Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Systém státní sociální podpory - rodičovský příspěvek

Systém státní sociální podpory - rodičovský příspěvek

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor práce se zabývá systémem státní sociální podpory se zaměřením na rodičovský příspěvek. Po vysvětlení fungování systému státních sociální podpor zdůrazňuje, komu a za jakých podmínek mohou být vypláceny některé druhy sociálních dávek. Následují informace o tom, kdo je oprávněn pobírat rodičovský příspěvek, v jaké výši a jakým způsobem může být vyplácen. Pozornost autor věnuje i charakteristice různých voleb doby pobírání této dávky. Nechybí ani objasnění dávky zvaná peněžitá pomoc v mateřství a s ní souvisejících okolností. Závěr práce patří výčtu podmínek, jaké musí rodina splňovat, aby mohla pobírat rodičovský příspěvek, a také výjimečným okolnostem, které mohou v průběhu mateřské dovolené nastat.

Obsah

1.
Úvod
2.
Systém státní sociální podpory
3.
Rodičovský příspěvek
3.1
Okruh oprávněných osob
3.2
Trvalý pobyt
3.3
Výše rodičovského příspěvku
3.4
Výplata rodičovského příspěvku
4.
Volba doby pobírání rodičovského příspěvku
4.1
Čerpání rodičovského příspěvku do 2 let věku dítěte
4.2
Čerpání rodičovského příspěvku do 3 let věku dítěte
4.3.Čerpání rodičovského příspěvku do 4 let věku dítěte
5.
Peněžitá pomoc v mateřství
5.1
Péče otce nebo manžela matky dítěte
5.2
Narození dalšího dítěte
6.
Podmínky nároku na rodičovský příspěvek
6.1
Návštěva předškolního zařízení
6.2
Výdělečná činnost
6.3
Nepříznivý zdravotní stav dítěte
6.4.
Neoprávněné čerpání dávky

Úryvek

"5. Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nahrazující příjem a náleží při splnění stanovených podmínek pojištěncům. Pojištěncem se rozumí fyzická osoba, která je účastna pojištění, tzn. žena i muž.
Všeobecnou podmínkou nároku na tuto dávku je účast pojištěnce na nemocenském pojištění ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, většinou 6 týdnů před plánovaným porodem. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má především těhotná pojištěnka nebo pojištěnka, která již porodila.
Druhou podmínkou je doba účasti na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Do doby účasti se již nezapočítává doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, která byla dříve považována pro účely důchodového pojištění za soustavnou přípravu na budoucí povolání. Z tohoto důvodu studentkám nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Započítává se však doba pobírání plného invalidního důchodu.
Dávka náleží také po zániku pojištění, jestliže k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo v ochranné lhůtě. Ta činí u žen, kterým pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Pokud však pojištění trvalo kratší dobu, pak ochranná lhůta činí jen tolik dnů, kolik dnů trvalo pojištění. V ostatních případech se vztahuje na pojištěnce ochranná lhůta 7 kalendářních dnů.
Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství (nástup si žena určuje sama, a to v období od počátku 8. nejpozději však počátkem 6. týdne před očekávaným dnem porodu). Činí 28 týdnů u pojištěny, která porodila, a to i v případě, že se jedná o zaměstnankyni, která je neprovdaná, ovdovělá, rozvedená či z jiných vážných důvodů osamělá. U pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí, činí podpůrčí doba 37 týdnů, přičemž po uplynutí 28 týdnů podpůrčí doby peněžitá pomoc v mateřství náleží, jen jestliže pojištěnka dále pečuje alespoň o dvě z těchto dětí.
Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny. Od 1. 1. 2009 její výše činí 60 % denního vyměřovacího základu. Výše denního vyměřovacího základu se zjišťuje z rozhodného období stanoveného ke dni nástupu. Pokud byla žena před porodem převedena na jinou práci z důvodu těhotenství, zjistí se denní vyměřovací základ z rozhodného období ke dni převedení, pokud je to pro ni výhodnější. Jestliže zaměstnankyni za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do čtyř let věku předchozího dítěte, pak se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ, z kterého se vypočítávala předchozí dávky, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství.
Pokud jsou splněny základní podmínky a pojištěnce vznikl nárok na tuto dávku i z dalšího zaměstnání, je možné pobírat obě peněžité pomoci v mateřství. Po dobu jejího poskytování může být zaměstnankyně výdělečně činná, ale jen v zaměstnání, kde ji nárok nevznikl nebo pokud si o dávku nepožádala. Pojištěnka, která je těhotná nebo již porodila, uplatňuje nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství prostřednictví vyplněného tiskopisu „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který má k dispozici její ošetřující lékař (gynekolog)."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text je v rozsahu cca 19 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20143
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse