Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Švédský model státu blahobytu

Švédský model státu blahobytu

Kategorie: Hospodářská politika, Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Semestrální práce charakterizuje švédský model státu blahobytu a přibližuje faktory jeho úspěchu. Nejprve nastiňuje specifika švédského prostředí, která mohla přispět k úspěšnosti švédského modelu, a poté popisuje tři pilíře tamního státu blahobytu a způsoby jejich prosazování. Závěr se dotýká úprav, kterých se model dočkal od 90. let.

Obsah

1.
Úvod
2.
Specifika švédského prostředí
3.
Snaha o dosažení plné zaměstnanosti
4.
Příprava na zaměstnání, flexibilita zaměstnanců
5.
Sociální rovnost
6.
Právo na důstojný život
7.
Závěr

Úryvek

"Švédský model hospodářské politiky je mnohými označován za prakticky jedinou důslednou aplikaci koncepce státu blahobytu (welfare state). Tato koncepce byla částečně aplikována také v jiných zemích, například v americkém programu New Deal, ve Francii, Japonsku či Německu. Nicméně právě Švédsko je tou zemí, která se stala svým detailním propracováním této koncepce známou po celém světě. Studium švédského modelu, který najdeme také v dalších skandinávských státech, je zajímavé nejméně ze dvou důvodů. Prvním je prosperita, kterou již několik desítek let přináší Švédsku a ostatním skandinávským zemím, druhým je pak způsob jakým jsou ekonomické cíle propojeny se sociálními. Právě druhému zmíněnému jevu bych se chtěla věnovat podrobněji.
Za možná nejdůležitější faktor stojící za sociálními úspěchy švédského modelu lze považovat specifika společenského prostředí, ve kterém se vyvíjel. Tradice sociálního smíru, mírumilovného přístupu k řešení konfliktů a přesvědčení, že práce je přirozenou potřebou člověka, které jsou bezpochyby založeny na zásadách protestantské víry a etiky, jsou ve Švédsku hluboce zakořeněny. Rovněž chladné severské klima pravděposobně přispělo k tomu, že si obyvatelé uvědomili závislost jednoho na druhém. Nutné si je také uvědomit, že Švédsko je zemí národnostně i nábožensky homogenní, a tak národnostní třenice zde prakticky neexistují. Pouze v takovémto sociálním prostředí mohlo dojít k vytvoření principu rovnosti občanů a hlubokého pocitu sounáležitosti a solidarity. Pomáhat svému spoluobčanu je pak považováno za samozřejmost a chudoba či nezaměstnanost jsou vnímány jako stavy nedůstojné člověka. Jednotlivé sociální skupiny tak spolu spolupracují mnohem více než v jiných zemích, přestože se jejich zájmy často liší.
Švédské pojetí státu blahobytu je založeno na třech základních cílech, mezi nimiž zaujímá dosažení plné zaměstnanosti nejvýznamnější pozici. Takto nadefinovaný cíl hospodářské politiky rozhodně kontrastuje s názory mnohých ekonomů propagujících tržní hospodářství, kteří dnes považují určitou míru nezaměstnanosti za přirozenou a pro řešení makroekonomických problémů nutnou. Nezaměstnanost ve Švédsku sleduje stejné vývojové tendence jako v ostatních zemích, ovšem s tím rozdílem, že je obvykle výrazně nižší a nikdy nepřesáhla 3%. Dlouhodobá nezaměstnanost ve Švédsku prakticky neexistuje, zatímco v jiných evropských zemích, např. Francii, Belgii či Španělsku, od osmdesátých let neustále roste. Tak například v roce 1989 bylo ve Švédsku jen 3900 lidí nezaměstnaných více než jeden rok, což je pouze 6.3% z celkové nezaměstnanosti. Jakými prostředky dosáhla tato nevelká země tak výrazných úspěchů v oblasti zaměstnanosti svých občanů? Důležitou roli při vytváření švédského modelu hráli bezpochyby dva ekonomové - Gosta Rehn a Rudolf Meidner, kteří vytvořili spojení keynesiánské politiky makroekonomické intervence s aktivní politikou na trhu práce, která je pro Švédsko typická a která ovlivnila politiku na trhu práce v mnoha dalších zemích. Tato politika je postavena na třech základních pilířích: mzdové politice, dlouhodobých programech rekvalifikací a rozvinutých programech k podpoře jak oborové tak i regionální mobility. Vedle těchto hlavních programů zde existují také další aktivity vlády namířené k zminimalizování nezaměstnanosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25182
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse