Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Tématický plán - didaktika technických předmětů

Tématický plán - didaktika technických předmětů

Kategorie: Technologie, Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá didaktikou technických předmětů. Popisuje postup při správném sestavování tématického plánu. Nejprve stručně definuje, co tématický plán je, poté se zabývá faktory a parametry, kterým je ho nutné přizpůsobit.

Obsah

1.
Teoretická část
2.
Tématický plán konkrétního vyučovacího předmětu
2.1.
Tématický plán pro předmět Strojírenská technologie
2.2.
Škola
2.3.
Školní rok
2.4.
Ročník
2.5.
Počet hodin výuky předmětu
2.6.
Vyučující
2.7.
Všeobecný cíl výuky předmětu
2.8.
Pojetí a cíle vzdělávacího programu
2.9.
Specifické cíle předmětu Strojírenská technologie
3.0.
Časově-tématický plán vyučování
Závěr

Úryvek

"1. Teoretická část
Příprava každého učitele je plán, který si sám zpracovává, aby efektivně dosáhl stanoveného cíle. Učitel musí vědět, jakým způsobem má plán vytvořit, při tom musí vycházet z doporučení a organizačních pokynů pro školy a školní zařízení. Pedagogická práce učitele je cílevědomá činnost.
Učitel v dostatečném časovém předstihu připravuje svoje vyučování, to znamená, že musí začít s přípravou před začátkem školního roku. Při svém plánování vychází především z učebních osnov a dalších pedagogických dokumentů.
Do celkové přípravy (plánování) učitele patří:
- Seznámení se s pedagogicko-organizačními pokyny
- Seznámení se s hlavními úkoly školy, které vypracovává vedení školy
- Důkladné seznámení se s učebními osnovami, učebnicemi a ostatními materiály
- Zjištění stavu učebních pomůcek a ostatní didaktické techniky
- Seznámení se s dokumentací o třídě a žácích, které bude učit
- Příprava a shromáždění materiálů potřebných v průběhu výuky
- Soustavné sebevzdělávání učitele

Tématický plán – jedná se o plánované rozvržení učiva na celý školní rok. Zejména se při tom dbá na rovnoměrnost rozložení na jednotlivé týdny a měsíce. Rovněž se v něm hledí na to, aby zde byly vyčleněny hodiny na opakování vědomostí žáka. Dříve si vyučovací plány vytvářeli samotní učitelé, v současnosti je tematický plán součástí metodické příručky pro daný předmět. Tento plán ukazuje učiteli, kterým směrem má být výuka vedena. Učitel pouze přizpůsobí plán podmínkám školy a směru, pro který je výuka vedena.
Je vhodné, aby tematický celek byl rozdělen do této struktury:
- Vyučovací týden
- Tématický celek a počet hodin, které se budou tomuto celku věnovat
- Hodiny opakování učiva a upevňování vědomostí
- Poznávací vycházky a exkurze
- Stanovení vzdělávacího cíle tématického celku
- Mezipředmětové vztahy
- Využití didaktických pomůcek a jejich zajištění
- Poznámky – zde učitel až v průběhu vyučování zapisuje, zda je počet plánovaných hodin přiměřený, zda je výuku třeba rozšířit. Tyto poznámky mají význam pro další přípravu v dalších obdobích.
Je dobré, aby učitel takto vypracovaný plán dal na vědomí žáků, aby věděli, jakým směrem se bude výuka ubírat, co se budou učit, můžou se předběžně na výuku připravit, sehnat si materiály, pomůcky, dotazy apod."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15474
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse