenského hlediska neekonomické.
Trvale udržitelný rozvoj je takový, který splňuje potřeby současné generace a zároveň neomezuje budoucí generace v jejich potřebách. Stupeň současného čerpání těchto nerostných zdrojů proto musí brát v úvahu jejich vzácnost, úroveň technologií a dostupnost náhradních zdrojů. Trvale udržitelný rozvoj vyžaduje ponechat volbu úplného vyčerpání neobnovitelných zdrojů budoucím generacím.
Tímto bychom měli za sebou některé z podstatných přesných definic mála z mnoha důležitých termínů. Jak je však uvést v život a využít v praxi? To si vyžádá mnohem více práce, rozvahy. Nejdůležitější a i první v pořadí by měla být vyčerpávající analýza historických vlivů na současný stav a zejména pak analýza současného stavu, zhodnocení možností, výhod a nevýhod. O tom bude hovořiti další část této práce."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistého textu je 22 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2551
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse