Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Syndrom vyhoření a jeho vliv na rodinné vztahy

Syndrom vyhoření a jeho vliv na rodinné vztahy

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií, Zlín

Charakteristika: Tato diplomová práce se zabývá syndromem vyhoření a jeho vlivem na rodinné vztahy. První část se věnuje teoretickým podkladům syndromu vyhoření, jeho průběhu, příznakům a prevenci. Rovněž obsahuje kapitoly o rodině a především o vztazích, kterými je rodina tvořena. Druhá část práce, praktická, se snaží pomocí metody polostrukturovaného rozhovoru se čtyřmi respondenty prokázat vliv syndromu vyhoření na rodinné vztahy.

Obsah

0.
Úvod - teoretická část
1.
Syndrom vyhoření – úvod do problematiky
1.1.
Základní informace o syndromu vyhoření
1.1.1.
Vybrané definice
1.2.
Faktory vzniku, příznaky a stadia syndromu vyhoření
1.2.1.
Faktory vniku
1.2.2.
Příznaky syndromu vyhoření
1.2.3.
Stadia syndromu vyhoření
1.3.
Obecná prevence
1.3.1.
Obecná prevence – krizové pracoviště
2.
rodina
2.1.
Teoretické zázemí – rodina jako sociální skupina
2.2.
Historie rodiny – průřez dějinami
2.3.
Funkce rodiny
2.4.
Rodinná síť a rodinná tradice
2.4.1.
Rodinná síť
2.4.2.
Rodinná tradice
2.5.
Rodina – životní cyklus
2.6.
Rodina – vztahy a procesy
2.6.1.
Systém interakcí a vnitřní struktura rodiny
2.6.2.
Jazyk rodiny
2.6.3.
Problém v rodině – funkční a dysfunkční rodina
2.6.4.
Problém v rodině – souvislost se syndromem vyhoření
2.6.4.1.
Změna
2.6.4.2.
Alkoholismus
2.6.4.3.
Neurotické návyky
2.6.4.4.
Úzkost a úzkostnost
2.6.4.5.
Týrání
2.6.4.6.
Rozvod
3.
výzkum - praktická část
3.1.
Výzkumné cíle
3.2.
Výzkumná metoda
3.3.
Charakteristika výzkumného vzorku
3.4.
Průběh výzkumu
3.5.
Kategorizace respondentů
3.6.
Vlastní výzkum
3.6.1.
Rodinná anamnéza respondentů
3.6.1.1.
Janina
3.6.1.2.
Martin
3.6.1.3.
Martina
3.6.1.4.
Jaroslav
3.6.2.
Údaje o respondentovi
3.6.2.1.
Janina
3.6.2.2.
Martin
3.6.2.3.
Martina
3.6.2.4.
Jaroslav
3.6.3.
Okolnosti vyhoření
3.6.3.1.
Janina
3.6.3.2.
Martin
3.6.3.3.
Martina
3.6.3.4.
Jaroslav
3.7.
Výsledky výzkumu
4.
Závěr

Úryvek

"2.4 Rodinná síť a rodinná tradice
V následující kapitole se budu zabývat faktory, které přispívají k soudržnosti rodiny. Nejhlavnějšími, a tedy i uvedenými zde, jsou rodinná síť a rodinná tradice. Jak už vyplývá z názvů, jedná se o faktory vedoucí ke stabilitě rodiny a vztahů v ní.

2.4.1 Rodinná síť
Jak už bylo uvedeno výše, pod pojmem rodina máme sklony představit si mámu, tátu a dítě/děti, tedy rodinu nukleární, úplnou. Existují i jiné rodiny, např. bez dětí, bez matek, bez otců, a Matoušek (1993) uvádí, že se odhaduje, že v naší populaci tvoří úplné nukleární rodiny třetinu rodin a pouze pětinu všech domácností. Ale ani nukleární úplná rodina není soběstačným prvkem – schopnost rodiny plnit všechny její funkce závisí na tom, jak je rodina napojena na své sociální okolí a toto propojení nazýváme sociální sítí rodiny.
Sociální síť rodiny je tvořena rodinami, které jsou na sobě závislé a někdy sem bývají počítáni také nepříbuzní lidé například z řad přátel, známých apod. V rodině dochází k vytváření souborů vnějších vztahů na základě rodinné koncepce sociální skutečnosti. Pro tyto soubory rodinných přesvědčení se používá termín paradigma a jedná se o ač nevyslovené, tak nezpochybňovatelné předpoklady, které vysvětlují povahu mimorodinného společenského prostředí. Reiss (In Matoušek, 1993, s.39) rozlišil se svými spolupracovníky tři dimenze ro-dinného paradigmatu:
1. Konfigurace – vyjadřuje, nakolik rodina pojímá své prostředí jako předpověditelné, přehledně strukturované, nakolik je schopna objevovat v sociálním světě pravidelnosti vysvětlující podstatné události.
2. Koordinace – parametr vyjadřující, jak se rodina cítí být vnímána svým sociálním prostředím. Jde vlastně o sebepojetí rodiny, o její prestiž.
3. Uzavřenost – udává rovnováhu mezi otevřeností rodiny vůči novým zkušenostem a uchováváním rodinných tradic.

2.4.2 Rodinná tradice
Rodinná tradice je charakterizována vazbami přesahujícími generace rodiny, kdy je k jejímu vzniku potřeba minimálně tří generací. Každá rodina udržuje vazby mezi svými členy a udržuje tradici. Tuto tradici si rodina připomíná uchováváním památných předmětů, které mohou připomínat jak událost, tak určitého člena rodiny, ale také předáváním historek a příběhů, které se v rodině, v blízké či daleké minulosti, odehrály. Matoušek (1993) uvádí, že rodina si ze svých tradic vybírá. Míní tím, že rodina nevystavuje všechny své předky, ale toho z nich, který svým významem ovlivňuje dodnes. Tento pak představuje určité ideální rodinné já, ztělesňuje rodinný mýtus.
Zvýrazňování a předávání rodinné tradice zvyšuje stabilitu rodiny, odolnost vůči vnitřním i vnějším stresům a také posiluje soudržnost. Může se také stát, že se v rodině vyskytl předek, který nepřispěl pozitivním vzorem, ale naopak se členové rodiny obávají, aby potomci nezdědili sklony tohoto předka."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 37,5 strany. Práce obsahuje tabulky.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17422
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse