Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Světové dějiny od roku 1918 do 1945

Světové dějiny od roku 1918 do 1945

Kategorie: Historie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracování základních událostí v českých i světových dějinách od roku 1918 až po rok 1945, tedy meziválečné odbodí, ale také dobu plnou zvratů a změn.

Obsah

1.
Poválečné uspořádání světa
a) Nové uspořádání Evropy
b) Morální důsledky války a střet představ o spravedlivějším uspořádání světa
c) Versailleská konference
d) Mírové podmínky předložené Německu
e) Mírové smlouvy se spojenci Německa
f) Malá dohoda
g) Washingtonská mírová konference
h) Vznik společnosti národů
i) Pojmy
j) Otázky
2.
Vznik Československé republiky
a) Vyhlášení samostatnosti
b) Slovensko a Podkarpatská Rus
c) Německá menšina
d) Armáda a nastolení suverenity nad československým územím
e) Hospodářská situace nového státu
f) Sociální zákonodárství
g) Pojmy
h) Otázky
3.
Charakteristické rysy československý demokracie
a) Politický život v ČSR
b) Politické strany
c) Pětka
d) Koaliční vlády
e) Ústava
f) Společnost v novém státě
g) Dělba moci
h) Duchovní život
i) Národnostní problémy
j) Vztahy mezi Čechy a Slováky
k) Mezinárodní postavení ČSR
l) Pojmy
m) Otázky
4.
Poválečná krize. komunismus a fašismus
a) Levicový extremismus – komunismus
b) Ruská otázka
c) Pravicový extremismus – fašismus
d) Fašismus v Itálii a nacismus v Německu
e) Porovnání komunismu a fašismu
f) Nástup J. V. Stalina k moci
g) Hlavní problémy mezinárodních vztahů
h) Německá otázka
i) Pojmy
j) Otázky
5.
Poválečná obnova a nástup „zlatých 20. let“
a) Zavádění nové techniky a technologií. Významné objevy
b) Revoluce v dopravě
c) Růst průmyslové výroby a změny v její organizaci
d) Změna životního stylu
e) Demokraticko-pacifistická éra v mezinárodních vztazích
f) Odzbrojovací jednání a Briand-Kellogův pakt
g) Vývoj ve světových demokratických mocnostech
h) Růst role závislých a koloniálních zemí a národněosvobozenecké hnutí
i) Čína
j) Indie
k) Vyhlášení Turecké republiky
l) Vývoj v Íránu, Afghánistánu, arabských zemích a Latinské Americe
m) Pojmy
n) Otázky
6.
Léta prosperity a léta krize v ČSR
a) Hospodářské postavení Československa
c) Změny v průmyslu
d) Nostrifikace a měnová reforma
e) Zemědělství a pozemkové reformy
f) Konjunktura
g) Jak se žilo v první republice
h) Nástup hospodářské krize
i) Sociální důsledky hospodářské krize
j) Pojmy
k) Otázky
7.
Světová hospodářská krize a nástup nacismu k moci
a) Světová hospodářská krize
b) Hledání východisek z krize
c) Nástup nacismu v Německu
d) Nacistická totalita
e) Počátek holocaustu
f) Nacistická kulturní politika
g) Vývoj v Rakousku a Španělsku
h) Pojmy
i) Otázky
8.
Ohrožení demokracie. Rozpad Versailleského systému
a) Totalita sovětského typu
b) Zahraniční politika SSSR
c) Diktatura J. V. Stalina
d) Hrozba nové světové války
e) Občanská válka ve Španělsku
f) Politika usmiřování
g) Mnichovská dohoda
h) Pojmy
i) Otázky
9.
Zápas na obranu demokracie a republiky
a) Střety se sudetoněmeckým politickým hnutím
b) Politika HSL’S a vnitřní krize ČSR
c) Okolnosti volby prezidenta Beneše
d) Stupňování tlaku na ČSR
e) Mezinárodní souvislosti československé krize
f) Československá armáda a obrana republiky
g) Pojmy
h) Otázky
10.
Kultura a věda v meziválečném období
a) Rozkvět kultury a vědy v Evropě a ve světě
b) Období všeobecného kulturního vzestupu po vzniku ČSR
c) Úspěchy československé kultury a její zápas na obranu demokracie
d) Pojmy
e) Otázky

Úryvek

Nástup hospodářské krize
Vývoj hospodářství – období prosperity (konjunktury) se střídala s obdobím útlumu (deprese) či dokonce krize. V letech 1929-1933 došlo k celosvětové krizi. V roce 1934 došlo k vzestupu pře-devším v zbrojním průmyslu.
Roku 1929 se objevily první odbytové problémy (sklo, keramika, bižuterie – nebyly atraktivní; problémy v zemědělské výrobě). České expanzi uškodila úvěrová a měnová krize. Poklesl čes-koslovenský zahraniční obchod na 1/3. Průmyslová produkce se snížila na 60 % předválečného stavu.

Sociální důsledky hospodářské krize
V důsledku hospodářské krize vzrostla nezaměstnanost. Příjmy obyvatelstva poklesly pod ceny zboží → omezení osobní spotřeby.
Rostl počet soudních exekucí.

Sociální konflikty a represivní zásahy
Státní mocenské orgány musely zasahovat proti hromadným projevům nespokojenosti a používa-ly i represivní prostředky.
Docházelo k řadě demonstrací a stávkám, např. protest 70 českých umělců, vědců a žurnalistů proti střelbě do dělnického průvodu u Dolní Lipové v listopadu 1931 za frývaldovské stávky.
Za vyvrcholení sociálních střetů za hospodářské krize je považována mostecká stávka v roce 1932. (protest proti propuštění ze zaměstnání). Sociálních důsledků využívaly politické strany (získání voličů).
Nacionalisticko-populistická agitace si získala na základě extrémní nezaměstnanosti, zhroucení obchodních kontaktů a uzavření mnoha závodů spoustu dělníků a zaměstnanců.

Pojmy:
Koncern – sdružení různých podniků (výrobních, dopravních, obchodních, bank aj.) v jeden mohutný celek
Kartel – monopolní sdružení samostatných podniků na základě dohody o jednotných prodejních podmínkách, o společných závazných cenách, o rozdělení trhu.
Nostrifikace – úřední uznání platnosti oprávnění nebo majetku získaného v zahraničí
Konjunktura – příznivá shoda okolností, podmínek mající vliv na rozkvět hospodářství
Exekuce – výkon soudního, úředního aj. rozhodnutí
Agitace – rozšiřování politických myšlenek, získávání veřejnosti pro jistý záměr
Populismus – snaha získat vliv na široké lidové vrstvy líbivou povrchní kritikou sociálních a politických problémů a návrhy na jejich řešení (mnohdy pouze rámcovými a neproveditelnými) vedenými „v zájmu lidu“.

Poznámka

Dobře zpracované formou hesel. Práce je strukturovaná, ale ne příliš podrobná.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6088
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse