Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Syntax ruského jazyka - otázky rusky 1/3

Syntax ruského jazyka - otázky rusky 1/3

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje první část vypracovaných otázek k souhrnné zkoušce z předmětu Syntax ruského jazyka na PdF UHK. Text vychází z přednášek předmětu a je doplněný o výpisky z uvedené literatury. Otázky se věnují problematice věty a modality, klasifikaci vět, syntaktickým vztahům, jednotlivým větným členům nebo polovětným konstrukcím. Následující část série naleznete zde Syntax ruského jazyka - otázky rusky 2/3.

Obsah

1.
Syntax jako součást gramatiky
2.
Věta jako základní komunikativní a syntaktická jednotka. Aspekty gramatické sémantiky věty, prostředky jejich vyjádření, syntaktické kategorie, aspekty studia věty
3.
Modalita v úzkém a širokém pojetí, prostředky jejího vyjádření, překlad českých modálních sloves do ruštiny
4.
Kritéria klasifikace vět
5.
Syntaktické vztahy mezi slovy ve větě, formální prostředky vyjádření těchto vztahů, způsoby jejich vyjádření
6.
Slovní spojení a jejich typy
7.
Větné členy. Podmět
8.
Přísudek. Použití jmenných a složených tvarů ve sponově jmenném přísudku. Jednotný větný základ věty jednočlenné
9.
Předmět, doplněk, nepřímý subjekt jednočlenné věty
10.
Přívlastek, přístavek
11.
Příslovečné určení
12.
Komponenty nemající status větných členů, několikanásobné větné členy, problematika několikanásobného přísudku a několikanásobného shodného přívlastku
13.
Členy volně připojené
14.
Polovětné konstrukce

Úryvek

"1. Syntax jako součást gramatiky
• язык – система систем
• основной единицей синтаксиса ялвялется предложение
o предложение – единица языка, высказывание – единица речи
• грамматика – морфология + синтаксис
• синтаксис - это раздел языкознания, предметом изучения которого является синтаксический строй языка, т.е. его синтаксические единицы и связи и отношения между ними.
• синтаксис изучает правила, по которым формы слов сочетаются в единицы высшего порядка – словосочетания
• морфология и синтаксис тесно связаны
• синтаксис тоже тесно связан с семантикой
• чем занимается синтаксис
o структурным составом предложения (компонентами из которых пр. состоит – члены пр.)
o внутренной организацией пр. (свызи между членами)
o изучением отношений между пр. и описываемой обьективной в ней действительностью
o связь между пр.-ями в тексте - как связаны пр.
 сложное синтаксичекое целое (сверхфразовое единство)
• Содержание синтаксических отношений двупланово:
o с одной стороны, оно отражает явления реального мира, в чем черпает свою информативность (отношения между предметом и его признаком, действием и объектом и т.д.);
o с другой - оно опирается на взаимодействие компонентов собственно синтаксических единиц (зависимость, например, управляемой формы слова от управляющей, согласуемой от определяющей это согласование, и т.д.), т.е. опирается на синтаксическую связь.
o Эта двуплановость содержания синтаксических отношений и является сущностью синтаксической семантики вообще и семантики синтаксических единиц в частности.
o Синтаксическая семантика (или синтаксическое значение) присуща любой синтаксической единице и представляет ее содержательную сторону; семантическую структуру же, естественно, могут иметь лишь единицы, разлагающиеся на компоненты (словосочетания, предложения).
o сли обратиться к основной синтаксической единице - предложению, то, исходя из сказанного, в ней можно обнаружить содержательную сторону (отражение реальных предметов, действий и признаков) и формальную организацию (грамматическую структуру).
o содержание (что передается), форма (как передается) и назначение (для чего передается) - вот три условно вычленяемые (они существуют в единстве) стороны предложения, которые и послужили основой разного подхода к изучению предложения - семантического, структурного и коммуникативного
• грамматичекие средства синтаксиса
o те средства, при помощи которых слова офомляются как единицы связной речи
o грамм. формы значительных слов
 образуются при помощи флексий, при помощи грамм. оформления могут передать
o служебные слова
 предлоги,
• с их помощью выражаются смысловые отношения, всегда сочетаются с синтаксическим существительным
• или в простом, или в сложном пр.
• предметно-падежная форма x безпредметнаы-падежная форма
 союзы,
• для выражения связей между словами в одной части предложения, или между предложениями
 частицы
• их роль разная (напр. отрицательная частица не)
• между словами или пр.
• выражение эмоций, удивления...
• неоднородные"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 1,5 strany. Otázky jsou zpracovány v rozsahu 2 až 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24964
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse