Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Systémy veřejné správy v zemích EU

Systémy veřejné správy v zemích EUKategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce obsahuje systémy veřejné správy jako zápisky z přednášek. Jedná se o systémy veřejné správy zemí EU.

Obsah

1.
Státní správa v evropské historii
2.
Veřejná správa v zemích EU
3.
Historie systémů veřejné správy
4.
Systémy státní služby, mobilita úředníků
5.
Státní služba ve vybraných zemích EU
6.
Možnosti zaměstnávání pracovníků v ČR
7.
Modely zaměstnávání pracovníků ve veřejné správě v EU
8.
Modely personálního řízení v místních samosprávách EU
9.
Rakousko
10.
Švédsko
11.
Finsko
12.
Polsko
13.
Maďarsko
14.
Estonsko
15.
Územní samospráva v zemích EU
16.
Veřejná správa ve Spojeném království
17.
Systém veřejné správy ve Francii
18.
Veřejná správa v Německu

Úryvek

"Rakousko
- systém státní správy - kariérní typ
- 3 kategorie zaměstnanců - viz. Německo
- po dobu prvních 4 let je úředník přijímán pouze prozatímní službě, pokud se osvědčí, je jmenován definitivně

Legislativní úprava státní správy
- postavení úředníků Spolku upravuje zákon o smluvním právu úředníků z roku1979
- postavení úředníků jednotlivých spolkových zemí je řešeno jejich právními předpisy
- činnost smluvních zaměstnanců je právně řešena samostatným zákonem z r. 1948 a je regulována zvláštními služebními řády upravující tzv. regulovaný služební poměr

Itálie
- státní služba zde patří k systému s různými strukturálními prvky, z kariérového systému si ponechala věkový limit. Specifickou disciplinární úpravu a zákonné stanovení služebního postupu

Podmínky služebního poměru:
- přijetí do služby se uskutečňuje zásadně na základě konkurzního řízení
- služební poměr vzniká na základě jmenování, jímž se úředníkovi přiděluje definitiva, jmenování může předcházet zkušební doba
- služební postup se realizuje na základě rigidního systému
- služební poměr může být ukončen např. dosažením věkové hranice odchodu do důchodu

Nizozemí
- od většiny státu EU nespočívá na kariérovém systému, ale má tradičně daleko otevřenější systém. V posledních letech se ještě více přizpůsobila pracovně právním podmínkám platným v soukromém sektoru.

Legislativní úprava
Postavení zaměstnanců upravuje:
- zákon o zaměstnancích ústřední a místní správy
- platová zákon
- penzijní zákon apod.

Podmínkou přijetí do VS je nizozemské státní občanství, odborné předpoklady a bezúhonnost. Úředníci musí být nestranní, loajální zdrženlivý v politických aktivitách, apod."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: systemy_verejne_spravy.zip (51 kB)
Nezabalený formát:
Systemy_verejne_spravy.doc (205 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse