Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Systémy managementu kvality

Systémy managementu kvality

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek předmětu Systémy managementu kvality ve své první části charakterizují 3 koncepce managementu kvality, a to TQM, normativní a další přístupy. Následně přibližují základní rysy 7 nástrojů managementu kvality a podávají informace o principech a legislativě ve vztahu k managementu ochrany životního prostředí a managementu ochrany bezpečnosti a zdraví při práci.

Obsah

1.
Přístupy managementu kvality
1.1.
Total Quality Management
1.2.
Všeobecné normativní přístupy
1.2.1.
8 principů managementu
1.2.2.
ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality
1.2.3.
Další
1.3.
Odvětvové normativní přístupy
1.4.
Další přístupy
2.
7 nástrojů managementu kvality
2.1.
Vývojový diagram
2.2.
Formulář pro sběr dat
2.3.
Bodový diagram
2.4.
Paretův diagram
2.5.
Diagram příčin a následků
2.6.
Regulační diagram
2.7.
Histogram
3.
Environmentální management
3.1.
Složky životního prostředí
3.2.
Principy ochrany životního prostředí v EU
3.2.1.
Principy
3.2.2.
Legislativa
3.3.
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
3.4.
Ochrana vod, zákon č. 245/2001 Sb., o vodách
3.5.
Ochrana ovzduší, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
3.6.
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
3.7.
Environmentální management
3.8.
Přístupy systémů environmentálního managementu
3.9.
ČSN EN ISO 14001
3.10.
Environmentální aspekt a dopad
3.11.
EMAS II.
4.
Management BOZP, Systémy managementu BOZP
4.1.
Statistika pracovních úrazů
4.2.
Management BOZP, jeho předmět, základní pojmy
4.3.
Rizikové faktory
4.4.
Management rizik
4.5.
Přehled legislativy v oblasti BOZP
4.6.
Struktura a obsah zákoníků práce, zejména část V.
4.6.1.
Zákoník práce V., Hlava 1.
4.6.2.
Zákoník práce část V., Hlava 2.
4.6.3.
Zákoník práce, Část XIV. - § 380
4.6.4.
Zákoník práce, Část XI - § 273
4.6.5.
Zákoník práce, Část XI. - §274
4.7.
Přístupy managementu BOZP
4.8.
ČSN OHSAS 18001

Úryvek

"VŠEOBECNÉ NORMATIVNÍ PŘÍSTUPY
– založené na normách řady ISO 9000
– určeny pro všechny organizace bez ohledu na velikost, právní formu, předmět činností
– pravidelně aktualizované (přibližně jednou za 7 let)
– celostvětově uznávané a aplikované
– limitované konkrétním výčtem požadavků
– certifikované (nezávislé ověření)
– ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality – základní principy a slovník
• není kriteriální normou (neobsahuje požadavky na systém managementu)
• obsahuje kompletní terminologii pro systémy managementu kvality podle norem ISO
• obsahuje a popisuje 8 základních principů managementu kvality
8 principů managementu:
1) zaměření na zákazníka
◦ systematiskému řízení vztahů se zákazníkem
◦ zajištění zjišťování požadavků zákazníka
◦ snaha o co nejdokonalejší splnění těchto požadavků
2) vedení a řízení lidí (leadership)
◦ jádrem je vrcholové vedení organizace
◦ role vrcholového vedení:
▪ vize, mise, strategie
▪ strategické cíle
▪ určování roganizační struktury (včetně odpovědností a pravomocí)
▪ kultura organizace
▪ motivace (vedení příkladem)
◦ manažer
▪ vyvolává v člověku aktivitu v rámci racionálního myšlení = řídí
▪ vyvolává v člověku aktivitu v rámci emocí = vede
3) zapojení lidí
◦ pracovník chápán zejména jako nositel a vlastník znalostí a zkušeností
◦ motivace pracovníků, výcvik, vzdělávání, komunikace
◦ knowledge management
4) procesní přístup
◦ proces = uspořádaný systém činností, které mění vstupy na výstupy
◦ identifikace a popis procesů organizace
◦ stanovení odpovědností a pravomocí v rámci procesu (,,vlastník procesu´´)
◦ určení měřitelných kritérií
5) systémový přístup k managementu
◦ stojí zejména na identifikaci vzájemných vazeb jednotlivých procesů
◦ nutnost řídit rozhraní procesů
6) neustále zlepšování
◦ produkt (službu, výrobek) je nutné neustále zlepšovat
◦ identifikovat požadavky zákazníků
◦ požadavky realizovat v procesu dodávání produktu
◦ produkt by měl požadavky zákazníka nejlépe převyšovat
7) rozhodování na základě faktů
◦ vyhledávání informací
◦ získávání informací
◦ ověření z hlediska správnosti a úplnosti
◦ analýza informací
◦ hledání řešení
◦ rozhodnutí (nelze ignorovat využití intuice)
8) vzájemně prospěšné dodavatelsko-odběratelské vztahy
◦ vzájemně prospěšná partnerství
◦ sdílení informací, zkušeností a znalostí
◦ benchmarking
◦ dlouhodobá spolupráce
◦ etika a slušnost v jednání
◦ snížení počtu dodavatelů
– ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky
• je kriteriální normou (obsahuje požadavky na systém managementu)
• provádí se podle ní certifikace
1. Předmět normy
2. Normativní odkazy
3. Termíny a definice
4. Systém managementu jakosti
1. Všeobecné požadavky
2. Požadavky na dokumentaci
5. Odpovědnost managementu
1. Angažovatnost a aktivita managementu
2. Zaměření na zákazníka
3. Politika kvality
4. Plánování
5. Odpovědnost, pravomoc, komunikace
6. Přezkoumání systému managementu kvality
6. Management zdrojů
1. Poskytování zdrojů
2. Lidské zdroje
3. Infrastruktura
4. Pracovní prostředí
7. Realizace produktu
1. Plánování a realizace produkt
2. Procesy týkající se zákazníka
3. Návrh a vývoj
4. Nakupování
5. Výroba a poskytování služeb
6. Řízení monitorovacích a měřících zařízení
8. Měření analýza zlepšování
1. Všeobecně
2. Monitorování a měření
3. Řízení neshodného produktu
4. Analýza dat
5. Zlepšování"

Poznámka

Součástí práce je schéma o rozsahu cca 1/3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24322
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse