Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Televizní reklamy - esej

Televizní reklamy - esej


Kategorie: Propagace, Žurnalistika a mediální vědy

Typ práce: Eseje

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Tato práce se zabývá televizní reklamou. Srovnává dva rozdílné typy televizních reklam, na jejichž modelovém příkladu autor demonstruje dva odlišné přístupy k reklamě z hlediska žánru a stylu. Popisuje a zamýšlí se nad reklamou na jogurty Jogobella a značkou mobilního operátora Vodafone.

Obsah

1.
Úvod
2.
Reklamy na jogurty
3.
Reklama na Vodafone
4.
Závěr

Úryvek

"Jako druhý příklad reklamní kampaně jsem si vybral GSM společnost Vodafone. Narozdíl od předešlé kampaně, jež apeluje především tím, že se nám snaží prezentovat „normálního“ člověka z davu a to vše mít okořeněno hutnou omáčkou hlouposti, je kampaň Vodafonu o poznaní profesionálnější. Vodafone kampaň vsadila jednak na precizní technické provedení plné lákavých a pro oko lahodných efektů (např.příloha: Vodafone - uzijte si kazdou vterinu), ale i vtipnými shoty jako je série reklam „Vítěz poháru tarifů“ (v přílohách několik druhů), jež nám sice tvrdí že Vodafone je prostě nejlepší,ale tvrdí to bez infantilního se otírání o konkurenci a také s vtipem. Poslední částí nedávné kampaně je i série reklam do které se Vodafone rozhodl obsadit známou osobnost. Obsazení celebrity, která má na lid vliv není nic nového, a je to praktika často používaná, nicméně Vodafone se rozhodl využít nejen známé tváře,ale i skvělých komediálních schopností Petra Čtvrtníčka(Přílohy: Vodafone-Čtvrtníček , několik druhů)ny“ ,či se, za společnosti psů-sobů, jen promenuje po scéně a sděluje nám poslední nabídky Vodafonu, činí tak vtipně (a to i v takzvané „reklamě naruby“). Navíc určitá vtipná heslovitost a vtipné repliky Petra Čtvrtníčka vedou k jevu, jež se nazývá virální marketing, což znamená že se daná reklama stane terčem různých lidových parodií. Na Vodafone reklamy jsem, hlavně v internetovém prostředí, zachytil desítky takových lidových tvořivostí a mini-dílek, což jen svědčí o kvalitě reklamní kampaně (včetně již zmiňované „reklamy naruby“, kde Čtvrtníček reklamy paroduje sám). Ale nic není tak dobré, jak by se mohlo zdát. Vodafone sice spolu s jinými věcmi vsadil na známé pravidlo memorování a své nabídky nám vtlouká do hlavy opravdu často,ale asi až příliš často. Kam se člověk podívá všude vidí a slyší reklamy Vodafonu. Vodafon nejen že má rovnou i několik spotů během jednoho bloku, sponzoruje také nemálo pořadů (a před každým tímto pořadem nám to i několikrát připomene), sportovních aktivit a dalších. Vodafone to prostě s reklamní kampaní přehnal a začal jí potenciální zákazníky znechucovat. Dříve vtipné a komediální výstupy v reklamních shotech jsou po desetitisícím opakování již trapné a okoukané a nemohou již zaujmout. Přílišná agresivita reklamní kampaně již začíná spíše odrazovat než popízet ke koupi.A je to škoda – reklamy Vodafonu byli poměrně osvěžující mezi jinak velkou reklamní hloupostí na českém trhu.

Závěrem bych chtěl říci, že jsem se zde pokusil o určité srovnání. Na jedné straně reklamní kampaně nenápadité a velice hloupé a na druhé straně kampaní vtipnou a nápaditou. Bohužel u obou kampaní se společnosti dopustili velkých chyb. U první je onou chybou celá koncepce kampaně a u druhé její přeci jen přílišná rozšířenost, která vede ke znechucení potencionálním kupujícím."

Poznámka

Práce obsahuje fotografie.
Obsahuje hrubé pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4918b22b8fc5c.zip (186 kB)
Nezabalený formát:
Televiz_reklamy_esej.doc (263 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse