Teorie monetární politiky


Kategorie: Monetární politika, Ekonomie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Přehledně zpracovaná otázka ke státním závěrečným zkouškám seznamuje s problematikou monetární politiky. Všímá si typů peněžních agregátů, popisuje různá pojetí poptávky po penězích a ukazuje, jak centrální banka řídí peněžní zásoby. Věnuje se rovněž rovnováze na trhu peněz, transmisním mechanismům a kritériím monetární politiky nebo vývoji monetární politiky v České republice.

Obsah

1.
Geneze názorů na úlohu peněz v ekonomice
2.
Peněžní agregáty
3.
Poptávka po penězích v klasické, Keynesově a monetaristické teorii
4.
Řízení peněžní zásoby CB
5.
Rovnováha na trhu peněz a determinace úrokové sazby
6.
Transmisní mechanismy a kriteria monetární politiky
7.
Srovnání determinace peněžní zásoby s plovoucím a fixním devizovým kursem
8.
Regionální (mikroekonomické) aspekty MP
9.
Vývoj MP v ČR po roce 1990

Úryvek

"TEORIE MONETÁRNÍ POLITIKY
Geneze názorů na úlohu peněz v ekonomice
Z názorů na úlohu peněz v ekonomice se odvíjí jejich definice – teoretická vs. praktická definice peněz.
 Teoretická (funkcionální) – peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka, uchovatel hodnoty. Považuje peníze za zvláštní druh aktiv, která můžeme použít jako prostředek i uskutečnění plateb.
 Empirická – všímá si především toho, které vymezení peněz nejlépe souvisí s vývojem veličin, o nichž předpokládá, že by měly být ovlivněny penězi. Snaží se o vysvětlení pojmu peníze v souvislosti se změnami ekonomické aktivity

Peněžní agregáty
Slouží k měření peněžní zásoby neboli k měření peněz v ekonomice. Jsou obvykle měřeny CB.
M1 – jedná se o transakční peníze (peníze používané na nákup zboží a služeb),
– v ČR: oběživo + depozita na viděnou
M2 – obsahuje agregát M1 a dále tzv. kvazi peníze (finanční aktiva, která jsou vysoce
likvidní)
– v ČR: M1 + termínovaná depozita + depozita v zahraničí
M3 – M2 + euroměnové vklady u domácích bank
– v ČR: není definován
M4 – M3 + vklady v nebankovních institucích v domácí měně + krátkodobé CP v domácí
měně
M5 – M4 + ostatní CP v domácí měně
ML – peněžní agregát s nízkou mírou likvidity
– v ČR: je definován
Peněžní agregáty představují pouze jednu stranu, tj. stranu pasiv, souhrnné bilance bankovního sektoru, která se nazývá měnový přehled.

Poptávka po penězích v klasické, Keynesově a monetaristické teorii
Poptávka po penězích – podíl bohatství (důchodu), který lidé chtějí držet ve formě peněz.

1. Klasická teorie poptávky – vychází z rovnice směny a kvantitativní teorie peněz.
 rovnice směny – říká, že peněžní zásoba (M) násobená rychlostí oběhu peněz (V) se musí rovnat cenové hladině (P) násobení reálným důchodem (Y)


V = rychlost obratu peněz – je to číslo, které říká, kolikrát je v daném časovém období (během jednoho roku) v průměru jedna Kč vydána na nákup zboží a služeb
 kvantitativní teorie peněz – změna peněžní zásoby způsobí proporcionální změnu cenové hladiny (jestliže V a Y jsou konstantní)

Pozn. klasici uvažovali především s transakční poptávkou po penězích, zatímco poptávku po penězích jako po aktivu přehlíželi

2. Keynesova teorie peněz – vychází z teorie preference likvidity a 3 motivů držby peněz.
 teorie preference likvidity – Keynes zdůraznil funkci peněz jako uchovatele hodnoty a vliv úrokové sazby na poptávku po penězích.
 3 motivy držby peněz:
o transakční: vzniká proto, že není sladěn okamžik příjmů a okamžik plateb souvisejících s transakcemi. Čím větší je důchod, tím větší je objem transakcí, tzn. že transakční poptávka po penězích poroste s růstem důchodu.

o opatrnostní: založen na tom, že jednotlivci si přejí mít u sebe větší množství peněz než je nutné pro běžné transakce vzhledem k případným nepředvídatelným platbám. Objem peněžních zůstatků roste s velikostí důchodu a klesá s růstem úrokové sazby, protože to zvyšuje alternativní náklady držby.

o spekulační: vychází z očekávání ek. subjektů o budoucí výši úrok. sazeb. Jestliže očekávají, že úrok. sazby vzrostou, budou se zbavovat pevně úročených CP a držet peníze. Jestliže úrok. sazby skutečně vzrostou, sníží se ceny pevně úročených CP a bude je možno koupit za držené peníze s kapitálovým ziskem. Spekulační poptávka je zápornou funkcí úrok. sazby."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26319
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse