Tahák z managementu

Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce je souhrnem znalostí o managementu. Charakterizuje management klasický, moderní a současný. Uvádí metody rozhodování, plánování a organizování, dále teorie vedení lidí a motivace, druhy kontrol a druhy rizika v podnikání. Řeč je také o managementu kvality, řízení lidských zdrojů a personalistice.

Obsah

1.
Management
1.1
Manager
1.2
Klasický management
1.3
Moderní management
2.
Současný management
3.
Rozhodování
4.
Plánování
5.
Organizování
6.
Vedení lidí
7.
Komunikace
8.
Motivace
9.
Kontrola
10.
Riziko v podnikání
11.
Management kvality
12.
Řízení lidských zdrojů

Úryvek

"ORGANIZOVÁNÍ – cílevědomá činnost,úkolem je uspořádat prvky v systému tak, aby přispěly max.měrou k dosažení cílů, úkolem je nalézt, optimální specializaci člověka v daném systému. Organizování může proběhnout jsou-li (stanovené cíle, jsou známé povinnosti(odpovědnost), jsou určené pravomoci), ORGANIZACE –vnitřní uspořádání celku, určení vztahů nadřízenosti, vymezení pravom. a odpovědnosti. Neformální organizace – síť osobních a soc. vztahů vznikajících spontánně, OPTIMÁLNÍ ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ – q podřízených, které je manager schopen řídit,Působnost,KOMPETENCE – okruh aktivit, ke kterým se vztahuje určená pravomoc a odpovědnost, DELEGOVÁNÍ – přenesení rozsahu pravomocí a odpovědnosti na jinou osobu, CENTRALIZACE – soustředění kompetencí do jedněch rukou, DECENTRALIZACE – rozdělení moci, rozhod, práv a povinností na nižší složky.IMPELMENTACE – uskutečnění plánů. Základní prvky organ – specializace, vytváření útvarů, rozpětí řízení, dělba kompetencí,koordinace.Organizační schopnosti- postavit se do čela dění, jasně formulovat myšlenky, komunikace, sebedůvěra, předvídat vývoj. Organizační formy- formální+neformální,dle pravomocí – liniová, funkcionální, liniově štábní,maticová, dle potřeb organizovat určité činnosti – funkcionální(personalistika, prodej),procesní (montáž), výrobková(úvěry, hot.styk), zákaznická (maloobchod), regionální (ČR,ZO)Divizní struktura- základem div. členění jsou výstupy. divize – výrobek nebo služba, druh zákaz.,region. Předpokladem je decentralizace pravomocí. Faktory ovlivňující při volbě organ. Struktury: strategie a struktura firmy,velikost fy,technologie fy. Vznik specializovaných útvarů – Specializace člověka v daném systému vyžaduje koordinaci jeho činnosti s jiným specialistou.Pro zajištění fungující koordinace spec.pracovníků je vznik spec.útvarů. Pro vznikspec útvarů volí manager kritéria: (kvalifikace prac.,pracovní proces,čas, produkt nebo služba, zákazník, místo plnění).Organizační dokumenty – Org.řád, podpisový řád,pracovní řád. VEDENÍ LIDÍ-, proces ovlivňování podřízených osob k takovému chování, které je optimální pro dosažení stanoveného cíle.psychologické ovlivňování lidí.PERSONALISTIKA- obsazování pozic v organizační struktuře a udržování jejich obsazení.Vést lidi může je Vůdce. Teorie vedení lidí . autokratický – vedoucí rozhoduje sám a svá rozhodnutí sděluje formou rozkazů(autoritativní,čistě autokratický, diktátorský) Demokratický styl –formuluje úkoly a podřízení dávají návrhy, z nichž si vedoucí vybere, Liberální styl – nezasahují, bezkonfliktní.MOC- známka osobní zdatnosti a síly a) donucovací- strach z trestu, b)Odměňovací – odměna,c)Odborná – odbornost d) Přiřknutá -vedené osoby se ztotožňují s vůdcem e) zákonodárná – vyplývá z postavení nadřízeného v podnikové hierarchii KOMUNIKACE- přenos info od odesílatele k příjemci za předpokladu, že příjemce informaci porozuměl. Komunikace je významným prostředkem k tomu, aby lidé dělali to co je třeba.Řízení bez komunikace je nemyslitelné. Komunikační dovednosti – Rozhovor- zaměřený na hodnocení prac.výsledků, Telefonování- stručná, ne nonverbální komunikace,vhodné dělat si poznámky, Elektronická komunikace – pozitiva (rychlost, operativnost, možnost předávat datové soubory) negativa (jistá míra odcizení, ztráta důvěry, zahlcení managerů emaily)Technika kladení otázek – uzavřené (máte ŘP?)sugestivní( Doufám,že se mnou souhlasíte?) alternativní (Čemu ..dáváte přednost?) řečnické (Musíme šetřit přírodu? Pomlka) Směry komunikace- Sestupná, Vzestupná, Horizontální, Diagonální . 7 C ((Důvěryhodnost.,Kontext, Obsah,Jasnost,Kontinuita a konzistence, Kanály, Schopnost veřejnosti) MOTIVACE – působení na lidi s cílem dosáhnout žádoucího chování s ohledem na určené cíle. Zdroje Motivace – potřeby, návyky, zájmy, ideály a hodnoty. Potřeby Maslow (Zákl.potřeby, bezpečí, sounáležitosti a lásky, uznání a úcty, seberealizace). Pracovní motivace – (faktory existenční, strachu, hmotné zainteresovanosti, morálního ocenění, radost z práce, seberealizace)Stimuly – vnější Hmotné ocenění (Finanční,Naturální)Nehmotné ocenění ( spol.hodnocení profese, pocit jistoty a bezpečí,Uspokojení,vztahy se spolupracovníky,pružná prac. doba, zajímavá služ.cesta) Herzbergova teorie dvou faktorů-Motivující faktory (dosažení cíle, uznání, povýšení, sama práce,možnost osobního růstu) Udržovací faktory (pod.politika a správa, vztahy, plat,jistota práce, životní styl, pra. podm.) Mc Gregorova teorie X a Y – X platí pro 1 skupinu lidí – lidé nepracují rádi, musí jim být za ni nabídnuta odměna nebo vyhrožováno trestem, dávají přednost, aby byli řízeni, vyhýbají se odpovědnosti, Y platí pro druhou skupinu – rádi pracují, raději se řídí a koordinují sami. ROTACE funkcí – po třech letech změna zařazení. "

Poznámka

Text je psán v jednolitém bloku, se zvýrazněnými termíny. Lze zmenšit do rozsahu 2 stran při zachování čitelnosti.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17522
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse