Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Světová ekonomie v EU - vypracované otázky

Světová ekonomie v EU - vypracované otázky


Kategorie: Evropská unie, Světová ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky na téma světová ekonomie v EU. Text seznamuje nejen s etapami ekonomického a sociálního rozvoje Evropského společenství (ES) a cíli EU v ekonomické a sociální oblasti, ale také s hierarchií a jednotlivými typy institucí EU. Dále se věnuje společným politikám EU, mezinárodnímu měnovému systému a mezinárodnímu obchodu.

Obsah

1.
Etapa integračních východisek, formovaných výsledky 2.světové války
2.
Role Francie a Německa při politickém formování integračních struktur ve 40.letech
3.
Etapa ekonomického a sociálního rozvoje ES a mimořádné institucionální integrační dynamiky
4.
Etapa stagnace integračního procesu ES a strukturálních krizí v ekonomikách Západní Evropy (1974 – 1985)
5.
Etapa oživení integrační dynamiky dík JVT a výhled na rozšíření jejího teritoriálního rozměru směrem na jih a na východ (1986 – 1992)
6.
Etapa formování třípilířové EU a ustavení unie měnové, příprava a zabezpečení východního rozšíření (1993 – 2004)
7.
Stadia ekonomické integrace (podle B. Balassy)
8.
Cíle Evropské unie v ekonomické, sociální, zahraničně politické a obranné a v oblasti vnitřní bezpečnosti
9.
Hierarchie institucí EU, vzájemné vazby, role členských států
10.
Evropská rada EU, její místo v hierarchii institucí, její kompetence
11.
Rada EU, její role v architektuře EU, pozice členských států, způsob rozhodování, kompetence
12.
Evropská komise, její kompetence a role v EU
13.
Evropský parlament, jeho kompetence a role v EU
14.
Společné politiky EU – stručná charakteristika
15.
Společné politiky EU, uvést a stručně charakterizovat některé z nich
16.
Sdílené politiky EU, uvést a stručně některé z nich charakterizovat
17.
Doplňující politiky EU
18.
Mezinárodní měnový systém, jeho funkce a hlavní instituce
19.
Mezinárodní obchod, jeho dlouhodobé trendy a aktuální stav
20.
Úloha GATT a WTO v mezinárodním obchodě a při jeho liberalizaci

Úryvek

"2. Etapa integračních východisek, formovaných výsledky 2.světové války

-Role vztahů Francie a Německa
-Ekonomické, politické strategickéfaktory
-Akcent na trvalé odstranění národnost.bariér
-Obava vlivu SSSR

Historie
1923-Richard hrabě Coudenhove-Kalergi – kniha Pan-Evropa, vznikla PanEvrops.Unie za sjednocení Evropy. Uvažoval o 5 svět.velmocích – USA, SSSR., Vých.Asie, Pan-Evropa a Brits.Impérium. 4-stupňový proces – konferenci 26 evr. Států, podpis smluv urovnávajícíc spory. Celní unie a federální ústava. Pan-Evropa se měly vytvořit z vůle lidu, ne vládců.

1946-W.Churchill – mluvil o vybudování Spojených států evropských s institucionální strukturou, život v Míru, bezpečí a svobodě. Hl.silami měly být Fr. a Něm., Spoj.království, Commonwealth, USA a SSSR měli pomáhat.
1947-W.Churchill předsedou Hnutí za spojenou Evropu s cílem shromáždit návrh na vybudování Evrops.Federace. Výstupem konference v Haagu byly podklady pro ustanovení Rady Evropy a přijetí Charty lidských práv a svobod. Volný pohyb osob, myšlenek a zboží…zatím však nepřijatelné pro poválečné evrops.vlády.

1948- Marshallův plán – USA po 2. svět.válce brání záp.Evropu, JV Asii a sebe před SSSR, své ekonomic. a bezpeč.zájmy. Nabídly Evrops.program obnovy – finanč. A materiální pomoc. Po odmítnutí účasti SSSR v roce 1947 z plánu vycouvaly i ostatní státy stř.a vých.Evropy. Došlo k jednoznač.rozdělení Evropy na Záp. a Vých.
1948 – vznik Organizace pro evrops.hospodářs.spolupráci (OEEC) řízená radou 17 ministrů člensk.států (AT, BEL, DK, FR, GR, ISL, IR,IT, LUX, NL, NOR, POR, SWE, CH, TUR, UK, SRN), mezivl.charakter, jednomysl.hlasování. Cesta k federaci tak měla začít instituc. a ekonomic.spoluprací. V rámci tohoto plánu USA poskytlo 12,5miliard dolarů. Díky němu amer.firmy také získaly přístup na evrops.trhy, což se jim vrátilo ziskem, odbytem a zaměstnaností občanů USA.

1949- Rada Evropy (Council of Europe) – výsledek mezinár.konference zástupců BEL, DK, FR, IR, IT, NL, NOR, SWE, LUX a UK, kteří podepsali tzv.Londýnskou smlouvu. Jako kompromis mezi federalisti. a mezivlád.přístupem k evr.integraci. vytvořena org. založená na mezivlád.bázi s rozhodující rolí Rady složené z ministrů zahraničí člens.států. Pův.měla pomáhat na poli ekonomic., kultur., lids.práv a demokracie, tyto však přešly do kompetencí jiných orgánů a Radě zůstala jen oblast kulturního poznávání národů a podpora demokracie ve vých.státech. Byl to však první krok k evrops.sbližování. Vznikla Úmluva o ochraně lidských práv a svobod jako základ Evropskému soudu pro lidská práva."

Poznámka

Práce obsahuje schéma.
Práce obsahuje pravopisné chyby a překlepy.
V práci je použito množství zkratek, které ji činí nepřehlednou.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např: http://www.gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch08.html; http://www.cpkp.cz/evropskyobcan/manual/cile.htm; http://europa.eu/institutions/inst/comm/index_cs.htm; www.businessinfo.cz/cz/clanek/instituce-eu/.../5574/; http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/instituce-eu/evropsky-parlament/1000723/5575/; http://www.euroskop.cz/674/sekce/hospodarska-a-menova-unie/; http://www.euroskop.cz/687/sekce/zemedelska-politika/; http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/spolecna-obchodni-politika-eu/vybrane-sektory/1001599/42345/; http://www.finance.cz/evropska-unie/informace/pilire/politiky/http://www.businessinfo.cz; /cz/clanek/spolecna-obchodni-politika-eu/spolecna-obchodni-politika-evropske-unie/1001599/42339/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18052
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse