Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Teorie a metody sociální práce - vypracované otázky

Teorie a metody sociální práce - vypracované otázky

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 20 v bodech vypracovaných otázek ke zkoušce z teorie a metod sociální práce. Seznamuje s významnými osobnostmi a vývojem sociální práce ve světě i u nás, zaobírá se etickým kodexem a charakterizuje syndrom vyhoření či syndrom pomáhajících. Představuje hlavní teorie, modely a přístupy, rozlišuje individuální a terénní sociální práce a práce se skupinou. Popisuje videotrénink interakcí, věnuje se jeho metodice, principům, průběhu i nejčastějším problémům. Následně se zabývá krizemi, jejími příčinami a typy, definuje sociální služby, jejich vývoj i členění. V závěrečné otázce se zaměřuje na problematiku supervizí v sociální práci, uvádí jejich formy, cíle a specifikuje kompetence supervizora.

Obsah

1.
Vývoj sociální práce ve světě
2.
Vývoj domácí sociální práce
3.
Kompetence sociální pracovníka, etický kodex
4.
Úskalí sociální práce (syndrom vyhoření, syndrom pomáhající)
5.
Teorie sociální práce – obecně, klasifikace, paradigmata sp
6.
Humanistická a existenciální teorie
7.
Sociálně psychologické a komunikační teorie
8.
Systematický přístup
9.
Kognitivně behaviorální teorie
10.
Přístup orientovaný na úkoly
11.
Antiopresivní přístupy
12.
Sociálně ekologický a fenomenologický model
13.
Individuální sociální práce
14.
Sociální práce se skupinou
15.
Komunitní sociální práce
16.
Terénní sociální práce a streetwork
17.
Videotrénink interakcí
18.
Krizová intervence
19.
Sociální služby a standardy kvality sociálních služeb
20.
Supervize v sociální práci

Úryvek

"3. KOMPETENCE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA, ETICKÝ KODEX
KOMPETENCE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA:
- jedná se o profesionální roli, schopnost podávat dobrý výkon
- vztahuje se k oblasti práce, kterou je oprávněná osoba způsobilá vykonávat
- kompetenční přístup se rozvíjí od 50. let 20. stol. zejména v personalistice ( analýza pracovních míst s ohledem na požadavky – kompetence)
- v 70. letech 20. stol. rozvoj kompetenčního přístupu díky knize od McClellanda

Profesní kompetence v sociální práci lze z hlediska pracovních oblastí rozdělit na:
• kompetence ve vztahu ke klientům
• kompetence ve vztahu k pracovní organizaci (tým)
• kompetence ve vztahu k systému sociálních služeb

Profesní kompetence v sociální práci lze různě klasifikovat:
o kognitivní – např. vědomosti, poznávací styly
o emocionální – např. empatie, neuropsychická stabilita
o sociální – např. diagnostické, intervenční, administrativní

Praktické kompetence v sociální práci podle Havrdové:
- vycházejí z analýzy klíčových úkolů a profesionálních rolí sociálních pracovníků
- zahrnují:
o odborné znalosti
o schopnost reflektovat kontext
o citlivou aplikaci hodnot

Šest základních skupin kompetencí podle Havrdové:
• rozvíjet účelnou komunikaci
• orientovat se a plánovat postup
• podporovat a pomáhat k soběstačnosti
• zasahovat a poskytovat služby
• přispívat k práci organizace
• odborně růst

ETICKÝ KODEX
- v ČR vydán v r. 1995, nová účinnost 20.05.2006 (Společnost sociálních pracovníků)
- Mezinárodní federace sociálních pracovníků v Mnichově vydala v r. 1994 Deklaraci etických zásad (vychází z Etického kodexu z r. 1976)

Důvody existence etického kodexu:
• je průvodcem etické praxe
• ochrana klienta před zneužitím úřední moci a zanedbáním péče
• slouží k posouzení stížností a je kritériem hodnocení praxe
• zdůrazňuje ve společnosti statut profese
• udržuje identitu profese

Potřebu kodexu ovlivňuje situace, ve které se sociální pracovník nachází:
• typ praxe – institucionální a neinstitucionální (větší potřeba kodexu)
• používaná technika – vychází z předpokladu, že klient práci odborníka nerozumí
• povaha praxe – potřeba kodexu v přímém a osobním kontaktu s jednotlivými klienty"

Poznámka

Vypracované otázky ke zkoušce z předmětu Teorie a metody sociální práce na Ostravské Univerzitě v Ostravě. Autor čerpá převážně z literatury od Oldřicha Matouška.
Rozsah jednotlivých otázek je 2 až 5 stran, jsou psány v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20846
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse