Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Syndrom CAN- Sexuální zneužívání dětí

Syndrom CAN- Sexuální zneužívání dětí

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Tato práce rozebírá podrobně jednu z problematik moderního světa. Dozvíte se, co znamenají některé výrazy spojené se zneužíváním dětí. Autorka se zaměřila i na mediální stránku a na to, proč těchto případů stále přibývá. Dokonce si vzpomíná i na smutný případ z minulosti. Je zde i několik smutných statistik. Tato práce nemusí sloužit pouze jako studijní materiál, ale také jsou zde uvedené myšlenky lidí, kteří proti zneužívání ,,bojují", proto se můžete jen něco zajímavého dozvědět.

Obsah

1.
Úvod
2.
Homosexuální pedofilové, efebofilové a gayové
3.
Příčiny pohlavního zneužívání dětí v církvi
4.
Dětská pornografie
5.
Sexuálního zneužívání dětí přibývá
6.
Pedofilie
7.
Minimální věk souhlasu s pohlavním stykem
8.
Terapie a resocializace obětí
9.
6 000 týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí za rok 2010
10.
Známé kauzy
11.
Prevence sexuálního zneužívání dětí
12.
Závěr

Úryvek

"Pohlavní zneužívání je v terminologii trestního práva trestný čin, jehož skutková podstata spočívá ve vykonání soulože s osobou ve věku pod stanovenou hranicí nebo v jiném způsobu pohlavního zneužití takové osoby. V některých státech a některých obdobích je či byl shodný pojem používán i pro sexuální kontakt s jinými osobami v závislém postavení nebo s omezenou způsobilostí.
Pohlavní zneužívání ve zdravotním nebo psychologickém významu může být pojmem s odlišným, zpravidla širším významem, který může zahrnovat i takové formy chování, které nesplňují kritéria trestného činu podle trestního zákona a judikatury, například i bezdotykové chování nebo nevhodné chování, které je svou formou nebo intenzitou se souloží nesrovnatelné. V odborné literatuře je například opakovaně citována část definice pohlavního zneužívání, pocházející údajně z jakéhosi blíže nespecifikovaného doporučení zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992. (Jarmila Škubová, 1993)

1) Homosexuální pedofilové, efebofilové a gayové

Sexuální skandály katolických duchovních, jejichž činy se v převážné většině medializovaných případů týkaly dospívajících chlapců, přispěly k diskusím o tom, zda jsou homosexuálové náchylnější ke zneužívání dětí či mladistvých než heterosexuálové. Empirický výzkum dokumentuje, že sexuální orientace osob neovlivňuje pravděpodobnost zneužívání dětí.
Malá část homosexuálů, pravděpodobně stejný podíl jako heterosexuálů, věkově preferují osoby pubertálního věku. Hovoříme u nich o efebofilii. Freund předpokládal, že efebofilů je stejné množství jako androfilů (orientované na dospělé jedince). Toto zkreslení vyplývalo z tehdejších klinických zkušeností, v komunitních studiích se však nepotvrdilo ( Harry a DeVall, 1978). Efebofilové vzhledem ke své preferenci obtížněji vytváří stabilní partnerství. Je u nich častá konzumace placených rotických služeb, při výběru svých partnerů mohou porušit zákonem stanovenou věkovou hranici. S narůstajícím věkem oběti pohlavního zneužití je častější extrafamiliární zneužití.. Zatímco chlapci mladší šesti let bývají nejčastěji zneužiti v rodině, u chlapců starší třinácti let se téměř výlučně jedná o extrafamiliární zneužití ). Tatáž studie upozorňuje na vyšší rizika přenosu sexuálně přenosných nemocí. (Lenderking a spol.,1997

2)Příčiny pohlavního zneužívání dětí v církvi

Jako příčiny výskytu pohlavního zneužívání dětí a mladistvých duchovními bývají z různých názorových pozic uváděny:
1) obecná uvolněnost sexuální morálky /
2)dostupnost pornografie /
3)snížení schopnosti žít ukázněně - což se negativně projevuje nejen v běžné společnosti, ale má morálně /

Degradující vliv také na některé jedince v církvi
tradiční autoritářství církve, které (podobně jako v autoritářských rodinách či organizacích) staví oběti do bezbranné pozice a i z psychologického hlediska brání vyváženosti mezilidských vztahů.
povinný celibát, který způsobuje obecnou sexuální frustraci některých duchovních a který do kněžské služby přitahuje nadprůměrný podíl lidí, kteří tuto cestu volí proto, že si z důvodu sexuální orientace nezvolili manželství.
prudérnost a rigidita v katolické církvi, které způsobují, že jakkoliv sexuálně orientovaní duchovní i jejich oběti jsou méně schopni svou vlastní sexualitu reflektovat, přijmout a tedy i ovládat se nebo chránit své zájmy. (Václav Novák, 2003)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29995
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse