Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Symptomy katolické religiozity na území města Plzně - koncem 90. let 20 století

Symptomy katolické religiozity na území města Plzně - koncem 90. let 20 století

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci hodnotící míru katolické religiozity v části Plzně - Bory na konci minulého století. Práce vymezuje místo, i čas provedení výzkumu. Uvádí stav církevního života ve sledované části města. Zabývá se konkrétním šetřením terénního výzkumu dotazníkovou metodou v ulicích obvodu. Přináší tabulkové vyhodnocení výzkumu. Výsledky jsou grafické, tabulkové a slovní, spolu se závěrečnou myšlenkou autorova.

Obsah

1.
Úvod, vymezení a nastínění cíle práce
2.
Vymezení místa (městské části Plzně) a času provedení výzkumu
3.
Stav církevního života v sledované části města
4.
Terénní výzkum dotazníkovou metodou v ulicích obvodu a tabulkové vyhodnocení výzkumu
5.
Terénní výzkum v kostele Sv. Jana Nepomuckého; grafické, tabulkové a slovní zhodnocení
6.
Zhodnocení výsledků práce a závěrečná myšlenka autorova

Úryvek

"V pracovní dny a v sobotu je kostel zaplněn většinou pouze jednotlivci, lidmi staršími a též několika studenty vysokých škol. Ty jsem mohl identifikovat pouze podle toho, že je znám od vidění z university. Celé rodiny v průběhu týdne (nejedná-li se o svátek katolické církve) na mši fakticky nechodí (to neznamená, že se zde nemohou nacházet její jednotliví členové).
Mnohem bohatší je návštěvnost v neděli, což jsem ovšem předpokládal a je to přirozené. Lidé mají v neděli volno a navíc každý dobrý katolík by se měl nedělní Mše svaté účastnit (jak se též píše v Kancionálu, ale také v Evangeliu). Nyní v neděli již člověk mohl rozlišit jednotlivé rodiny (mnohdy obohacené i o prarodiče), manžele atd.

Průběh mše svaté očima nekatolíka
Rozhodl jsem se, že nejprve popíši mši svatou očima nekatolíka pozorovatele – tedy mne.
V krátkosti bych tedy nastínil samotný průběh mše svaté, jak jsem ji spatřil a hodnotil při svém výzkumu.
Lidé docházejí do kostela většinou pět minut před jejím začátkem. Výjimku tvoří ti, kteří se ještě před započetím mše modlí společně růženec (jedná se většinou o ženy důchodového věku – lidově možno tyto spoluobčanky nazvat babičkami).
Každý si při příchodu připraví hostii . Tato se nachází na stolku v polovině kostela mezi mříží a oltářem. Je zde připraveno i mešní víno, které se má při obřadu v rukou kněze změnit v krev Páně.
Poté zaujmou věřící místo. Mnohdy mají své vlastní oblíbené, které většinou zaujímají, popřípadě si přisednou k známým.
Samotná mše začíná zazvoněním ministranta na zvonec. Na toto celý kostel povstane a za doprovodu varhan a zpěvu přichází kněz s dalšími ministranty. Kněz přítomné vítá žehnáním kříže a poté komunikace probíhá přesně podle pravidel katolické církve, kde jsou označené pasáže, které říká kněz a věty jimiž odpovídá lid.
V úvodu dojde k vyznání víry a v případě svátku (neděle a ostatní svátky či významné dny mimo dobu adventní a postní) se zpívá chvalozpěv: „Sláva na výsostech…“
Následuje modlení. Všichni se chvíli v tichosti modlí a poté kněz pronáší hlasitě modlitbu končící slovy: „…po všechny věky věků.“ Lid odpovídá: „Amen.“
Poté si všichni sedají a naslouchají čtení Písma svatého. Jednak ze Starého zákona a poté z Evangelia. Dále následuje vyznání víry."

Poznámka

Obsahuje grafy a tabulky. Čistého textu v práci je cca 11 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1735
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse