Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Systém justice a vězeňství v ČR

Systém justice a vězeňství v ČR

Kategorie: Veřejná ekonomika, Právo

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Evropská výzkumná univerzita, z.ú. - Vysoká škola PRIGO, Havířov

Charakteristika: Otázka ke státním závěrečným zkouškám podrobně seznamuje se složkami resortu justice i vězeňství v České republice. Po obecné charakteristice justice přibližuje českou soustavu soudů, činnost a strukturu státního zastupitelství i vězeňské služby a zabývá se rovněž dalšími organizacemi a instituty souvisejícími s danými oblastmi včetně Justiční akademie, advokacie, probační a mediační služby, notářství nebo veřejného ochránce práv. Samostatné úseky textu patří také financování justice a vězeňství.

Obsah

1.
Charakteristika justice
2.
Systém justice v ČR
2.1.
Soustava soudů
2.2.
Státní zastupitelství
2.3.
Vězeňská služba
2.3.1.
Úkoly
2.3.2.
Členění
2.3.3.
Základní organizační složky
2.4.
Další organizace resortu
2.4.1.
Rejstřík trestů
2.4.2.
Justiční akademie
2.4.3.
Probační a mediační služba
2.4.4.
Institut pro kriminologii a sociální prevenci
2.4.5.
Advokacie
2.4.6.
Notářství
2.4.7.
Exekutoři
2.4.8.
Financování justice
2.4.9.
Financování vězeňství
2.4.10.
Veřejný ochránce práv - ombudsman
2.4.10.1.
Stížnosti, kterými se ombudsman zabývá
2.4.10.2.
Instituce, do jejichž činnosti nemůže ombudsman zasahovat

Úryvek

"Charakteristika
Justice znamená právní a společenský koncept spravedlivého a morálního chování. Tímto slovem se také souhrnně označuje spravedlnost, soudní správa a hlavně soudnictví. Výkon soudnictví soudy je realizací práva na soudní ochranu, které je včetně práva na spravedlivý proces zakotveno v mezinárodních dokumentech a v čl. 36 Listiny základních práv a svobod a patří mezi základní lidská práva. V souladu s těmito ustanoveními se může každý stanoveným postupem domáhat svého práva u nezávislého a nestranného soudu, a ve stanovených případech u jiného orgánu. Právo na spravedlivý proces pak v sobě zahrnuje nejen právo na nezávislé rozhodování s právem účastníků vyjadřovat se ke všem úkonům v průběhu řízení, ale i hospodárnost řízení, jeho včasnost, veřejnost rovněž tak rovnost zúčastněných stran.

Systém justice v ČR:
Soudy
Postavení, působnost, vnitřní vztahy, organizaci a správu soudů upravuje zákon č. 6/2002 SB., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů.

Soustava soudů v ČR
o Nejvyšší soud
Sídli v Brně, vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomocí soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení, jednotu a zákonnost rozhodování zajišťuje tím, že:
• rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích v případě stanovených zákony o řízení předsedy,
• rozhoduje v případech stanovených zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, již je ČR vázána,
• rozhoduje o uznání a vymahatelnosti rozsudků cizozemských soudů,
• sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů a zaujímá stanoviska k činnosti soudů.

o Nejvyšší správní soud
- Sídli v Brně, je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomocí soudů ve správním soudnictví. Rozhodují o správních žalobách FO a PO, které se domáhají ochrany před nezákonným rozhodnutím, nebo postupem orgánů veřejné moci, rozhoduje o kasačních stížnostech směřujících proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů.
o Vrchní soudy
Jsou dva, jeden sídli v Olomouci, druhý v Praze. Vrchní soudy rozhodují jako soudy druhého stupně ve věcech, o kterých rozhodly krajské soudy jako soudy prvního stupně.
o Krajské soudy
Je jich 8. Rozhodují jako soudy druhého stupně ve věcech, v nichž rozhodovaly v prvním stupni okresní soudy, které patří do jejich obvodu, v případech stanovených zákony rozhodují jako soudy prvního stupně, rozhodují jako ve věcech správního soudnictví. Na úrovní krajského soudu je postaven také Městský soud v Praze.
o Okresní soudy
Rozhodují jako soudy prvního stupně. Je jich 86.
Soudcem může jmenován občan ČR, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, starší 30ti let s vysokoškolským vzděláním v oblasti práva v ČR po složení odborné justiční zkoušky.
o Ústavní soud
Není součásti soustavy obecných osudů, jedná se o specializovaný autonomní státní orgán. Má za úkol chránit práva vyplývající zejména z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů ČR. Má 15 soudců, starších 40 let. Rozhodnutí Ústavního soudu v rámci jeho věcné působnosti jsou konečná a nelze se proti nim odvolat."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25257
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse