Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Světová ekonomie - zápisky z přednášek

Světová ekonomie - zápisky z přednášek

Kategorie: Ekonomie, Světová ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek se zabývají problematikou trhů a zákonitostmi nabídky a poptávky v souladu s teorií tržního hospodářství aplikovanou v Evropě a USA. Věnují se problematice ekonomických cyklů, nezaměstnanosti a monetární politice. K teoretickým poznatkům jsou přiloženy vysvětlující grafy.

Obsah

1.
Agregátní nabídka a poptávka
1.1.
Agregátní poptávka
1.2.
Graf agregátní poptávky
1.3.
Efekt reálných peněžních statků
1.4.
Agregátní nabídka
1.5.
Graf agregátní nabídky
1.6.
Zvýšení cenové hladiny
2.
Ekonomický růst
2.1.
Extenzivní růst
2.2.
Intenzivní růst
2.3.
Ekonomický rozvoj
2.4.
Hybné síly ekonomického pokroku
2.5.
Modely ekonomického růstu
2.6.
Sociálně-historické koncepce růstu a rozvoje
3.
Ekonomické cykly
3.1.
Strukturální výkyvy
3.2.
Cyklické výkyvy
3.3.
Bankovní panika
4.
Nezaměstnanost
4.1.
Negativní ekonomické důsledky
4.2.
Druhy
4.3.
Trh práce
4.4.
Úřad práce
4.5.
Dobrovolná nezaměstnanost
4.6.
Nedobrovolná nezaměstnanost
4.7.
Příčiny nezaměstnanosti
4.8.
Ekonomické teorie
5.
Monetární politika
5.1.
Efektivní monetární politika
5.2.
Nástroje monetární politiky
5.3.
Druhy monetární politiky

Úryvek

"Zvýšení cenové hladiny
- vede ke zvyšování výroby a výrob.faktorů (práce, půda, kapitál) → zvyšování nákladů (mzdy, úroky, renty)
- peněžní iluze - dochází k ní po určitou dobu při zvýšení cenové hladiny
- člověk/ firma si uvědomuje růst své vlastní ceny, ale neuvědomuje si růst ostatních cen
- příčinou toho, že růst cen vede k růstu produkce a zaměstnanosti

- přirozená zaměstnanost - zaměstnanost, na kterou se trh práce navrací po vyprchání peněžních iluzí

Snížení cenové hladiny
- vede ke snižování výroby → snižování nominálních mezd
- kolektivní mzdové dohody jsou překážkou pro pokles nominálních mezd a tím i cen

Změna agregátní nabídky (‚nabídkové šoky‘)
- příčiny: růst nákladů na pracovní sílu
zvýšení daní


2. Ekonomický růst

Ekonomický růst
- zvýšení výkonnosti národního hospodářství
- kladný (prosperita), záporný (recese) nebo nulový (stagnace)
- je považován za hlavní ekonomický a politický cíl → naplnění umožňuje zvyšovat životní úroveň
- je projevem schopnosti produkovat zvětšující se množství ekonomických statků (zvětšování produkční kapacity ekonomiky)
- zvyšuje ekonomickou sílu země (vyjadřována jako absolutní velikost reálného HDP)

Ekonomická síla je ovlivněna: počtem obyvatelstva
kvalifikací obyvatelstva
objemem výrobních kapacit + technologickou úrovní
množstvím používaných přírodních zdrojů
Demografický vývoj
- hnací síla ekonomického růstu
- pokud se zvyšuje počet obyvatel, musí odpovídajícím způsobem růst ekonomika a její výkonnost

GRAF 16.1. - Ekonomický růst v podmínkách cenové stability

Extenzivní růst
- ekonomický růst, který je dosahován zapojováním nových kvant práce, přírodních zdrojů a kapitálu (při stejné kvalitě)

Intenzivní růst
- stejný objem produkce vyroben s menším množstvím vstupů
- základem je zvyšování kvalifikace pracovních sil a využívání kvalitnějších příeodních zdrojů
Ekonomický rozvoj
- dlouhodobé zvyšování národního bohatství, tj. hospodářský blahobyt země
- představuje zlepšení podmínek lidského života
- pozornost zaměřena na zvyšování hodnoty lidského činitele (vzdělání, kvalifikace…)

Projevy růstu potenciálního produktu:
- růst produktivity práce (zvětšení objemu produkce na jednoho pracovníka za jednotku vynaloženého času)
- růst účinnosti kapitálu (na jednotku kapitálu připadá větší objem produkce)
- snižování materiálové a energetické náročnosti výroby

Hybné síly ekonomického pokroku
- lidské zdroje (jde o nabídku pracovních sil, jejich kvalifikaci a motivaci)
- přírodní zdroje (dostupnost a kvalita orné půdy, voda, lesy, nerostné suroviny)
- tvorba kapitálu (v podobě kapitálových statků) - např.: zařízení a budovy továren, společenský infrastrukturní kapitál (silnice, dálnice…)
- vědeckotechnický pokrok a podnikatelství"

Poznámka

Práce obsahuje grafy, tabulky, nákresy. Čistý text je cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24016
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse