Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Svobodné zednářství

Svobodné zednářství

Kategorie: Historie, Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se snaží odpovědět na otázku, co je to svobodné zednářství. Hned zpočátku autor dokládá, že jde o bratrstvo, nikoliv o církev či tajnou společnost. Zabývá se hierarchií, obřady, rituály a symboly užívanými v této organizaci. Popisuje vznik a historii Svobodného zednářství ve světě i v českých zemích, poukazuje na vztah římskokatolické církve k této organizaci. Na závěr se věnuje současnému svobodnému zednářství v ČR a poskytuje čtenářům také možné odkazy ke Svobodným zednářům na internetu a kontakty.

Obsah

1.
Úvod
2.
Co je svobodné zednářství?
3.
Hierarchie, obřady a rituály, symboly
3.1
Hierarchie
3.2
Obřady a rituály
3.3
Symboly
4.
Historie Svobodného zednářství
4.1
Lóže
4.2
Malta
4.3
Německo
4.4
USA
4.5
Francie
4.6
Rusko
4.7
Habsburská monarchie
4.8
Zednářství vs. křesťanství
4.9
Slavní bratři zednáři
5.
Svobodné zednářství ve světě – současné
6.
Svobodné zednářství v českých zemích – vývoj
6.1
Současný stav v ČR
6.1.1
Úvod
6.1.2
Veliký Orient Český
6.1.3
Veliká Lóže České republiky
6.2
Členství
7.
Odkazy na internetu, doporučená literatura, kontakty
8.
Zdroje

Úryvek

Zednáři proklamují svou organizaci jako bratrstvo, nikoliv jako církev či tajnou společnost. Nepopírají však svou religiozitu ani jistou míru utajení řádových rituálů a vnitřních záležitostí svých členů. Zednáři nejsou společnost elitářská ani exkluzivní na základě nějakých omezujících požadavků na profil členů.
Cíle, které sledují Zednáři, jsou známy všem vzdělaným lidem a jsou hodny každého ušlechtilého úsilí. Není tu ani tajných cest, které by nebyly známy všem Zednářům, a také těm, kteří se o ně zajímají. Zednářství se nikdy nemůže stát hnutím podzemním nebo ilegálním. Tajemství, o kterých odpůrci mluvili zlovolně nebo pohrdavě, jsou v podstatě starobylé poučky, které nabádají člověka, aby dospíval k vyšším pravdám postupně, tedy po stupních, protože každé vyšší poznání musí zůstati tajemstvím tomu, kdo k němu nedochází postupně.
Svobodné zednářství je nejstarším a nejrozšířenějším bratrstvem na světě. Mohli bychom ho zařadit do širokého proudu humanisticky orientovaných společenství, která přikládají zásadní význam prosazování hodnot svobody slova, tolerance a mezilidské vzájemnosti. Svobodné zednářství klade důraz na sebezdokonalování a pomoc bližnímu. Zásadní roli v něm hraje zasvěcení, které jej tím blíže zařazuje ke společenstvím esoterně – mysterijní povahy. Spojuje jej s nimi i specifická metoda práce na rozvoji vlastní osobnosti a následného vlivu na společnost. Charakteristická je zejména rituální forma zednářských setkání a jejich základní náplň - poznávání podstaty a povahy symbolů, jejichž stěžejní část má původ v symbolice stavby Šalamounova chrámu a středověkých katedrál, jakož i práce s nimi. Svobodní zednáři usilují o obnovu ‚Chrámu‘ v sobě i okolo sebe. Chápou svou organizaci jako duchovní řád. Řídí se soustavou pravidel, kladoucích především požadavky na jejich osobní kvality. Přísně ve své činnosti dodržují demokratické mechanismy, a to jak při přijímání nových členů, tak při volbách svého vedení.
Základními zásadami Svobodného zednářství jsou snášenlivost, úcta, duchovní i myšlenková otevřenost a uplatňování solidarity. Jejich uskutečnění chtějí Svobodní zednáři dosáhnout společným úsilím lidí bez rozdílu rasy, národnosti, státní příslušnosti, víry či společenského postavení. Svobodní zednáři se, vědomi si nenahraditelnosti vzájemné podpory a pomoci při osobnostním růstu, sdružují do regionálních organizací – zednářských Lóží. Ty pravidelně uskutečňují svá setkání – zednářské Práce. Zde se mohou členové svobodně vyjadřovat k jakémukoli tématu bez nebezpečí, že budou za svůj názor napadáni či vysmíváni. Uplatňování tolerance je jednou z absolutních zásad, jimiž se Svobodní zednáři řídí."

Poznámka

Ročníková práce. Práce obsahuje rytinu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2566
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse