Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Teorie psychického vývoje - otázka ke zkoušce z vývojové psychologie

Teorie psychického vývoje - otázka ke zkoušce z vývojové psychologie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jde o vypracovanou otázku ke zkoušce z vývojové psychologie. Uvádí obecné zákonitosti duševního vývoje. Rozebírá jednotlivé teorie determinace duševního vývoje (teorie empiristické, nativistické, interakční a teorie humanistické psychologie). Sleduje teorie periodizace duševního vývoje, v rámci kterým rozpracovává teorii Freudovu, Eriksonovu, Piagetovu a Kohlbergovu. Závěr patří dělení duševního vývoje.

Obsah

1.
Obecné zákonitosti duševního vývoje
1.1.
Změny kvantitativní a kvalitativní
1.2.
Obecné principy rozvoje psychiky
1.3.
Obecné rysy tvořící podstatu duševního vývoje
1.3.1.
Socializace
1.3.2.
Individualizace
1.3.3.
Změny vlastností
1.4.
Činitelé (faktory) duševního vývoje
1.4.1.
Biologičtí činitelé
1.4.2.
Činitelé vnějšího prostředí
1.4.3.
Výchova
1.4.4.
Vlastní aktivita člověka
1.5.
Mechanismy vývoje
1.5.1.
Zrání a učení
1.5.2.
Vývojové poruchy
2.
Teorie determinace duševního vývoje
2.1.
Teorie empiristické (exogenistické)
2.2.
Teorie nativistické (endogenistické)
2.3.
Teorie interakční ( syntetické, dialektické)
2.4.
Teorie humanistické psychologie
3.
Teorie periodizace duševního vývoje
3.1.
Freudova teorie
3.1.1.
Orální stádium
3.1.2.
Anální stádium
3.1.3.
Falické stádium
3.1.4.
Stádium latence = ranné genitální stádium
3.1.5.
Genitální stádium = pozdní genitální stádium
3.2.
Eriksonova teorie
3.2.1.
Fáze základní důvěry v život proti základní nedůvěře
3.2.2.
Fáze autonomie proti studu a pochybám
3.2.3.
Fáze iniciativy proti pocitům viny
3.2.4.
Fáze snaživosti proti pocitům méněcennosti
3.2.5.
Fáze identity proti zmatení rolí
3.2.6.
Fáze intimity proti izolaci
3.2.7.
Fáze generativity proti stagnaci
3.2.8.
Fáze integrity proti zoufalství
3.3.
Piagetova teorie
3.3.1.
Stádium senzomotorické inteligence
3.3.2.
Stádium předoperačního (předpojmového) myšlení
3.3.3.
Stádium názorného myšlení
3.3.4.
Stádium konkrétních operací
3.3.5.
Stádium formálních operací
3.4.
Kohlbergova teorie
3.4.1.
Fáze prekonvenční
3.4.2.
Fáze konvenční morálky
3.4.3.
Fáze postkonvenční
4.
Dělení duševního vývoje
4.1.
Dětství
4.2.
Dospělost
4.3.
Stáří

Úryvek

"ad. 2.) teorie nativistické (endogenistické)
- navazují na filosofický nativismus, podle něhož základní představy a pojmy, pravdy a zásady jsou člověku vrozeny, buď již jako hotové nebo ve formě vloh
- nativistické teorie můžeme chápat racionalisticky nebo iracionalisticky :
nativistické teorie racionalistické :
- můžeme je označit jako „růstové“, protože vycházejí z předpokladu, že se dítě rodí ve své přirozenosti dobré a je třeba je nechat volně růst, ovšem za příznivých podmínek (najdeme u J.A. Komenského, Rousseaua či Tolstého)
- nejvýraznějším představitelem tohoto směru ve vývojové psychologii je ARNOLD GESSEL – výchova má ponechávat dítěti co největší volnost pro to, aby rozvíjelo své individuální dispozice, výchova má být řízená, nemá být realizována ani liberálně, ani autoritativně, ale spíš demokraticky
nativistické teorie iracionalistické :
- do vývojové psychologie tohoto zaměření zasáhla psychoanalýza, jejíž zakladatelem je SIKMUND FREUD (narozen 1856 v Příboře, zemřel 1939 v Londýně) – vycházel jako neuropsychiatr ze zkušeností z léčení dospělých neurotiků a hlavní význam přitom přikládal jejich vzpomínkám z dětství  podle Fredových slov je dítě hlavním předmětem psychoanalýzy
- Podle Freuda vývoj určují vrozené pudy : „pud k životu“ = ÉROS a „pud k smrti“ = THANATOS  energii životního pudu označil jako LIBIDO a věřil, že její proměny v průběhu života jsou pro osobnostní vývoj dítěte nejpodstatnější. Malé dítě se zpočátku chová egocentricky a je zaměřeno jen na uspokojení svých potřeb bez ohledu na okolí, narodí se tedy s „negativní“ povahou, která musí být v průběhu vývoje usměrňována tak, aby se dítě naučilo hledat způsoby uspokojení ve shodě s normami společnosti  cílem výchovy je spíše řízení pudové energie než její potlačení
- Psychická struktura, která zahrnuje pudovou energii (libido) a která funguje nevědomě, označuje Freud jako „ono“ = ID
- Psychická struktura, která uvádí pudovou energii v kontakt s realitou je převážně vědomá, funguje jako sekundární proces a je označována jako „já“ = EGO
- Ve styku s kulturou a zejména v přijetí zákazů a příkazů rodičů se vyvíjí třetí nejvyšší vrstva osobnosti „nadjá“ = SUPEREGO, která obsahuje svědomí, jež trestá a nese s sebou pocity viny a také obsahuje ideál, jež odměňuje a přináší pocity hrdosti, superego funguje opět nevědomě jen do značné míry"

Poznámka

Má heslovitou formu. Čistý text tvoří cca 10 stran. Jedná se o poznámky ze skript a z přednášek. Částečně čerpá z: http://www.ped.muni.cz/wpsy/koh_vyv_ps.htm.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11069
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse