Sydrom CAN

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou syndromu týraného dítěte (syndrom CAN). První část informuje o historii násilí na dětech, problematika je probrána v časové posloupnosti od antiky až po 20. století. Ve druhé části jsou popsány nejčastější formy syndromu CAN, podrobněji je rozebráno fyzické týrání. Třetí část analyzuje syndrom CSA (syndrom sexuálně zneužívaného dítěte). Předposlední část se zabývá primární a sekundární prevencí. V závěrečné kapitole jsou vypsány nejdůležitější právní dokumenty a zákony, týkající se syndromu CAN.

Obsah

0.
Úvod
1.
Historie syndromu CAN
2.
Syndrom týraného dítěte (syndrom CAN)
2.1
Fyzické týrání
2.2
Psychické / emocionální týrání
2.3
Zanedbávání
2.4
Šikanování
3.
Syndrom CSA
3.1
Formy sexuálního zneužívání
3.2
Sexuální zneužívání v rodině
3.3
Projevy a následky sexuálního zneužívání
4.
Prevence
4.1
Primární prevence
4.2
Sekundární prevence
5.
Právní ochrana dítěte s CAN
5.1
Právní ochrana dítěte s CAN ve světě
5.2
Právní ochrana dítěte s CAN v ČR
6.
Závěr

Úryvek

"1. HISTORIE NÁSILÍ NA DĚTECH
Po staletí existovalo ve společnosti nepsané právo dospělé osoby, že může s dítětem zacházet podle svých potřeb, nálad, přání nebo uvážení. V různých historických obdobích měl rodič právo udělat se svým potomkem, co chtěl. Dítě nebylo bráno, jako v dnešní společnosti. Dříve, v období pravěku, starověku nebo středověku, nahlíželi na narozené dítě jako my, v současné době, na dítě počaté nenarozené. Tak jako my se dnes díváme na umělé přerušení těhotenství, tak se dříve dívali na „vraždu“ dítěte. Např. v antice platilo pravidlo „patria potestas“, to bylo právo otce, které znamenalo, že si může s dítětem nakládat podle svého uvážení, jako s vlastním majetkem. Dítě tak bylo bezprávé, otec jej mohl prodat do otroctví nebo zabít. Obrat v antické společnosti přišel až ve 4. století n. l., kdy římský zákon roku 374 pokládal zabití dítěte za vraždu. Tento zákon byl sepsán v době, kdy se v Římě státním náboženstvím stalo křesťanství. Na dítě se začalo pohlížet jako na samostatnou lidskou bytost, na kterou se vztahuje přikázání „nezabiješ“. Zákony na ochranu dětí ale nebyly sepisovány z důvodů samotné ochrany dětí, ale pro ochranu rodičů, aby se nedopouštěly vraždou smrtelného hříchu. Proto se ve středověku vztah k dítěti zlepšil. Nežádoucí děti už nebyly zabíjeny, ale byly odkládány do klášterů. Teprve v 19. století se objevují výraznější snahy ochránit děti před nejrůznějšími formami násilí. Např. v Anglii vzniká Národní společnost prevence proti krutostem na dětech (National Society for the Prevention of the Cruelty to Children).
Dále je třeba uvést několik situací z historie, kdy bylo úplně běžné týrání nebo dokonce usmrcení dítěte. Tyto situace, ale nejsou časově vymezené, mohou se překrývat nebo kombinovat. Např. sem patří situace, kdy byli samotní rodiče existenčně ohroženi, proto bylo třeba zabít nebo někde ponechat dítě či děti. V takovéhle situaci bylo na dítě pohlíženo jako na přítěž. Většinou se lidé zbavovali dětí nejmladších. Z posledních výzkumů se ale dovídáme, že se lidé často zbavovali právě děvčátek. Jeden z důvodů byl ten, že společenství potřebovalo více mužů, kteří by danou společnost bránili. Proto bylo počítáno s tím, že jich hodně padne ve válkách a bojích.
Dalším důležitým aspektem bylo náboženství. Často se stávalo, že děti byly obětovány rozhněvanému božstvu. Dětské oběti jsou hojně doloženy z různých dob a různých kultur, z toho se dá soudit, že tato praktika byla také velmi rozšířena.
Častým jevem také bylo usmrcení nebo odložení dítěte kvůli společenskému nátlaku. Někteří rodiče se báli hanby, studu nebo strachu, aby nebyli společensky zavrženi. Nejčastěji se takového činu dopustila opuštěná, svobodná matka brzy po porodu dítěte. V dřívějších dobách znamenalo nemanželské těhotenství smrt pro matku, dítě nebo pro oba dva.
Nakonec se zmíním o společenských praktikách, které nevedou k smrti dítěte, ale fyzicky ho poškozují. Jedná se o různá tělesná znetvoření. Týkají se např. genitálu, obličeje, rukou nebo nohou. Tyto praktiky jsou různé v různých společnostech. Např. obřízka žen je ještě v současné době v některých kulturách úplně normální. Je brána jako obřad, který uvádí děti do světa dospělých. Jedná se však o velmi bolestivý proces, který někdy může vést až k usmrcení dítěte. Také sem může patřit např. deformování dětí svými rodiči, aby z nich udělaly profesionální žebráky a děti budily dojem lítosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17007
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse