Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Světová ekonomika: Charakteristika hlavních rozvojových regionů

Světová ekonomika: Charakteristika hlavních rozvojových regionů


Kategorie: Regionální ekonomika, Světová ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velice stručně charakterizuje hlavní rozvojové regiony. Zde naleznete předchozí díl Světová ekonomika: Vymezení rozvojových zemí nebo následující část práce - Světová ekonomika: Charakteristika karibské, pacifické a africké oblasti.

Obsah

1.
Tři hlavní regiony
2.
Amerika
3.
Faktory
4.
Latinská Amerika

Úryvek

„19. Charakteristika hlavních rozvojových regionů
v užším pojetí (bez ČLR a ECPE) se RZ geogr. dělí na 3 hlavní regiony… Asie, LA a Af.
relativní ek. zaostalost za RTE
ponecháme-li stranou rozvojovou Oceánii a Evropu (nepatrná váha na agreg. vel.), je zřejmé, že 3 hlavní regiony se ve veličinách ek. úrovně znatelně liší
nejvyspělejší zůstává Amerika, která dosaženou výší HNP/ ob. v USD, ještě na zač. 90. let převyšovala dvojnásobně Asii a více než čtyřnásobně Afriku
vliv mají i faktory politické…“

Poznámka

Světová ekonomika 21/25. Rozsah práce je několik hesel.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_svetekox0024.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Hlavni_rozvojove_regiony.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse