Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Světová ekonomika - výpisky k SZZk z ekonomie

Světová ekonomika - výpisky k SZZk z ekonomie

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie, Světová ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vymezení světové ekonomiky - klasifikace zemí, světová ekonomika a biosociální systém, demografický problém, ekologický problém. Vývoj světové ekonomiky - první etapa, druhá etapa, třetí etapa, vývoj světové ekonomiky ve XX. století: čtvrtá etapa, pátá etapa, šestá etapa, ropná krize, surovinová krize, potravinová krize. Růst, rozvoj a struktura světové ekonomiky - ekonomický růst a rozvoj, typy ekonomického růstu, vývoj sektorové struktury světové ekonomiky, růst světové ekonomiky a vědeckotechnický pokrok, cykly vědeckotechnického pokroku, nadnárodní společnosti, globalizace. Světový obchod - příčiny obchodu, transfer statků a služeb – teorie obchodu, příčiny obchodu, Heckscher-Ohlinův teorém, světová cena zboží, komoditní burza. Světový obchod - obchodní politika státu, cla, měření a tendence světového obchodu, obchodní politika země, smluvní nástroje obchodní politiky, autonomní nástroje obchodní politiky, vliv cel na ekonomiku, Světová obchodní organizace, vznik WTO. Světový pohyb kapitálu - příčiny a formy vývozu kapitálu, organizace kapitálového trhu, úloha státu na kapitálových trzích, úloha Světové banky,problém světové zadluženosti. Mezinárodní měnové vztahy - mezinárodní měnová soustava, devizový kurz, faktory ovlivňující devizový kurz, parita kupní síly měny, mezinárodní měnové instituce (Centrální banka země, MMF), platební bilance. Centra světové ekonomiky - vymezení center světové ekonomiky, postavení USA ve světové ekonomice, postavení Japonska ve světové ekonomice, postavení Evropské Unie ve světové ekonomice, změny ve vzájemných vztazích uvnitř světového centra na konci 20.st.. EU a její postavení ve světové ekonomice - vývoj Evropské unie, orgány EU. Rozvojové země - hlavní tendence a problémy zemí rozvojového světa, možnosti ekonomického růstu zemí rozvojového světa, hlavní rozvojové regiony světa. Centrálně plánované ekonomiky - charakteristika centrálně plánované ekonomiky, vývoj ekonomiky zemí s centrálně plánovanou ekonomikou, reformy a transformace ekonomiky, specifika transformace Ruska a Číny. Postavení ČR ve světové ekonomice - postavení ČSR mezi dvěma světovými válkami, postavení Československa a ČSSR jako CPE, postavení České republiky na přelomu tisíciletí, shrnutí vývoje.

Obsah

1.Vymezení světové ekonomiky
2.Vývoj světové ekonomiky
3.Růst, rozvoj a struktura světové ekonomiky
4.Světový obchod - příčiny obchodu
5.Světový obchod - obchodní politika státu, cla
6.Světový pohyb kapitálu
7.Mezinárodní měnové vztahy
8.Centra světové ekonomiky
9.EU a její postavení ve světové ekonomice
10.Rozvojové země
11.Centrálně plánované ekonomiky
12.Postavení ČR ve světové ekonomice

Úryvek

"Klasifikace zemí

Jednotlivé země představují prvky světové ekonomiky. Tyto země mají různou ekonomickou úroveň a jsou různou měrou zapojeny do mezinárodní dělby práce. K tomu, aby bylo možné určit tendence ve vývoji světové ekonomiky je potřebné vymezit jak se jednotlivé země, eventuelně jejich seskupení, podílí na tomto vývoji. Za tím účelem je vhodné jednotlivé země klasifikovat a rozčlenit do relativně stejnorodých skupin.

Výchozím rozčleněním je členění na země HVZ – hospodářsky vyspělé a RZ – rozvojové země. Uvedené členění je přijímáno pro země s tržní ekonomikou. Vedle toho existovala donedávna skupina zemí s CPE – centrálně plánovanou ekonomikou. V této skupině se část zemí svou úrovní blížila HVZ a část blížila RZ. Poslední skupinu zemí bývalých zemí CPE představují země s centrálním řízením zahraničního obchodu (Kuba, Laos, Vietnam apod), což jsou země u nichž není transformace ekonomiky zřetelná.

Základem klasifikace zemí je stanovení hranice, za níž je možno zemi považovat za hospodářsky vyspělou. V minulosti ani v současnosti nepanují jednotné názory na otázku, které země mezi HVZ a RZ řadit a které ne. Existovalo několik koncepcí, avšak zásadní význam měly pouze dvě :
- Užší koncepce, kterou uplatňuje OSN a některé její organizace
- bere jako hlavní kritérium politickou samostatnost a charakter ekonomických vztahů. Podle ní patří do skupiny rozvojových zemí všechny bývalé kolonie
- Širší koncepce, kterou uplatňují mezinárodní finanční instituce
-bere zřetel především na hledisko ekonomické úrovně měřené HPD nebo HNP na obyvatele. Bere však zřetel i na podíl zaměstnanosti v jednotlivých odvětví na celkové zaměstnanosti, stav a úroveň infrastruktury. Typickým představitelem takového přístupu byla Světová banka. Podobný přístup uplatňuje i OECD
K dalším používaným členěním zemí patří členění dle UNCTAD. Tato organizace člení země na :
- rozvinuté tržní ekonomiky (země OECD a Jihoafrická republika)
- rozvojové tržní ekonomiky (země Asie, Afriky a Latinské Ameriky bez zemí OECD a dále Malta)
- země s centrálně plánovanou ekonomikou (celkem 15 zemí)

Vzhledem k dynamickému rozvoji souboru rozvojových zemích jsou tyto země členěny UNCTAD na podskupiny :
1. Skupina hlavních vývozců ropy („ropní baroni“) – Kuvajt, Spoj. Ar.emiráty, Irák, Irán
2. Skupina nově industrializovaných zemí (NIZ) = země s vysokou dynamikou růstu, které se svými parametry blíží HVZ. Jižní Korea, Hongkong, Singapur, Tchaj-wan
3. Skupina nejchudších zemí = ekonomická úroveň nižší než 200 USD HDP/obyvatele. 48 zemí – Afghánistán, Bangladéš, Etiopie, Gambie, Guinea, Madagaskar, Nepál, Tanzanie...

OECD pak ve svých publikacích používá členění zemí na :
1. Členské země OECD, které člení země (G7), malé členské země a dále ještě vyčleňuje členské země EU a EMU
2. Nečlenské země OECD, které dále člení na :
a) Země Afriky a středního Východu
- dynamicky se rozvíjející země Asie
- země Latinské Ameriky
- země střední a východní Evropy"

Poznámka

V této práci naleznete výpisky ze světové ekonomiky, které jsou ideálním studijním materiálem ke státnicím z ekonomie. Výpisky jsou tvořeny tak, aby i neznalý oboru dokázal plynule hovořit o dané problematice.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5150
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse