Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Symptomatické poruchy řeči

Symptomatické poruchy řeči

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce podává základní informace o logopedických problémech. Přestavuje jejich základní definici a rozdělení, ale také možnosti práce s takto postiženými dětmi. Práce je založena na jedné knize a to Lechta, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2002.

Obsah

1.
Symptomatické poruchy řeči. Definice. Klinický obraz.
2.
Řeč jedinců s poruchami hybnosti.
2.
1. Jazykové roviny.
2.
Dysartrie, dysprozódie, dysfonie u dětí s DMO.
3.
Řeč jedinců s mentální retardací.
3.
1. Hledisko stupně, formy a typu mentální retardace.
3.
2. Řeč jedinců s mentální retardací z hlediska jazykových rovin.
3.
Dyslalie, huhňavost, breptavost, koktavost, dysartrie a další poruchy řeči dětí s mentální retardací.
4.
Řeč jedinců těžce zrakově postižených.
4.
1. Jazykové roviny řeči nevidomých jedinců.
4.
2. Dyslalie, narušené koverbální chování a další projevy poruch řeči nevidomých jedinců.

Úryvek

I když formální specifika utváření pojmů se u nevidomých a vidoucích podstatně neliší, avšak v obsahových specifikách nacházíme výrazné rozdíly. Nevidomí lidé identifikují předměty na základě takových vlastností, které jsou pro vidoucí nepodstatné. Zatímco u vidomých má při utváření pojmů dominující úlohu tvar předmětů, u nevidomých jsou to hlavně akustické a haptické znaky. Chápání obsahu slyšeného slova je u nevidomých sníženo i proto, že nemohou pozorovat průvodní pohybový výraz, gesto či mimiku hovořícího. Nevidové dítě má ztížené možnosti při získávání smyslových přestav o předmětech a tak se snaží získávat informace tou nejdostupnější cestou – slovy. Vniká tím nesoulad mezi relativně velkou zásobou slov a nedostatečnou zásobou představ. Některá slova nevyvolávají určité představy a zůstávají jen prázdnými zvuky. Slovník těchto dětí je málo konkrétní a hovoříme o tzv. verbalizmu, o nejcharakterističtější kvalitativní odchylce řeči nevidomých dětí. Dítě aktivně používá značné množství slov, přičemž přesně nechápe jejich smysl (např. slova označující barvy). Verbalizmu lze v současnosti předcházet nebo jej redukovat speciálně-pedagogickými metodami (umožnit praktickou manipulaci s předměty a rozšířit okruh praktických zkušeností).
Morfologicko-syntaktická rovina řeči nevidomých jedinců není v porovnání s intaktními dětmi nijak nápadně narušená. I když v začátcích formování gramatické stránky řeči nevidomé děti evidentně zaostávají (menší výskyt přídavných jmen související především s omezenými možnostmi vnímání kvalitativních znaků předmětů), paralelně s věkem se dostávají postupně na úroveň vidoucích a v období vstupu do školy (6-7 let) je jich verbální projev z gramatického hlediska bez mimořádných nápadností. Je to způsobeno tím, že osvojování gramatických kategorií řeči je relativně více založeno na myšlenkových procesech analogizace, abstrahování či generalizace než jiné jazykové roviny, kde se více uplatňuje smyslová zkušenost.

Poznámka

Zajímavá práce, která však v závěru působí nedokončeným dojmem. Kniha čerpá jen z jedné knihy, což může být poněkud zavádějící.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5355
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse