Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Světová ekonomika: Vymezení rozvojových zemí

Světová ekonomika: Vymezení rozvojových zemí


Kategorie: Regionální ekonomika, Světová ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá vymezením rozvojových zemí. Uvádí jejich základní znaky, například nerovnoprávné postavení v mezinárodních vztazích apod. Závěr je věnován politické a ekonomické tendenci k diferenciaci. Zde naleznete předchozí díl Světová ekonomika: Rozšiřování Evropské unie nebo následující část práce - Světová ekonomika: Charakteristika hlavních rozvojových regionů.

Obsah

1.
Popis
2.
Znaky
2.1
Strukturální zvláštnost
2.2
Nerovnoprávné postavení v mezinárodních vztazích
3.
Tendence k diferenciaci
3.1
Politická
3.2
Ekonomická

Úryvek

„19. Vymezení rozvojových zemí a jejich místo v SH, soc.- ek. rysy
asi 120 zemí
vznik z bývalých kolonií (rozpad 60. léta 20. století)
existují 2 koncepce:
užší… méně zemí (získání politické sam.)… Vietnam, Kuba, Kambodža, Laos
širší… kritériem velikost HDP/ ob. + kolonie; do poč. 90. let sem patřila i ČR

Závěr… nelze vycházet jen z 1 znaku, ale podrobně zkoumat celou zemi

Znaky
prům. HDP/ ob. v pol. 90. let… 950$/ob. ve všech RZ
strukturální zvláštnost je jiná struktura než v RTE:
RZ… AIS (agronomy, industry, services) z hled. zam., ale z hled. HDP SIA nebo ISA
RTE… z obou hledisek SIA (70% služby a 6% zemědělství)
sociálně ek. dualismus (dvousektorová ek.) x pluralismus(vícesektorová)… ve stejné době existují ek. sektory, které by měly jít historicky za sebou (někde stále přežívá feudalismus a kmenové společenství)
nerovnoprávné postavení RZ v mezinárodních vztazích, MO a pohybu kapitálu

Tendence k diferenciaci
politická… zavedení politické disciplíny; měla umožnit soustředit zdroje a všechny síly potřebné pro ek. rozvoj (v řadě zemí se nepodařilo cesta socialistická (Nikaragua, Afghánistán, Etiopie); cílem bylo získat finanční pomoc od SSSR, a soc. zemí, často tyto peníze opět užity ve vojenství a nezbylo na ek. rozvoj, zbytek zemí jsou NIZ (NIC)
ekonomická… zjišťuje se HDP/ob., gramotnost…
rozlišujeme 3 podstupně:“

Poznámka

Světová ekonomika 20/25.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_svetekox0023.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Rozvojove_zeme.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse