Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Systém sociálních služeb

Systém sociálních služeb

Kategorie: Právo, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá systémem sociálních služeb. Nejprve charakterizuje sociální systém v České republice, poté se věnuje možnostem zvyšování úrovně služeb. Popisuje projekt komunitního plánování sociálních služeb v ČR, jeho přínosy, výhody, i nevýhody.

Obsah

1.Systém sociálních služeb v ČR
1.1.
Typy sociálních služeb
1.2.
Formy sociálních služeb
2.
Zvyšování úrovně sociálních služeb
2.1.
Obecné informace
3.
Projekt komunitního plánování sociálních služeb v ČR
3.1.
Obecné informace
3.2.
Cíle projektu
3.3.
Hlavní přínos projektu
3.4.
Šumperk
3.5.
Závěr

Úryvek

"1) Systém sociálních služeb v ČR
V této práci se zaměřím na systém sociálních služeb, jak je chápán v České republice. Sociální služby se zde řídí zákonem č. 108/2006 ze dne 14. března 2006, který nabyl účinnosti
1. 1. 2007. Znamenal značný posun pro právní úpravu sociálních služeb a také umožnil výrazný rozvoj, co se sociálních služeb týče. Do této doby byly tyto služby upravovány zastaralou legislativou platnou před rokem 1989, která znala pouze ústavní péči
a pečovatelskou službu. Mohly se tak začít rozvíjet služby jako např. osobní asistence, azylové domy, respitní péče , domy na půli cesty , které byly až do této doby bez právní úpravy podmínek. Jak uvádí ředitelka společnosti pro hluchoslepé – LORM, ve své předmluvě k bulletinu Dotek: „Otevírá se tak možnost zajistit dostupnost mnohých z nových forem služeb všem potenciálním uživatelům ve všech regionech. Poskytovatelé z řad neziskových organizací byli po celou dobu znevýhodněni oproti poskytovatelům z řad příspěvkových organizací v přístupu k veřejným finančním prostředkům. Chyběl zde jasný systém financování služeb a možnost kontroly kvality těchto služeb.“ (ZIMERMANOVÁ, Petra. Průvodce zákonem o sociálních službách. Bulletin Dotyk: mimořádná příloha, č. 46/2006, s. 2)

1a) Typy sociálních služeb
Řekněme si, co se vlastně rozumí pod pojmem sociální služba, jaké druhy sociálních služeb můžeme v ČR nalézt a jaké jsou jejich formy. Sociální služba je ve výše zmíněném zákoně definována jako činnost nebo soubor činností, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Základními typy sociálních služeb jsou:
a) Sociální poradenství
b) Služby sociální péče
c) Služby sociální prevence
Ad a) Sociální poradenství můžeme dále rozdělit na základní a odborné. Základní poskytuje osobám informace přispívající k řešení jejich situace. Odborné sociální poradenství se zaměřuje na konkrétní skupiny specifických problémů, př.: občanské poradny, manželské a rodinné poradny, poradny pro seniory, poradny pro osoby se zdravotním postižením, poradny pro oběti trestných činů ad.
Ad b) Služby sociální péče se zaměřují na pomoc lidem ohledně zajištění jejich fyzické a psychické soběstačnosti. Jako cíl si kladou umožnit v nejvyšší možné míře zapojení daných jedinců do běžného života ve společnosti. Do těchto služeb zařazujeme např. osobní asistenci, která je poskytována lidem, jejichž současná situace vyžaduje pomoc jiné osoby; pečovatelskou službu, která zahrnuje např. pomoc při zvládání běžných činností souvisejících s péčí o vlastní osobu, poskytnutí stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a další služby; průvodcovské a předčitatelské služby; domovy pro seniory ad.

Ad c) Služby sociální prevence se zaměřují na osoby, které jsou svými životními návyky
a způsobem života v konfliktu se společností. Jejich cílem je pomoci těmto lidem a zároveň ochránit společnost před vznikem nežádoucích, ohrožujících jevů. Jako příklad uvedu ranou péči, která se zaměřuje na pomoc ohroženým dětem ve věku do 7 let a jejich rodičům, dále pak tlumočnické služby, které se orientují na osoby potřebující prostředníka ke komunikaci se svým okolím, azylové domy, telefonická krizová pomoc zaměřená na pomoc osobám v krizové situaci, ale také k těmto službám můžeme přiřadit sociálně terapeutické dílny, které mimo jiné pomáhají osobám vytvářet a zdokonalovat základní pracovní návyky a dovednosti, noclehárny a další.
Výše zmíněné služby můžeme dále kategorizovat na ty, které jsou poskytovány za úhradu a ty, které jsou zdarma."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15360
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse