Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Tadeusz Kotarbiński: Praxeologie - výpisky z knihy slovensky

Tadeusz Kotarbiński: Praxeologie - výpisky z knihy slovensky

Kategorie: Sociologie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá knihou polského zakladatele praxeologie Tadeusze Kotarbińského. Podává definici obecného pojmu a poté sleduje cestu praxeologie k povýšení na vědní disciplínu. Kromě základní terminologie práce seznamuje i s hlavními zástupci této vědy a pokouší se nalézt společné a rozporné prvky s filozofií. V závěrečné části se autor více zajímá o základní úkoly a cíle, které si praxeologie vytyčila.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obsah knihy
2.1
Na cestě k praxeologii jako nové vědní disciplíny
2.2
Vztah filozofie a praxeologie
2.3
Praxeologie a její základní úkoly
3.
Závěr
4.
Seznam použité literatury

Úryvek

"Koncom 19. stor. sa začala v úzkom spojení s rozvojom veľkého priemyslu rozvíjať vedecká organizácia, riadenie a racionalizácia práce. V tejto oblasti sa sformulovali tvrdenia a úvahy, ktoré boli svojím charakterom dostatočne všeobecné a týkali sa účinného konania. F. W. Taylor sformuloval isté všeobecné zásady práce a metód práce. H. Le Chatelier vypracoval zásady organizačného cyklu práce, t. j. zásady, ktoré sa týkali akejkoľvek práce a jej postupného zdokonaľovania. H. Fayol formuloval hodnoty dobrého plánu ako sú jednota, nepretržitosť, pružnosť, presnosť. V rámci teórie organizácie práce sa sformulovali aj ďalšie všeobecné tvrdenia a odporúčania, ktoré svojím charakterom mali praxeologický obsah. V druhé polovici 19. stor. sa relatívne nezávisle od teórie vedeckej organizácie a riadenia práce začali rozvíjať, ak použijeme Kotarbińského termíny ,,počiatočné formy“ praxeológie. Ako prvý použil termín ,,praxeológia“ L. Bourdeau v diele Teória vied. L. Bourdeau delil praxeológiu na analytickú a syntetickú. Praxeológia mala podľa neho skúmať funkcie – činnosti. V rámci syntetickej praxeológie ďalej rozlíšil všeobecnú a porovnávaciu praxeológiu. Praxeologická problematika v chápaní T. Kotarbińskeho je obsiahnutá práve v Bourdeauovom výklade porovnávacej praxeológie. Predchodcom T. Kotarbińskeho sa nepodarilo urobiť spomínaný rozhodujúci krok na ceste k praxeológii a teda vytvoriť ,,základné teórie konania“ a zároveň sa na tieto základy pozrieť ,,z určitého hľadiska – účinnosti“. T. Kotarbińsky považoval A. V. Espinasa za jedného z predchodcov praxeológie. Ale v tom čase na začiatku tohto storočia, kde môžeme nájsť počiatky Kotarbińskeho úsilia o formovanie svojej koncepcie praxeológie, prácu A. V. Espinasa nepoznal. Ako sám spomínal, prišiel k praxeológii inou cestou. ,,Bilo mi do očí, že neustále používame pojmy ako čin, spôsob, metóda, výtvor alebo pojmy ako dôkladne, starostlivo, márnotratne, babrák, zručne a žiadna z vyčlenených vedeckých špecializácií sa týmito pojmami osobitne nezaoberá. Predsa musí vzniknúť nejaká osobitná veda, ktorá by podrobne skúmala podmienku správneho konania v úplnej všeobecnosti, vo vzťahu k všetkým oblastiam ľudskej aktivity“. T. Kotarbińsky sa stal tvorcom takejto disciplíny, ktorá poskytla výklad ľudského konania ,,v úplnej všeobecnosti“ sformulovala zásady správneho konania a systematicky kodifikovala základné úlohy praxeológie. Prvou prácou, ktorú T. Kotarbińsky venoval praxeologickej problematike, boli Szkice praktyczne (1913). Systematický výklad praxeológie T. Kotarbińskeho podal po vyše päťdesiatich rokoch v práci Traktat o dobrej robocie (1955)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20882
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse