Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Teorie práva a státověda - výpisky z přednášek

Teorie práva a státověda - výpisky z přednášek

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje výpisky z přednášek teorie práva a státovědy. Charakterizuje objektivní a subjektivní právo, vztah práva a osobnosti, i vztah právního státu a občana. Zabývá se právem ve vztahu k morálce a moci. Definuje profese spjaté s chodem a organizací justice. Uvádí specifické rysy právních norem, včetně jejich struktury, klasifikace a působnosti. Informuje o pramenech práva, legislativním procesu a realizaci práva. Závěrem zmiňuje právní odpovědnost, rozdělení práva soukromého a veřejného, i občanský zákoník.

Obsah

1.
Teorie práva
1.1.
Fenomén práva
1.2.
Norma
1.3.
Stát
2.
Právo
2.1.
Objektivní a subjektivní právo
2.2.
Objektivní
2.3.
Subjektivní
3.
Vztah práva a osobnosti
3.1.
Právní normy
3.2.
Právní normy mají tyto funkce
4.
Právo a stát
4.1.
Základní znaky právního státu (kontinentální systém)
4.2.
Anglo – americký systém se dělí na dvě podkategorie
5.
Vztah právního státu a občana
6.
Právo a morálka
6.1.
Morálka
6.2.
Právo ( právní systém)
6.3.
Struktura morálky
7.
Právo a moc
8.
Právo a stát
9.
Právnická povolání – profese spjaté s chodem a organizací justice
9.1.
Soudce
9.2.
Advokát
9.3.
Státní zástupce
9.4.
Notář
10.
Specifické rysy právních norem
10.1.
Právní norma
10.2.
Specifické rysy právních norem
10.2.1.
Závaznost
10.2.2.
Formální určitost
10.2.3.
Obecnost
10.2.4.
Vynutitelnost
11.
Struktura právních norem
11.1.
Hypotéza
11.2.
Dispozice
11.3.
Sankce
11.4.
Další dělení hypotéz, dispozic a sankcí
12.
Klasifikace (rozlišování) právních norem
12.1.
Podle právní síly
12.2.
Podle vlastního charakteru právní normy (podle regulativního působení normy)
12.3.
Podle předmětu a metody právní regulace
13.
Působnost právních norem
13.1.
Věcná působnost
13.2.
Prostorová působnost
13.3.
Osobní působnost
13.4.
Časová působnost
14.
Prameny práva
14.1.
Zákony
14.2.
Právní obyčeje
14.3.
Soudní precedenty
14.4.
Normativní právní smlouvy
14.5.
Ostatní prameny
14.6.
Právní řád
14.7.
Právní řád ČR
14.8.
Mezinárodní smlouvy
15.
Legislativní proces
16.
Realizace práva
17.
Právní vztah
17.1.
Dělení právních úkonů podle počtu subjektů
17.2.
Protiprávní jednání
17.3.
Právní události
17.4.
Subjekty právních vztahů
17.5.
Objekty právních vztahů
17.6.
Obsah právních vztahů
17.7.
Právní skutečnosti
18.
Právní odpovědnost
19.
Rozdělení práva soukromého a veřejného
20.
Občanský zákoník

Úryvek

"Fenomén práva – právo vzniká s rozvojem a vznikem složitější formy společnosti ( v prvobytně pospolné společnosti právo není )

- soubor norem chování

Norma – předepsaný ( určený ) způsob chování ( to co má býti )
- právo vzniká se vznikem státu

STÁT - forma společnosti
- způsob organizace společnosti
- forma výše organizované společnosti

Každý jedinec vytváří svým jednáním a chováním podmínky vlastního i společenského rozvoje.
Společnost jako taková organizace působí v různých formách na individuální chování jednotlivce a určitým způsobem toto chování ( jednání ) reguluje.
Nelze ztotožnit stát a společnost – ETATIZACE ( kladení důrazu na stát ) – teorie, při níž se společnost ztotožňuje se státem. V důsledku přijímání této teorie, stát zasahuje do všech oblastí společenského života.
1. zasahuje do všech oblastí kam by neměl.
2. zasahuje zbytečně velkou silou v nepřiměřené míře

Jak dochází ke vzniku PRÁVA – Pod tlakem zájmových střetů v rámci mezilidských vztahů, vzniká potřeba formulace obecně platných pravidel chování ( střety zájmů, potřeb apod. jednotlivých jedinců ).
Vznik práva je vynucen potřebou regulace vztahů individuí v době, kdy přestávají platit náboženské normy. V primitivní společnosti dostačují mravní a náboženské normy. S rozvojem společnosti dochází k ovlivňování většího počtu individuí a nestačí mravní a náboženské normy.

PRÁVO – je relativně rovné ( platné pro všechny ) univerzální měřítko chování lidí. Stát zprostředkovává vztahy mezi společností a jednotlivci, stát je forma společnosti.

OBJEKTIVNÍ A SUBEJKTIVNÍ PRÁVO - právo má dvojí podobu SUBJEKTIVNÍ PRÁVO A OBJEKTIVNÍ PRÁVO. Stát jako organizace společnosti vytváří svými institucemi PRÁVO."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15924
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse