Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Systémové modely ošetřovatelství v klinické praxi a sexuální výchova

Systémové modely ošetřovatelství v klinické praxi a sexuální výchova

Kategorie: Ošetřovatelství

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zabývající se systémovými modely ošetřovatelství v klinické praxi. Postupně charakterizuje jednotlivé modely. Jedná se o model behaviorálního systému, model systém a teorie cíle, a také systémový a adaptační model. Vždy uvádí hlavní jednotky, metaparadigmatickou koncepci a koncepce modelu obecně. Další okruh se věnuje sexuální výchově. Nastiňuje vývoj sexuality, principy sexuální výchovy. Popisuje plánované rodičovství a sexuální potřeby.

Obsah

1.Dorothy E. Johnson – model behaviorálního systému
1.1.
Hlavní jednotky
1.2.
Metaparadigmatické koncepce
1.3.
Koncepce modelu
2.Imogene King – systém a teorie cíle
2.1.
Hlavní jednotky
2.2.
Metaparadigmatické koncepce
2.3.
Koncepce modelu
3.
Betty Neuman – systémový model
3.1.
Hlavní jednotky
3.2.
Metaparadigmatické koncepce
3.3.
Koncepce modelu
4.Callista Roy – adaptační model
4.1.
Hlavní jednotky
4.2.
Metaparadigmatické koncepce
4.3.
Koncepce modelu
5.
Sexuální výchova
5.1.
Vývoj sexuality
5.2.
Principy sexuální výchovy
5.3.
Plánované rodičovství
5.4.
Sexuální potřeby

Úryvek

"2.) Imogene King – systém a teorie cíle

- hlavní jednotky:
- cíl ošet. – dosáhnout, obnovit a nebo udržet či navrátit zdraví jedince
- pacient – personální, interpersonální a sociální systém
- úloha sestry – pomáhat jedincům prostřednictvím procesu interakce
- zdroj těžkostí – stresory v prostředí jedince

- metaparadigmatické koncepce:
- osoba – sociální, racionální, vnímavá, kontrolující, cílevědomá bytost orientovaná v čase a prostoru, jedinec má 3 základní zdravotní potřeby – potřebu informace o zdraví, potřebu starostlivosti zaměřené na prevenci chorob a potřeba přijímání starostlivosti od jiných osob
- zdraví – dynamický stav v průběhu života, je to stav fungujícího organismu
- prostředí – je důležité vědět, jak jedinec se svým prostředím vzájemně na sebe působí a jak se to projeví na ochraně zdraví
- ošet. – je procesem interakce mezi pacientem a sestrou

- koncepce teorie:
a) koncepce systémů – jedinec jako otevřený personální systém funguje v rámci sociálního systému a vytváří interpersonální vztahy
1.) personální systém (osobnostní)
- prvky:
- percepce – vnímání sebe samého
- růst a vývoj – osobní vývin a zrání
- obraz těla – vnímání svého těla
- prostor – v něm jedinec žije a existuje ve všech směrech
- čas – období trvání mezi dvěmi událostmi
2.) interpersonální systém – interakce jedinců
- prvky:
- interakce – prosec percepce a komunikace mezi jedincem a prostředím a mezi jedinci navzájem
- komunikace – odevzdání informací
- transakce – interakce a komunikace jednotlivců a prostředí k dosažení společného cíle
- role – vzájemnost ve vztahu mezi jedinci
- stres – ohrožuje růst a vývoj a zdraví
3.) sociální systémy – rodina, náboženské skupiny, pracovní týmy, komunity apod.
- organizace – forma, tvořená jedinci a skupinami mající své role, pozice, se společnými cíli
- status – pozice jedince ve skupině
- rozhodování – dynamický a systematický proces k dosažení cíle
- moc – základní vlastnost v organizaci
- autorita – neformální vliv jedince nebo organizace, aktivní proces transakce prezentovaný vedením, příkazy a zodpovědností
b) koncepce teorie dosažení cíle
- interaktivní proces – tvoří základ ošetřovatelské starostlivosti a oše. Procesu
- ze 4 fází:
- akce – vzniká při střetnutí sestry s pacientem
- reakce – výsledkem akce a interakce, pacient a sestra reagují na akci toho druhého
- interakce – výsledek komunikace
- transakce – dosáhnutí shody pokračovat v interakci
- obsah teorie – jedinec je personální systém, existující v sociálním systému a s jinými personálními systémy vytváří interpersonální systémy. Ošetřovatelská aktivita spočívá na interpersonálním systému vytvářeným sestrou a pacientem pomocí interakce.


3.) Betty Neuman – systémový model

- hlavní jednotky:
- cíl oše. – dosáhnout a udržet vyváženost systému pacienta, jeho úroveň zdraví a pohody
- pacient – otevřený systém 5 komponentů – fyziologický, psychologický, socio-kulturní, vývinový a spirituální
- úloha sestry – identifikace intrapersonálních, interpersonálních a extrapersonálních stresorů
- zdroj těžkostí – stresory vnitřního a vnějšího prostředí jedince

- metaparadigmatické koncepce:
- osoba – systém v interakci s prostředím
- prostředí – ze 3 částí – vnitřní prostředí jedince, vnější prostředí a vytvořené prostředí – zahrnují všechny stresory
- zdraví – projev životní energie a pohody jedince
- ošet. – profese zabývající se všemi faktory, které ovlivňují reakce jedince na stres

- koncepce modelu:
- proměnné – faktory přežití – fyziologické, psychologické, socio-kulturní, vývinové a duchovní
- základní struktura – centrální jádro přežití jedince
- linie obrany – několika liniemi je chráněna základní struktura:"

Poznámka

Práce sloužila jako studijní materiál ke státní závěrečné zkoušce bakalářského studia z předmětu Ošetřovatelství.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14853
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse