Telekomunikace

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky, jež stručně popisují právní situaci kolem telekomunikací v ČR, dále popisují podnikání v elektronické komunikaci a správu rádiového spektra, na konci zápisků je popsán podnik s výraznou tržní silou.

Obsah

1.
Zpřístupnění místní smyčky
2.
Přenositelnost čísel
3.
Podnikání v EC
4.
Správa radiového spektra
5.
Univerzální služba
6.
Poskytování veřejně dostupných služeb
7.
Analýza relevantních trhů
8.
Regulace cen na relevantním trhu
9.
Poplatky

Úryvek

"Podnikání v EC
Podnikání v elektronické komunikaci (EC) je na základě oprávnění, které vzniká dnem doručení oznámení podnikatele o podnikání ČTÚ při splnění všech náležitostí (mimo podnikání při použití kmitočtů).

ČTÚ může vydat všeobecné oprávnění k zajištění sítí, prostředků, k poskytování služeb, k provozu přístrojů pro PO i FO vykonávající činnosti EC
Tímto opatřením stanoví konkrétní podmínky, např.
- výši peněžních příspěvků na financování US
- dostupnost číslovacího plánu
- ochranu spotřebitelů

Zvláštní povinností ČTÚ je např. zajistit poskytování US. ČTÚ vede evidenci – databázi osob, které splnily oznamovací povinnost a zaplatily správní poplatek.

Správa radiového spektra:
ČTÚ v rámci správy zajišťuje účelné využívání kmitočtů – sestavuje návrh plánu přidělení pásem (Národní kmitočtová tabulka), udělování individuálních oprávnění k využívání kmitočtů. ČTÚ vede databázi přidělených kmitočtů. Přístup je veřejný (mimo MV, MO, BIS, HZS, Policii ČR, Vězeňskou službu). Plán využívání radiového spektra vydává ČTÚ jako opatření obecné povahy. ČTÚ je oprávněn upřednostnit ve veřejném zájmu kmitočty pro poskytovatele US a služeb veřejně dostupných EC.

Žádost o udělení individuálního oprávnění je třeba doložit průkazem odborné způsobilosti a licencí (uděluje Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání).

ČTÚ přednostně rozhoduje o přidělení kmitočtů pro státní orgány (Policii ČR …). Doba platnosti je odvozena od doby trvání licence udělené RČRRTV, mezinárodními smlouvami a dalšími předpisy.
Udělení práv ke kmitočtům se děje na základě výběrového řízení, vyhlašovaného ČTÚ. Podmínky a kriteria stanoví ČTÚ. O výběru rozhoduje předseda Rady ČTÚ. Poplatky za přidělení kmitočtů
• u pozemní pohyblivé služby až 8 mil. Kč
• u pozemní pevné služby až 1,2 mil.
• televizní a rozhlasové vysílání až 180 tis.

Poplatky se nevztahují na amatéry.

Radiokomunikační účet zřizuje ČTÚ; do něj vstupují uvedené poplatky, účet není součástí státních finančních aktiv, zůstatky se převádějí do dalšího roku. Slouží k financování ztráty podnikatelů, vzniklé v důsledku přechodných opatření Správu čísel vykonává ČTÚ, vede databázi, číslovací plány. Využívání speciálních čísel (čísla zvláštní ekonomické hodnoty- ta která jsou dobře zapamatovatelná) se zajišťuje opět výběrovým řízením.

Univerzální služba
V jejím rámci je ČTÚ oprávněn uložit podnikatelům následující služby: připojení, přístup, informační služby, zvláštní ceny – jejich nabídku (pro sociálně potřebné a zdravotně postižené). Pokud není US zajištěna (situaci vyhodnocuje ČTÚ), vyhlásí výběrové řízení, k němu stanoví podmínky – vybere 1 nebo více podnikatelů, kterým US uloží. V rámci US musí podnikatel zprovoznit v potřebném počtu veřejné telefonní automaty, upravená koncová zařízení zdravotně postiženým apod.

Cenovou dostupnost za US posuzuje ČTÚ a vypočítává čisté náklady na poskytování US (rozdíl nákladů provozovatele s US a bez US). „Čisté náklady“ na US hradí podnikateli ČTÚ na základě žádosti podnikatele. K tomu zřizuje ČTÚ tzv. „Účet univerzální služby“, který spravuje – není součástí SR. Příjmy účtu tvoří platby plátců, penále, příspěvky od státu. Za plátce se nepovažuje podnikatel s EC s výnosy menšími než 10 mil. Kč. Všichni ostatní podnikatelé jsou plátci – výše platby nesmí překročit 1 % výnosů podnikatele/rok.

O US se zpracovává výroční zpráva s výpočtem čistých nákladů na US. Provozovatel US sjednává ceny za propojení jako ceny nákladově orientované (zajišťuje návratnost investic, zohledňuje příslušná rizika, výše ceny však nesmí odrazovat zákazníky).

Regulace cen: usměrňování výše ceny za US a služby poskytované podnikatelem s významnou tržní silou. Poskytovatel US, který tuto službu poskytoval podle dřívějšího zákona č.151/2000 Sb., musí ji nadále poskytovat- musí vést povinnou oddělenou evidenci nákladů, tržeb a výnosů. Poskytovatel veřejně dostupné dálnopisné a telegrafické služby ji musí zajišťovat do konce roku 2005."

Poznámka

všb-tuo

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28115
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse