Název Goodness Staženo

Historický vývoj obchodu v ČR

Tato práce jen naprosto okrajově vypisuje některé z událostí ve vývoji obchodu České republiky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

296x

Světová ekonomika: Vymezení rozvojových zemí

Práce se zabývá vymezením rozvojových zemí. Uvádí jejich základní znaky, například nerovnoprávné postavení v mezinárodních vztazích apod. Závěr je věn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Světová ekonomika

278x

Světová ekonomika: Charakteristika hlavních rozvojových regionů

Práce velice stručně charakterizuje hlavní rozvojové regiony. Zde naleznete předchozí díl Světová ekonomika: V... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Světová ekonomika

201x

Světová ekonomika: Charakteristika karibské, pacifické a africké oblasti

Práce popisuje znaky a vývoj ekonomiky karibské, pacifické a africké oblasti. Druhá část je pak věnována sociálním a ekonomickým problémům. Zde nalezn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Světová ekonomika, Sociologie

161x

Světová ekonomika: Koncepce jednotného vnitřního trhu a její realizace v Evropském společenství

Práce se zabývá koncepcí jednotného vnitřního trhu v Evropském společenství. V úvodu jsou uvedeny základní charakteristiky a normy přijaté k podpoření... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Světová ekonomika

156x

Světová ekonomika: Ekonomická spolupráce rozvojových zemí

Hlavním tématem práce je vývoj ekonomické spolupráce rozvojových zemí a integrační tendence v rozvojovém světě. Zde naleznete předchozí díl detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Světová ekonomika

151x

Světová ekonomika: Čína, poválečný ekonomický a politický vývoj

Práce pojednává o vývoji čínské ekonomiky. V úvodu je uvedena základní charakteristika. Dále jsou popsány jednotlivé etapy vývoje a současná situace. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Světová ekonomika

122x

Regionální politika EU

Jedná se o 24 zpracovaných otázek ke zkoušce z regionální politiky EU. Jsou zde vysvětleny základní pojmy z regionální politiky evropských zemí včetně... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Regionální ekonomika

96x

Celní politika - otázky ke zkoušce

Jedná se o vypracované zkouškové otázky, které vysvětlují některé základní pojmy z oblasti celní politiky a odkazují také na příslušné právní úpravy.<... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Právo

89x

Management regionů a obcí

Série otázek ke zkoušce z managementu regionů a obcí zpracovaných v rozsahu několika odstavců až stran se nejprve zabývají obecnými tématy a poznatky ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Regionální ekonomika


43x
1  2  »