Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Teorie práva - přednášky

Teorie práva - přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor přednášek z teorie práva představuje obecné pojmy, normy a jejich druhy. Poté sleduje různé právní systémy a vyzdvihuje jejich hlavní rysy. Následuje vymezení právních vztahů a obecných právních zásad. Poslední část práce je věnována soudnictví.

Obsah

1.
Různé pojetí práva
2.
Pojem práva
2.1
Objektivní právo
2.2
Subjektivní právo
3.
Znaky práva
3.1
Obecnost
3.2
Závaznost
3.3
Regulativnost
3.4
Sdělnost
4.
Právní norma
4.1
Znaky
5.
Struktura právní normy
5.1
Objektivní
5.2
Subjektivní
6.
Druhy právních norem
6.1
Třídění podle teritoriálního působení
6.2
Třídění podle povahy hypotéz
6.3
Třídění podle povahy dispozice
6.4
Třídění podle sankce
7.
Prameny práva
7.1
Psané
7.2
Smluvní
7.3
Soudcovské
7.4
Obyčejové
7.5
Obecné zásady právní
7.6
Ekvita a rozum
7.7
Učené knihy a jurisprudence
8.
Právní geografie
8.1
Právo kontinentální
8.2
Právo angloamerické
8.3
Právní systém islámský
9.
Hlavní rysy angloamerického práva
9.1
Právo anglické
9.2
Právo americké
10.
Hlavní rysy kontinentálního systému
10.1
Okruhy
11.
Platnost, účinnost, derogace
12.
Právní síla
13.
Právní vztah
13.1
Právní subjekty
13.2
Prvky právního vztahu
14.
Právní odpovědnost
14.1
Právní skutečnosti
15.
Interpretace a metody interpretace
16.
Obecné zásady právní
17.
Aplikace práva, individuální právní akty
17.1
Zásady
18.
Soudnictví, zásady procesu
18.1
Ústavní soudnictví
18.2
Obecné soudnictví
18.3
Správní soudnictví
18.4
Volební soudnictví
18.5
Individuální právní akty
18.6
Fikce a právní domněnka
18.7
Mezinárodní soudy

Úryvek

"14. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

- rozeznává se odpovědnost
a. ústavní
b. správněprávní (administrativní)
c. soukromoprávní (civilní)
d. trestní
e. mezinárodněprávní
- odpovědnost spočívá v povinnosti snést zákonem stanovenou újmu v případě, že nastane zákonem stanovená skutečnost, tato povinnost snést újmu, popř. ta újma sama, se nazývá sankce – je to obecným, společným znakem odpovědnosti
- nejvýraznějším a typickým případem odpovědnosti je odpovědnost v důsledku porušení povinností
- odpovědnost jakožto povinnost snést sankci je v tomto případě sekundární povinností, která vzniká v důsledku porušení primární povinnosti, která vzniká za podmínky:
a. deliktní způsobilost
b. musí vzniknout škoda
c. kauzální nexus= nalezen vztah mezi příčinou a činem
d. zavinění má dvě formy: úmysl a nedbalost
úmysl se dále dělí na přímý a nepřímý
nedbalost se rozlišuje hrubá (vědomá) a lehká (nevědomá)

- z hlediska vztahu odpovědnosti a zavinění se rozlišuje
1. odpovědnost za zavinění (odpovědnost subjektivní) se zaviněním
2. odpovědnost bez zřetele na zavinění jíž se ten, komu sankce hrozí
a. může ubránit jen důkazem v zákoně uvedených důvodů, jimiž je zejména např. zásah tzv. vyšší moci, v tomto případě se mluví o odpovědnosti objektivní
b. anebo se jí nemůže ubránit vůbec, takového odpovědnosti se říká odpovědnost absolutní – odpovědnost za riziko

Právní skutečnosti
- právo spojuje následky
- podmínky, na které zákon sám váže konkrétní vznik subjektivních práv a povinností v právní normě obecně předvídaných, se nazývají právní skutečnosti
- jinými slovy lez právní skutečnost definovat jako skutečnost, která podle zákona samého musí nastat, aby se někdo stal subjektem oprávnění a povinností, které jsou pro určitou skutkovou situaci obecně stanoveny v zákoně

Druhy právních skutečností
a. skutečnosti spočívající ve volném chování lidském takovéto právní skutečnosti se nazývají úkony a rozlišují se na
1. úkony právní – právním úkonem je zejména např. smlouva, závět
2. úkony protiprávní – tj. chování, které porušuje právo a zpravidla dává vznik právní sankci
b. skutečnosti, které nespočívají ve volném lidském chování, jimiž jsou:
1. konstitutivní rozhodnutí státních orgánů a orgánů územní samosprávy
2. právní události narození a smrt člověka, uplynutí času, požár, povodeň
c. jiné v zákoně stanovené skutečnosti např. nález ztracené věci či odvrácení někomu jinému hrozící škody"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. V textu jsou tučně zvýrazněny odborné termíny a jména. Rozsah jednotlivých přednášek je cca 2 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22373
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse