Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Světová ekonomika - maturitní otázka 6/8

Světová ekonomika - maturitní otázka 6/8

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z ekonomie. Formou velmi stručných hesel seznamuje se světovou ekonomií, především s mezinárodními finančními organizacemi. Zabývá se rovněž ekonomickou integrací, jejími vývojovými stupni a etapami. Informuje nejen o Maastrichtské a Amsterdamské smlouvě, ale také o orgánech EU, Schengenském prostoru a světových organizacích. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Finanční stránka činnosti podniku - maturitní otázka 5/8, následující Bankovní systém České republiky - maturitní otázka 7/8.

Obsah

1.
Světová ekonomie
1.1.
Mezinárodní finanční organizace
1.2.
Mezinárodní měnový fond (MMF)
1.2.1.
Řízení MMF
1.2.2.
Úkoly, cíle MMF
1.2.3.
Činnost MMF
1.3.
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka - SB)
1.3.1.
Původní smysl, poslání
1.3.2.
Cíle Světové banky
1.3.3.
Činnost Světové banky
1.3.4.
Řízení
1.4.
Evropská banka pro obnovu a rozvoj
1.4.1.
Cíle, činnost, řízení
2.
Ekonomická integrace
2.1.
Vývojové stupně, etapy
2.2.
Vývoj integrace v Evropě
2.3.
Maastrichtská smlouva
2.3.1.
Dohoda o vytvoření společné měny
2.3.2.
Dohoda o vytvoření evropského občanství
2.3.3.
Dohoda o společném přístupu vůči přistěhovalcům
2.3.4.
Dohoda s společné obraně a bezpečnosti
2.3.5.
Dohoda o posílení pravomoci orgánů EU
2.4.
Amsterdamská smlouva
2.5.
Orgány EU
2.5.1.
Rozpočet EU, příjmy, výdaje
2.6.
Schengenský prostor
2.7.
OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
2.7.1.
Cíle, činnost
2.8.
WTO = Světová obchodní organizace
2.8.1.
Základní principy (od r. 1947)
2.9.
Ostatní organizace
2.9.1.
Skupina G7
2.9.2.
OPEC
2.9.3.
NAFTA
2.9.4.
APEC
2.9.5.
ASEAN

Úryvek

"Mezinárodní finanční organizace
- r. 1944 – sešli se představitelé asi 40 zemí ve Spojených státech
– v městě BRETTON WOODS
- založili 2 finanční organizace (podle místa, kde byly založeny, se jím říká
brettonwoodské organizace)
- 1. organizace – Mezinárodní měnový fond
- důvod vzniku – Velká hospodářská krize (nechtěli, aby se opakovala)
- 2. organizace – Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj
- důvod vzniku – 2. světová válka -> povznést ekonomiku po 2. sv. válce
(poválečná obnova)

Mezinárodní měnový fond (MMF)
- r. 1945 – zahájení činnosti
- sídlo: Washington
- r. 1944 – Československo patřilo k spoluzakladatelům
- patřili jsme mezi země s nejlépe rozvinutou ekonomikou
- r. 1954 – přestali jsme být členy
- důvod: r. 1953 – měnová reforma, která nebyla předem projednána s MMF =>
vyloučení
- r. 1990 – opět členy, jako Československo
- r. 1993 – jako ČR
- nyní zhruba 180 zemí světa je členy

Řízení MMF
- Sbor (Rada) guvernérů – nejvyšší orgán
- schází se 1 za rok
- tvoří ho guvernéři centrálních bank (za ČR – Z. Tůma)
- rozhoduje nejdůležitější věci
- Sbor (Rada) výkonných ředitelů
- vykonává běžnou činnost
- celkem 24 ředitelů
- 1/3 (8 ředitelů) je tam nastálo
- zastupují ekonomicky nejsilnější země
- 2/3 (16 ředitelů) se mění po 2 letech
- zastupují určitou skupinu zemí
- belgická skupina
– patří sem: ČR, Slovensko, Rakousko, Turecko, Kazachstán, BENELUX, ...

Úkoly, cíle MMF
1) dohlíží na stabilitu měnových kurzů
2) stabilní platební bilance v členských zemích
- aby nebyly příliš v mínusu, záporné saldo
3) pomáhá při vytváření mnohostranného platebního styku
- zapojuje se více zemí, zúčtování pohledávek, závazků
4) podporuje spolupráci v členských zemích v oblasti měny
- aby si navzájem radily, předávaly zkušenosti, ...

Činnost MMF
- 2 oblasti:
1) hlavní činnost – poskytování rad, konzultací, v oblasti měnových problémů
členským zemím
- výhoda: do země přijedou nezávislí odborníci
- nejsou závazné, jsou pouze doporučující
2) poskytuje členským zemím krátkodobé úvěry
- problémy spojené s měnou, měnovými problémy

- každá členská země má přidělenou nějakou kvótu (číslo)
- je důležitá
- velikost kvóty závisí na ekonomické vyspělosti země
- každých 5 let se dostává nová kvóta
- kvóta se stanoví v uměle vytvořené měně
- SDR = uměle vytvořená měna (= „Zvláštní práva čerpání“)
- měna pouze na papíře, neexistuje fyzicky
= stabilní měna
- vzniká průměrem několika měn (např.: EURO, Dolar, ...)
1) kvóta stanoví, kolik bude každá země platit čl. příspěvky
- ¾ platí ve své měně => MMF získává zásoby spousty měn
2) určuje počet hlasů
- čím je země ekonomicky vyspělejší, tím má více počtu hlasů
3) výše půjčky
- (pro ČR – kvóta 590 mil. SDR, v přepočtu 28 mld. Kč -> 0,3 % hlasů)

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj
(Světová banka - SB)
- r. 1944 – založení
- r. 1946 – zahájena činnost
- sídlo: Washington
- měna: SDR
- ČR – zakladatelé
- 1954 – vyloučení z důvodu, že jsme nebyli členy MMF
- 1990 – Československo se stalo opět členem
- 1993 – ČR se stala členem"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15210
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse