Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Systémová analýza vnějšího a vnitřního prostředí společnosti EVONA, a. s.

Systémová analýza vnějšího a vnitřního prostředí společnosti EVONA, a. s.

Kategorie: Marketing, Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Semestrální práce z předmětu Strategické řízení provádí systémové analýzy jak vnějšího, tak vnitřního prostředí společnosti EVONA, a. s. Úvodní část charakterizuje situaci v hospodářství ČR a textilním průmyslu posledních deseti let. Na to navazuje představení společnosti Evona, věnující se výrobě pleteného zboží. Uvedeny jsou informace o historii, sortimentu či cílech firmy a poté následují vlastní rozbory prostředí firmy. Obsažena je analýza SWOT, analýza prostřednictvím GE matice nebo SLEPT a PORTR analýza. Nakonec jsou doporučeny strategie pro budoucí vývoj společnosti.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Hospodářská situace v České republice
1.2.
Situace v textilním průmyslu
2.
Základní charakteristiky firmy
2.1.
Základní údaje o firmě EVONA, s. r. o., Chrudim
2.2.
Výrobní sortiment
2.3.
Současný stav ve firmě
2.4.
Cíle firmy, strategie firmy
3.
Analýza vnitřního stavu firmy
3.1.
SWOT analýza
3.2.
GE matice
4.
Analýza vnějších faktorů – vnějšího okolí
4.1.
Analýza faktorů obecného okolí firmy (SLEPT)
4.2.
Analýza oborového okolí (PORTR)
4.3.
Analýza tří sektorů
5.
Návrh budoucí strategie firmy
6.
Doporučení k implementaci
7.
Závěr

Úryvek

"2. Úvod
2.1 Hospodářská situace v České republice

Hospodářská situace se po roce 1989 výrazně změnila. Přechod od plánovaného hospodářství k tržnímu byl největším ekonomickým zlomem v tomto desetiletí. Dříve se systém vyznačoval normativy, monopolistickým postavením firem (koncernové podniky), nedostatkem nabídky zboží , skrytou inflací, nevyhovující infrastrukturou, cenami, které nekopírovaly růst nákladů a ještě dalšími negativními vlivy. Dnes je hospodářství České republiky v tzv. tržním řízení, kde ekonomiku řídí trh, tedy nabídka firem a poptávka občanů. Spíše než tržní systém ekonomiky se u nás vyskytuje smíšený model trhu, kde do ekonomiky vstupuje i stát se svojí státní správou a se svými regulativními zásahy. V současné době jsou u nás ceny určovány tržně, tedy „každá“ firma si může zvolit cenu podle svých odhadů tak, aby měla třeba zisk, nebo aby plnila přání svých zákazníků. Pokud se na trhu vyskytne pouze jeden výrobce (subjekt na trhu), jeho ceny jsou regulovány institucionálně (Ministerstvem financí). Pokud se na trhu vyskytne více firem, jedná se tedy o tzv. konkurenční prostředí. Zde určují ceny subjekty na trhu. Cena je zde tzv. stimulem, který hýbe s celou konkurencí.

2.2 Situace v textilním průmyslu

V současné době se většina odvětví textilního průmyslu nachází v celosvětové recesi. Musím tedy podotknout, že na trhu s textilním zbožím převyšuje nabídka nad poptávkou. Už několik let neexistuje ekonomické seskupení zemí RVHP, kam směřovala většina naší dřívější exportní produkce. Tato situace, způsobená rozpadem bloku socialistických zemí, výrazně ovlivnila hospodaření našich textilních firem počátkem 90. let. Musely se hledat nové odbytové možnosti, aby se zamezila mezera ve výpadku vývozu do států s regulativní ekonomikou. Textilní firmy dnes hledají spolupráci se zahraničními giganty, které se opírají o silné kapitálové zázemí a poskytují tak českým firmám potřebné know - how. Např. americký koncern Du Pont, který svými značkami a moderními technologiemi výroby umožňuje našim domácím firmám používat jeho výhody, a právě ve spolupráci s takovými firmami jako je Du Pont, povede cesta k úspěchu jak na domácím trhu, tak i v zahraničí.

3. Základní charakteristiky FIRMY
3.1 Základní údaje o firmě EVONA s. r. o. Chrudim

EVONA, s. r. o. je nástupnickou právnickou osobou firmy s dlouholetou tradicí ve výrobě pleteného zboží, zejména punčochových výrobků. Navazuje se na tradice punčochové výroby firem BAŤA a KUNERT, odkud se rekrutují i první pracovníci chrudimských pletáren.
Punčochové výrobky v Čechách vyráběly již zmíněné firmy, odkud po znárodnění byla výroba punčoch převedena do nástupnického podniku ELITE ve Varnsdorfu. Vzhledem k tomu, že v pohraničním Varnsdorfu bylo obtížné zajistit potřebnou pracovní sílu, byly pobočky ELITE zakládány i ve vnitrozemí republiky. Tak byl v roce 1949 v objektech bývalé firmy POPPER (výroba ručně šité obuvi) v Chrudimi založen jeden ze závodů n. p. ELITE. Po rozšíření výroby a přičlenění několika technických podniků byl založen v Chrudimi samostatný podnik EVA, n. p. , který v konečné fázi měl závody v Chrasti u Chrudimě, ve Vejprtech, Teplicích v Č. a Hroubovicích. Podnik EVA, který se stal se svými kvalitními výrobky znám nejen v tuzemsku, ale především v zahraničí, exportoval významnou část své výroby. V roce 1952 se začala zavádět výroba punčoch z přírodního hedvábí. To se příliš neosvědčilo a bylo nutno hledat nové materiály. Přes bavlnu a další materiály byla v roce 1953 zavedena výroba polyamidových (silon) výrobků. V roce 1958 došlo k reorganizaci podniku, který byl necitlivým zásahem převeden pod správu n. p. ELITE Varnsdorf.
V letech 1968 - 69 získal závod v Chrudimi opět samostatnost a vyráběl pod značkou EVONA. Po tzv. politické normalizaci byl podnik vrácen opět pod n. p. ELITE, kde setrval do roku 1989. V roce 1989 ještě před listopadovými událostmi prosadil management chrudimského závodu ustanovení opět samostatného státního podniku EVONA, s. p. Chrudim, který v této podobě byl od 1. 1. 1994 privatizován.
V roce 1992 byla založena managementem státního podniku EVONA společnost DITEX, s. r. o. (později EVONA, s. r. o.), a to za účelem privatizace podniku. V rámci kontinuity obchodní značky přijala společnost jméno EVONA, s. r. o.. "

Poznámka

Součástí práce jsou grafy, schéma, tabulka a logo o rozsahu cca 2,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25167
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse