Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Syntax ruského jazyka - otázky rusky 3/3

Syntax ruského jazyka - otázky rusky 3/3

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje třetí část vypracovaných otázek k souhrnné zkoušce z předmětu Syntax ruského jazyka na PdF UHK. Text vychází z přednášek předmětu a je doplněný o výpisky z uvedené literatury. Otázky se věnují klasifikaci vět podle postoje mluvčího nebo problematice souvětí. Na konci práce obsahuje srovnání českého a ruského syntaktického systému. Pro úplný přehled otázek viz desetinný obsah. Předchozí část otázek naleznete zde Syntax ruského jazyka - otázky rusky 2/3.

Obsah

23.
Klasifikace vět podle postoje mluvčího. Věty oznamovací
24.
Věty tázací
25.
Věty rozkazovací a přací
26.
Věty zvolací
27.
Intonace ruské věty, IK 1-7
28.
Souvětí a jeho gramatický význam. Jazykové prostředky konstituující souvětí. Charakteristika syntaktických vztahů mezi částmi souvětí (těsnost). Souřadnost a podřadnost v souvětí. Souvětí bez spojky mezi jeho částmi
29.
Mnohočlenné souvětí
30.
Souvětí souřadné. Slučovací souvětí
31.
Odporovací souvětí
32.
Stupňovací a vylučovací souvětí
33.
Souvětí důsledkové, zdůvodňovací a vysvětlovací
34.
Souvětí podřadné. Typy syntaktických vztahů v souvětí podřadném. Klasifikace souvětí podřadných
35.
Podřadné souvětí s vedlejší klauzí vztažnou a s vedlejší klauzí obsahovou
36.
Podřadné souvětí s vedlejšími klauzemi příslovečnými. Podřadné souvětí s vedlejšími klauzemi příslovečnými místními, časovými a srovnávacími (kvalitativně a kvantitativně charakterizujícími)
37.
Podřadná souvětí s vedlejší klauzí příčinnou, účelovou, účinkovou, podmínkovou a přípustkovou
38.
Základní rozdíly ve struktuře ruské a české věty

Úryvek

"23. Klasifikace vět podle postoje mluvčího. Věty oznamovací
Классификация предложения по коммуникативной функции
• коммуникативная функция – цель высказывания (почему я говорю)
• мы отличаем четыре типа
o повествовательные пр. (констатация)
o вопросительные пр. (вопрос)
o побудительные пр. (побуждение)
o оптативные пр. (желание)
• средства с помощью которых строятся ети предложения
o грамматические - наклонение
o звуковые – интонация
o лексические – местоименные слова и частицы

Повествовательные пр.
• термином пов. пр. выражается
o повествование
o констатация
o другие коммуникативные ф.
 напр. информация собеседнику, предостережение, побуждение, удивление или разочарование
• подходит автобус
• средства выражения пов. пр.
o грамматические
 изъявительное наклонение (мы пригласим Петю на дачу)
 условное наклонение (Саша бы вам всё объяснил)
 инфинитив (теперь нам уже не успеть на поезд)
 не глагольное выражение (пожар, отлично)
o звуковые
 интонация
• нисходящая (ИК-1 – шофёр прибавил газу
• восходяще-нисходящая – ИК2 – тебе объязательно понравиться ета пьеса
o лексические
 нет особых лексических средств

24. Věty tázací
Вопоросительные пр.
• термин воп. пр. может выражать
o вопрос (В каком году родился ваш отец?)
o удивление (Тебе действительно нравится эта картина?)
o несогласие или негодование (Разве так пишут заявления?)
o упрёк (Неслышишь, что ли?) – výtka, výčitka
o просьбу (Не проводите ли меня?)
o приказ (Перестанете вы, на конец, шуметь?)
• средтсва выражения
o грамматичекские
 воп. пр. не отличаются от повествовательных пр. по своему грам. оформлению в отличии от английского яз. (He speaks Russina. Does he speak Russian. – Он говорит по-английски. Он говорит по-английски?)
 изъявительное наклонение (Мать ещё больна?)
 условное наклонение (Мама опустила бы тебы гулять?)
 инфинитив (Кому сейчас выступать?)
 не глаголные средства (В самом деле?, Да?, Неужели?)
o звуковые
 интонация
o лексические
 местоимённые слова и частицы
• две разновидности
o замкнутые вопросы
 говорящий устанавливает, соотвествует ли предметное содержание вопроса действительности или нет
 вопросы без вопросительных слов
 отвечаем на них да или нет
 отличаются от пов. пр. прежде всего интонацией, не отличаются порядком слов, в отличие от чешского яз., где зам. вопросы характеризуются обратным порядком слов и повышением тона в конце вопроса
 интонация зам. вопросов в русском яз. характерна резким повышением голоса на ударном слове центра вопроса (интонационным центром чаще всего бывает предикат) и после него голос опять понижается (ИК 3)
• Лекция уже кончилась?"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25289
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse