Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Susan Sontagová: Proti interpretaci

Susan Sontagová: Proti interpretaci

Kategorie: Dějiny umění

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje s knihou Proti interpretaci od Susan Sontagové. Vypisuje nejdůležitější myšlenky z díla. Zmiňuje především počátky interpretace uměleckých děl, i oddělení formy děl od jeho obsahu. Popisuje mimetickou teorii. Odpovídá na otázku, co je základním problémem interpretace. Stručně se věnuje redukcionismu, i problematice interpretace v literatuře a filmu. V závěru je uvedeno, jakým směrem se má kritika vyvíjet.

Obsah

1.
Úvod
2.
Počátky interpretace uměleckých děl
3.
Oddělení formy uměleckého díla od jeho obsahu
4.
Mimetická teorie umění
5.
Co je základním problémem interpretace?
6.
Redukcionismus - nauka Freudova a Marxe či Hitlera.
7.
Problematiku interpretace v literatuře
8.
Problematika interpretace v umění (film)
9.
Jakým směrem se dle Susan Sontagové má kritika vyvíjet?

Úryvek

"Autorka v tomto eseji rozebírá, co vlastně znamená interpretovat umělecké dílo, pojednává o historii interpretace, kritizuje současný způsob, jakým jsou umělecká díla obvykle interpretována a podává návrhy, jakým směrem by se měla kritika uměleckých děl ubírat.
Počátky interpretace uměleckých děl vidí Susan Sontagová v antickém Řecku. Ukazuje příklad dvou nejvýznamnějších filosofů: Platóna, který pohrdal uměním jakožto nápodobou nápodoby (vždyť v jeho nauce již předměty našeho světa představují nedokonalou nápodobu transcendentálních idejí; napodobovat napodobované se z jeho úhlu pohledu jeví jako zbytečné) a Aristotela, který k umění zastává smířlivější stanovisko – umění totiž může být určitým způsobem užitečné (očišťuje nebezpečné emoce). Pravděpodobně z Aristotelovy nauky o látce a tvaru pak vyvstává koncept obsahu a formy uměleckého díla.
Oddělení formy uměleckého díla od jeho obsahu je pro interpretaci typické. Autorka se na několika místech znepokojuje nad tím, jak mnoho interpretačního úsilí bývá věnováno obsahu a jak často bývá opomíjena forma. Obsah díla je předpokládán, očekává se, že dílo bude něco sdělovat.
Mimetická teorie umění (mimésis – nápodoba skutečnosti) přetrvala od antiky až do současnosti. Dnes je akceptovatelná i jiná teorie – teorie subjektivního vyjádření, dílo v ní je subjektivní vyjádření umělce. Problém obou teorií však autorka vidí v tom, že obě jsou zaměřeny převážně na obsah a ani ne zdaleka tolik na formu uměleckého díla. V posledních dvou třetinách eseje pak na několika místech projevuje touhu odklonit se od intelektuálního pochopení díla (tedy od interpretace) k prostému smyslovému vnímání.

Co je základním problémem interpretace? Dle autorky je to snaha převádět obsah díla tak, aby odpovídalo našemu porozumění. Jeden prvek díla dle interpreta znamená něco jiného, další pak převede do své interpretační roviny opět jako něco jiného.
Počátky interpretace spatřuje autorka už u antických stoiků a vykladačů hebrejské Bible. V těch časech, kdy předantický mýtus ztratil svou absolutní moc nad kolektivní psýché lidstva, dostavila se potřeba převést (převážně náboženské) texty do takové podoby, aby jim současník rozuměl a měl z nich užitek ). Začalo docházet k alegorickým výkladům: tak například podle stoiků je Zeus jakožto bůh dokonale mravný a jeho cizoložství zaznamenané v Homérových dílech představuje spojení jeho principu s principem bohyně, se kterou obcoval. Historické příběhy Bible vidí Filón Alexandrijský jakožto alegoricky pochopitelné duchovní podobenství."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18427
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse