Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Švédský a český školský systém

Švédský a český školský systém

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Seminární práce do předmětu Srovnávací pedagogika popisuje jednotlivé stupně vzdělávacích systémů Švédska a České republiky. Postupuje vždy od preprimárního po terciární vzdělávání a charakterizuje cílové skupiny, vzdělávací cíle a přístupy, způsoby organizace výuky nebo institucionální zakotvení stupňů školského systému v obou zemích.

Obsah

1.
Švédský vzdělávací systém
1.1.
Základní charakteristika
1.2.
Preprimární vzdělání
1.2.1.
Školka
1.2.2.
Rodinná výchovná péče
1.2.3.
Otevřená školka
1.2.4.
Předškolní třídy
1.3.
Primární a nižší sekundární vzdělání
1.3.1.
Základní škola
1.4.
Vyšší sekundární vzdělání
1.5.
Postsekundární neterciární vzdělání
1.5.1.
Lidové vysoké školy
1.6.
Terciární vzdělání
2.
Český vzdělávací systém
2.1.
Preprimární vzdělávání
2.1.1.
Mateřské školy
2.1.2.
Jesle
2.2.
Primární a nižší sekundární vzdělání
2.2.1.
Základní škola
2.3.
Vyšší sekundární vzdělávání
2.3.1.
Střední odborné školy
2.3.2.
Střední odborná učiliště
2.3.3.
Gymnázia
2.3.4.
Konzervatoře
2.4.
Postsekundární neterciární vzdělávání
2.4.1.
Nástavbové studium
2.4.2.
Zkrácené studium
2.5.
Terciární vzdělávání
2.5.1.
Vyšší odborné školy
2.5.2.
Vysoké školy

Úryvek

"ŠVÉDSKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM
Školský vzdělávací systém ve Švédsku je podobně jako u nás rozdělen do několika úrovní.
První úrovní je nepovinné předškolní vzdělávání, na ně navazuje základní povinné vzdělání. Dalším stupněm je tříletá „Upper secundary school“ – obdoba naší střední školy a poté programy univerzitní. Švédsko má také velmi propracovaný systém vzdělávání dospělých.
Školní rok ve Švédsku začíná koncem srpna a končí začátkem června následujícího roku. Povinná školní docházka trvá 9 let (popřípadě 10 let) a je určena pro děti od 7 do 16 let (rodiče však mohou využít i možnosti dřívějšího nástupu dítěte do školy a to již v 6 letech).

1. Preprimární vzdělání (ISCED 0)
Zahrnuje v sobě 3 možnosti: „školku“, „rodinnou výchovnou péči“ a „otevřenou školku“
Školka – určena pro děti od 1 roku až do zahájení školní docházky. Funguje celoročně a provozní doba je přizpůsobena potřebám rodičů. Tuto pedagogickou skupinu mohou navštěvovat různě staré děti a každé z nich zde může trávit různý počet hodin/týden. Úkolem této „školky“ je položit základy pro celoživotní vzdělávání, důraz je kladen především na základní hodnoty. Na hru, toleranci a ohleduplnost k ostatním. Velký důraz je kladen také na posílení rovnosti mezi muži a ženami. Typický je pobyt venku a to za jakéhokoliv počasí. Švédská školka je dostupná pro každého – poplatky se vypočítávají podle příjmu rodičů. Rodiny s nízkými příjmy neplatí nic, částka pro bohatší rodiny je omezena. Školka má svůj vlastní učební plán od roku 1998 (revidovaný v roce 2010), který stanovuje základní hodnoty a cíle. Vzdělávací principy předškolního kurikula jsou založeny na předpokladu, že péče a výchova jdou ruku v ruce.
Rodinná výchovná péče – pro děti od 1 do 12 let, nejčastěji však pro děti ve věku 1 – 5 let. Úkolem je smysluplně využít volný čas dětí, poskytnout jim vzdělávací a tvořivé aktivity, které budou podporovat jejich zvědavost a touhu po učení. Rodinná výchovná péče není typem školy.
Otevřená školka – určena pro děti ve věku 1 – 6 let, které nejsou registrovány v MŠ. Děti jsou sem doprovázeny rodiči, kteří se zde mohou setkávat s dalšími dospělými. Nejde zde o pravidelnou účast – návštěvníci si sami určí frekvenci svých návštěv. Prioritou je zde hra a tvořivost.
Velké oblibě se těší také:
Předškolní třídy - řadí se mezi nepovinné vzdělávání. Jde o jakýsi mezistupeň mezi předškolním vzděláváním a povinnou školní docházkou. Jsou zde prolínány předškolní pedagogické metody a metody typické pro povinnou školní docházku. Předškolní třídy navštěvují děti, které dosáhly 6. roku věku, jsou zdarma a měly by pokrýt alespoň 525 hodin/rok. Předškolní třídy jsou součástí školy a vztahují se na ně obecné předpisy školského zákona."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27035
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse