Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Syntax ruského jazyka - otázky rusky 2/3

Syntax ruského jazyka - otázky rusky 2/3

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje druhou část vypracovaných otázek k souhrnné zkoušce z předmětu Syntax ruského jazyka na PdF UHK. Text vychází z přednášek předmětu a je doplněný o výpisky z uvedené literatury. Otázky se věnují funkci slovesa být v ruštině, jednočlenným větám, pravdivostní modalitě, slovosledu nebo elipse. Předchozí část otázek naleznete zde Syntax ruského jazyka - otázky rusky 1/3 a následující zde Syntax ruského jazyka - otázky rusky 3/3.

Obsah

15.
Funkce slovesa "býť" v RJ, funkce infinitivu ve větě
16.
Věty jednočlenné. Věty s určitým podmětem
17.
Věty s neurčitým a všeobecným podmětem
18.
Věty neosobní
19.
Infinitivní a neslovesné jednočlenné věty
20.
Věty kladné a záporné, použití genitivu záporového, použití záporných a zesilovacích částic: kladné a záporné repliky, vyjádření souhlasu a nesouhlasu
21.
Elipsa
22.
Slovosled

Úryvek

"15. Funkce slovesa "být" v RJ, funkce infinitivu ve větě
Глагол быть имеет разные функции – он может выражать экзистенциальное сказуемое, он может быть частью предиката выраженного аналитической формой (напр. если действие происходит в будущем и это глагол незавершенного вида), он может быть частью связочно-именного предиката или он может быть частью комбинации разных типов сказуемых (напр. Я стараюсь быть справедливым. Вы объязаны будете попытаться попасть туда).
Экзистенциальное сказуемое
• в предложениях типа У отца (есть) машина предикат выражен экзистенциальным глаголом в спрягаемой форме, в наст. вр. реальной (есть или нет) или нулевой
• предикат с есть выражает
o существование какой-либо субстанции (Есть разные теории)
o наличие какой-либо субстанции в отличающейся среде (В море есть медузы. На солнце есть пятна)
• предикат без есть выражает
o помещение какой-либо сунстанции (В ванне вода. Под окном Борис.)
o состояние какого-либо мероприятия, события, явления (В пять часов собрание.)
o пространственную или временную локализацию (обстоятельство здесь в позиции ремы) – напр. Авторучк в ящике.
• с экзистенциальном глаголом быть синонимичны разные другие глаголы как напр. существовать, иметься, находитсья, состояться и другие, но во всех словосочетаниях или прдложениях
• в отрицательных предложениях предикат выражен формой нет и субъект стоит в форме родительного падежа отрицание (такое предложение уже считаем односоставным)
o односоставными являются тоже предложения типа Есть с кем посоветоваться. Есть где ночевать.
• предложения с экзистенцаильным предикатом являются в русском языке основным средством для выражения посессивного отношения между двумя субстанциями
o такие предложения содержат семантический субъект выраженный предлогом у + род. п. + предикат в спрягаемой форме, в насть вр. реальной или нулевой
o предикат есть указывает на постоянный характер наличия, принадлежности предмета, а предикат без есть на окказиональную принадлежност предмета, ограниченную местом или временем
 У меня есть машина (Я купил её в прошлом году) х Уменя машина (пешком ходиться не надо, вы моете поехать со мной)
o предикат без есть употребляется также когда
 акцентируется качественная или количественная характеристика субъекта (У него красивая сестра)
 в позиции подлежащего выступает название физического или психического состояния лица (У дочки грипп)
 выражается отнесённость к лицу какого-либо мероприятия, события, явления (У нас собрание. У меня сегодня экзамен)
o есть нельзя опускать, если оно является ремой – Денег у нас есть
o вместо глагола быть в этих преожениях могут употребляться синонимичные глаголы как иметься, присутствовать, встречаться, существовать и другие"

Poznámka

Součástí práce je tabulka o rozsahu cca 1/3 strany. Otázky o elipse a slovosledu nejsou odděleny. Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 2 až 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25288
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse