Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Světová politologie a konflikty

Světová politologie a konflikty

Kategorie: Politologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledné zápisky z přednášek světové politologie se zaměřují na problematiku vnitřních a vnějších konfliktů. Nejprve rozebírají příčiny vnitřních konfliktů, postihují souvislosti surovinových konfliktů a vzestupu nestátních aktérů násilí. Následně se zaměřují na otázku džihádu a seznamují s faktory rozpadu států a globálními trendy ve zbrojení. Nakonec se dotýkají tématu environmentální bezpečnosti.

Obsah

1.
Vnitřní konflikt a jeho příčiny
1.1.
Příčiny vnitřního konfliktu
1.1.1.
Strukturální faktory
1.1.2.
Politické faktory
1.1.3.
Ekonomické a sociální faktory
1.1.4.
Kulturní/percentuální faktory
1.2.
Bezprostřední příčiny vnitřního konfliktu
1.3.
Důležitost domácích elit
1.3.1.
Tři hlavní varianty
1.3.2.
Proč následovníci následují?
1.4.
Politické dopady
2.
Konflikty a suroviny
2.1.
Vztah mezi surovinami a konflikty
2.2.
Povaha surovinových konfliktů
2.3.
Faktory při surovinovém vykořisťování
2.4.
Surovinové prokletí
2.5.
Proliferace zbraní a kombatantů
3.
Proč byla bezpečnost privatizována?
3.1.
Změna v bezpečnostním trhu
3.2.
Vzestup nestátních aktérů v násilí
3.3.
Práce: trh zavalený vojáky
3.4.
Nástroje: trh zavalený zbraněmi
3.5.
Ústup místních vlád
3.6.
Ústup lokálních vojenských odezev
3.7.
Ústup vnějších intervencí: neochota velkých mocností
3.8.
Ústup vnějších intervencí: neschopnost OSN
3.9.
Změny ve válečnictví
3.9.1.
Posílení nestátních aktérů
3.9.2.
Požadavky technologií
3.9.3.
Privatizace a zcivilizovatění
3.9.4.
Kriminalizace konfliktů
3.10.
Síla privatizace a privatizace síly
3.10.1.
Privatizační revoluce
3.10.2.
Domácí nezbytnosti: privátní bezpečnost
4.
Džihád
4.1.
Obrana islámu: džihád
4.2.
Znovunastolení islámské výlučnosti
4.3.
Dawa
4.4.
Salafistický džihád
4.5.
Globální salafistický džihád
5.
Války: politická ekonomie destrukce
5.1.
Občanské války a vnitřní konflikty
5.2.
Analýza
5.3.
Shrnutí
5.4.
Čeho chtějí občanské války dosáhnout
6.
Globální trendy
6.1.
Zbraně a trendy
6.2.
Nukleární zbraně
6.3.
Biologické zbraně
6.4.
Chemické zbraně
6.5.
Proliferace raketových nosičů
6.6.
Hodnocení globální jaderné hrozby
6.7.
Úspěchy a neúspěchy režimu nešíření zbraní
7.
Padlé státy a ekonomika
7.1.
Ekonomické příčiny občanských válek
7.2.
Ekonomické strukturální faktory stojící za padlými státy
7.3.
Podmíněné faktory
7.3.1.
Špatná makroekonomická politika
7.3.2.
Vztah s donory
7.4.
Závěr
8.
Environmentální bezpečnost
8.1.
Původ environmentální bezpečnosti
8.2.
Hlavní interpretace environmentální bezpečnosti
8.3.
Environment nebo bezpečnost?

Úryvek

"Příčiny vnitřního konfliktu
o Jsou identifikovány čtyři faktory, které dělají určité místo pravděpodobnější pro vznik vnitřního konfliktu:
1) Strukturální faktory
• Tři hlavní faktory:
a) Slabý stát: Mnoho států se již slabými rodí. Například ty v Africe nebo Asii mají uměle vytvořené hranice napříč etniky. Chybí jim tak politická legitimita, politicky citlivé hranice apod. Jindy se státy postupně slábnou, to se může dít z různých příčin (omezení pomoci z venku, sníženy ceny surovin důležitých pro stát, korupce apod.). Toto vše zvyšuje pravděpodobnost konfliktu, hranice jsou hůře kontrolované, etnika mohou usilovat o samostatnost.
b) Vnitrostátní bezpečnostní obavy: pokud se určitá skupina domnívá, že stát slábne nebo bude slábnout, může začít zvyšovat svoji bezpečnost, tím ale může snížit bezpečnost jiných skupiny, nastává bezpečnostní dilema.
c) Etnická geografie: státy s minoritami jsou pro konflikt náchylnější než ty bez nich. Na světě je snad jen 20 států, které nemají výrazné minority (pod 5%). Státy s různou geografií čelí jiným problémům, pokud jsou minority smíchány s populací, nebudou pravděpodobně čelit secesionistickým hnutím.
2) Politické faktory:
• Opět 4 hlavní:
a) Diskriminující politické instituce: pokud je určitá skupina vylučována z vládnutí a důležitých funkcí ve státním aparátu, může to u této skupiny snížit legitimitu režimu. To zvyšuje pravděpodobnost násilností.
b) Vylučující národní ideologii: v některých státech je občanství rozdáváno podle etnika a nemá ho každý, kdo v tomto státě žije. Je důležité vědět, že ideologie nemusí být založena pouze na etnické příslušnosti, ale třeba na náboženské nebo i jiné.
c) Meziskupinovou politiku: říká se, že konflikt je pravděpodobnější, pokud skupiny mají silný smysl pro identitu, ambiciózní cíle a konfrontační strategii. Konflikt je ještě jistější, pokud jsou cíle neslučitelné a skupiny jsou silné a rozhodnuté, úspěch se zdá jistý a vztahy mezi skupinami jsou špatné.
d) Politika elit: Konflikt je často vyprovokován elitami v době ekonomických a politických problémů. Ty se snaží odrazit domácí soupeře. Jsou používání obětní beránci a propaganda, která způsobuje další etnické pnutí. Např. Miloševič.

3) Ekonomické a sociální faktory
• Hlavní:
a) Ekonomické problémy: problém ye mohou objevit i pokud ekonomika roste (roste moc pomalu). Ekonomické reformy nemusí vždy pomoci.
b) Diskriminující ekonomický systém: je jedno, jestli diskriminuje na etnické nebo třídní bázi. Jde o nerovnoměrný přístup k práci, surovinám a rozdíly v životním standardu. Toto jsou všechno znaky, které budou znevýhodnění jedinci vnímat jako diskriminaci a neligitimitu. Jde např. o Srí Lanku. I v rostoucích ekonomikách může tato nerovnost způsobit konflikt.
c) Zkoušky a soužení ekonomické transformace a modernizace: může vést k frustraci, pokud nebudou okamžitě vidět výsledky. Také je problém, pokud jsou politické instituce pozadu za ekonomickými změnami.

4) Kulturní/percentuální faktory
• Dva hlavní:
a) Kulturní diskriminace minorit: nerovný přístup ke vzdělání, překážky k vyučování jazyka, překážky při svobodě vyznání. Může to dojít až k násilné asimilaci minority.
b) Faktor týkající se historií skupin a jejich vnímáním sebe sama i jiných: sem patří dávná nenávist. Je běžné, že skupiny glorifikují svoji minulost a démonizují jiné. Pokud mají nějaké skupiny takto vyhrocený vztah, těžko se konfliktu vyhýbá a pokud vypukne je těžké ho vyřešit."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23950
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse