Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Světová ekonomika: Ekonomická spolupráce rozvojových zemí

Světová ekonomika: Ekonomická spolupráce rozvojových zemí


Kategorie: Regionální ekonomika, Světová ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Hlavním tématem práce je vývoj ekonomické spolupráce rozvojových zemí a integrační tendence v rozvojovém světě. Zde naleznete předchozí díl Světová ekonomika: Charakteristika karibské, pacifické a africké oblasti nebo následující část práce - Světová ekonomika: Asijská, brazilská a ruská měnová krize.

Obsah

1.
Tři skupiny
2.
Vývoj ekonomické integrace
3.
Loméská dohoda

Úryvek

„počátky v období dekolonizace
3 skupiny:
společný postup RE na mezinár. pol. a ek. fórech (např. aktivity “skupiny 77”, při jednáních o přijetí nového mezinár. ek. řádu nebo Uruguayského kola GATT)
aktivita výrobně-obchodních sdružení typu OPEC
akce ek. spolupr. a solidarity RE na základě dohod o spolupráci obchodní, úvěrové, tech. apod. (MES je za určitých podm. RE upřednostňována, přispívá k jejich ek. rozvoji, posilování soudr., ale také může napomoci rozvíjení procesu MEK v RZ; mezinár. integr. se od MES liší v podstatně tím, že na zákl. právních dok. vytváří větší nadnárodní ek. celek, kde dochází k rostoucímu propojování národních ek.

Vývoj ekonomické integrace v RE
60. léta… snahy… řada seskupení, ale po ek. a pol. neshodách došlo v 70 - 80. letech k desintegračním procesům
pokračují, hledají jiné možnosti, snahy opět od 80. let zejména v LA
90. léta… iniciativa v jižní Asii… pokus o založení Jihoasijského sdružení pro oblastní spolupráci SAARC, v r. 1995 selhal v důsledku sporů mezi Indií a Pákistánem
1997 vyčlenil se tzv. “čtyřúhelník růstu” (Indie, Bangladéš, Nepál, Bhútán)

RE> RTE… od pol 60. let, vychází z Římské smlouvy O založení EHS (57), zahrnuje spolupráci při liberalizaci pohybu SaS, prac. síly a K“

Poznámka

Světová ekonomika 23/25.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_svetekox0026.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Ekonomicka_spoluprace_rozvojovych_zemi.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse