Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Teorie chování spotřebitele

Teorie chování spotřebitele

Kategorie: Ekonomie, Spotřebitelské chování

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Otázka ke státním závěrečným zkouškám se na začátku věnuje východiskům teorie spotřebitele a poté nastiňuje kardinalistickou a ordinalistickou verzi teorie užitku. Zabývá se rovněž cenovou, důchodovou a křížovou elasticitou poptávky.

Obsah

1.
Teorie spotřebitele
2.
Kardinalistická verze teorie užitku
3.
Ordinalistická verze teorie užitku
4.
Cenová elasticita
5.
Důchodová elasticita
6.
Křížová elasticita
7.
Konstrukce tržní poptávky

Úryvek

"TEORIE CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE
Jednotlivec řeší dva základní problémy:
 jak důchod získat a
 jak důchod vynaložit (rozdělit na nákup různých statků).
Efektem je v případě jednotlivce užitek plynoucí ze spotřeby jednotlivých statků, újmou je vynaložení důchodu (příjmu) na nákup těchto statků.

Racionálně jednající spotřebitel maximalizuje užitek, ve svém rozhodování je však omezen svým důchodem. Užitek přitom plyne z preferencí spotřebitele. Preference jsou určeny různými faktory např. biologickými, psychologickými, kulturními společenskými atd. a jsou rozdílné u jednotlivých spotřebitelů.

Východiskem teorie spotřebitele je úvaha, že jednotlivec vybírá z různých souborů statků neboli spotřebních košů. Rozhodování spotřebitele je potom volba takového spotřebního koše, který přináší maximální užitek. Jednotlivé spotřební situace porovnává spotřebitel z hlediska preferencí.

Analýza preferencí při použití zjednodušujících předpokladů (zdůvodnění, proč se indiferenční křivky neprotínají):
 axiom úplnosti srovnání: AB, BA, A=B
předpokládáme, že každé dva koše (statky) mohou být srovnány z hlediska preference spotřebitele
A je preferován před B (AB), B je preferován před A (BA), A i B jsou indiferentní – stejně atraktivní (A=B)
Axiom úplnosti srovnání znamená schopnost spotřebitele rozhodnout se, kterému statku dá přednost, seřadit statky podle preferencí
 axiom tranzitivity: AB, BC, AC
předpoklad, jestliže máme 3 statky A, B, C a je-li A preferován před B, B je preferován před C, potom je i A preferován před C
 axiom nepřesycení: víceméně
předpoklad, že větší množství statky je vždy preferováno před menším
 axiom kontinuity: neměnnost preferencí spotřebitele

Z axiomu srovnání a tranzitivity plyne, že spotřební situace je možno seřadit podle preferencí spotřebitele. Toto uspořádání nazýváme preferenční stupnicí.

Užitek – je veličina ukazující směr preferencí, pokud spotřebitel nalezne nejvíce preferovanou situaci, pak maximalizuje užitek.

2 verze teorie užitku:
1. kardinalistická
2. ordinalistická

ad. 1 Kardinalistická verze teorie užitku:
Považuje užitek za přímo měřitelný (kardinální veličinu). Jsme schopni určit konkrétní celkový užitek (Total Utility, TU) – celkové uspokojení potřeb při spotřebě daného statku a mezní užitek (Marginal Utility, MU) – změna TU vyvolaná změnou spotřebovávaného množství o jednotku.

Zákon klesajícího MU – TU roste s růstem spotřebovávaného statku, ale přírůstky užitku se zpomalují, MU je tedy klesající (zpomalující se tempo přírůstků TU)."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy o rozsahu cca 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26318
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse