Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Syndrom týraného a zneužívaného dítěte

Syndrom týraného a zneužívaného dítěte


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text seznamuje se syndromem týraného a zneužívaného dítěte. Definuje týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte. Podrobněji popisuje syndrom CAN. Zabývá se nejen fyzickým a psychickým týráním, ale také sexuálním zneužíváním. Vypisuje formy ohrožení dětí. Věnuje se prevenci a ochraně dětí před násilím, i problematice odtajnění syndromu CAN. V závěru zmiňuje právní stránku problému, důraz je kladen na výpis zákonů a institucí.

Obsah

1.
Týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte
2.
Syndrom CAN
2.1.
Historie a CAN
2.2.
Fyzické týrání
2.2.1.
Aktivní
2.2.2.
Pasivní
2.3.
Psychické týrání
2.3.1.
Následky psychického týrání
2.3.2.
Rizikoví dospělí, děti a situace
2.3.3.
Rizikoví dospělí
2.3.4.
Rizikové děti
2.3.5.
Rizikové situace
2.3.6.
Tělesné + psychické týrání
2.4.
Sexuální zneužívání
2.4.1.
Do bezdotykového sexuálního zneužívání řadíme
2.4.2.
Dotykové zneužívání představuje
2.4.3.
Syndrom dětského přizpůsobení pohlavnímu zneužití
3.
Formy ohrožení dítěte jsou tedy
3.1.
Týrání
3.1.1.
Poškozování různými opatřeními, systémové týrání
3.1.2.
Organizované týrání
3.2.
Zneužívání
3.3.
Zanedbávání
3.3.1.
Rizikové děti z hlediska zanedbávání
3.3.2.
Rizikové situace z hlediska zanedbávání
4.
Prevence a ochrana dětí před násilím
4.1.
Primární prevence
4.1.1.
Metody a zaměření primární prevence
4.2.
Sekundární prevence
4.2.1.
Rizikové faktory podílející se na vzniku syndromu CAN
4.3.
Terciální prevence
5.
Problematika odtajnění syndromu CAN
5.1.
Problematika odtajnění u sexuálního zneužívání
5.2.
Jak zasáhnout
5.3.
Instituce, které jsou státem pověřené ochranou dítěte
5.4.
Následná péče po odtajnění týrán
5.5.
Co dělat jako pedagog?
5.6.
Rodina
5.6.1.
Typologie rodin
5.6.2.
Poruchy rodiny bránící v péči o dítě
5.6.3.
Sanace rodiny
6.
Právní legislativa
6.1.
Ohlašovací povinnost a práva dítěte
6.2.
Právní dokumenty
6.3.
Trestně právní úprava syndromu CAN
6.4.
Kam se obrátit?

Úryvek

"SYNDROM CAN
(Child Abuse And Neglect) = syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte - definovaný Zdravotní komisí Rady Evropy v roce 1992
= „Poškození fyzického, psychického nebo sociálního stavu a vývoje dítěte, které vzniká v důsledku jakéhokoli nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby a které je v dané společnosti a kultuře hodnoceno jako nepřijatelné.“

Historie a CAN
První zmínky týkající se nevhodného zacházení s dětmi pocházejí už ze starého Egypta. Lékaři zde zaznamenali nadměrné tělesné napadání a zanedbávání dětí. Ve starověkém Římě zase existovalo právo „patria potestas“ vyjadřující právo otce nakládat s dítětem jako s vlastním majetkem podle své libosti. Nezřídka docházelo k tomu, že dítě bylo ihned po narození zabito. Stačil k tomu pouze fakt, že dítě není žádoucí nebo nemá předpoklady k tomu, aby z něj byl v budoucnu úspěšný bojovník.
Svůj podíl na prevenci násilí vůči dětem má příchod křesťanství. Z pohledu křesťanství je dítě chápáno jako samostatná lidská bytost, na kterou se vztahuje přikázání „Nezabiješ!“


Přelom devatenáctého a dvacátého století
První Národní společnost prevence proti krutostem na dětech byla založena roku 1883 v Liverpoolu. Přibližně v této době rozpoutali v Evropě někteří patologové, zejména Ambriose Tardie , celospolečenskou debatu formulováním myšlenky týrání a napadání dětí. Je to období, ve kterém dochází k velkému rozvoji vědy a techniky. Tím se zdokonalovala i radiologie a tak v roce 1946 John Caffey publikoval svou seminární práci o zlomeninách a hematomech nenáhodného traumatického původu. Americký lékař Silverman roku 1953 popsal syndrom složitého poranění dítěte nezaviněného úrazem. V roce 1961 se konalo zasedání Americké pediatrické společnosti, na kterém Henry Kempem zavedl pojem „battered child“ (bité dítě). To rozpoutalo veliké diskuze o nevhodném zacházení s dětmi a následkem debat došlo i ke změnám v legislativě. Dalším významným rokem je rok 1977, kdy byl poprvé popsán syndrom barona Prášila v zastoupení (Münchhausen syndrom by proxy) – jedná se o stav, kdy rodič záměrně poškozuje zdravotní stav dítěte, aby sám došel uznání okolí pro svou údajnou láskyplnou a obětavou péči o dítě. V tom samém roce byla pod tlakem zjišťovaných faktů o závažnosti a častém výskytu špatného zacházení s dětmi založena mezinárodní společnost ISPCAN"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.tajemstvi-vseho.estranky.cz/clanky/fyzicke-tyrani/co-je-tyrani-a-zanedbavani; http://songerie.blog.cz/0709/sexualni-zneuzivani.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16942
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse