Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Teplotechnika - slovensky

Teplotechnika - slovensky

Kategorie: Stavebnictví, Technické - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky se v bodech věnují teplotechnickým aspektům budov. Zabývají se problematikou energetické hospodárnosti, tepelným odporem konstrukce, šířením tepla mezi prostředími, teplotechnickými vlastnostmi oken či skla, průvzdušností budov nebo jejich tepelnými ztrátami.

Obsah

1.
Součinitel tepelné vodivosti
2.
Energetická hospodárnosti a vnitřní klima budov – vývoj v posledních desetiletích
3.
Termíny a definice v STN 730540-2
4.
Budova s téměř nulovou spotřebou energie
5.
Požadavky na tepelný odpor konstrukce STN 730540-2
6.
Šíření tepla mezi dvěma prostředími
7.
Kontakt se zeminou, teplotechnické vlastnosti zeminy
8.
Součinitel přechodu tepla okna, teplotechnické vlastnosti oken
9.
Energetické štítkování oken
10.
Průvzdušnost oken
11.
Teplotechnické vlastnosti skla
12.
Distribuce slunečního záření, tepelného sálání
13.
Průvzdušnost a vzduchotěsnost budovy
14.
Metody měření průvzdušnosti budovy
15.
Tepelná ztráta větráním
16.
Větráním s rekuperací tepla
17.
Tepelné ztráty budovy
18.
Potřeba tepla, tepelný zisk

Úryvek

"ELEKTOFYZIKA – ZÁPISKY

Deklarovaná hodnota súčinitela tepelnej vodivosti λ s indexom D
- udáva očakávane hodnoty vlastnosti stavebného materiálu
- z nameraných údajov pri referenčných podmienkach teploty a vlhkosti vzduchu
- dane pre stanovenú časť a úroveň spoľahlivosti
Nedá sa použiť:
- pri navrhovaní a dimenzovaní stavebných kinštrukcíí
- pri výpočte U-hodnoty, tepelných strát
Návrhová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti lambda (výpočtová hodnota)
- udáva vlastnosti stavebného materiálu pri špecifických vnkajších a vnútorných podmienkach, ktoré sa považujú za typické pre správanie sa materiálu keď je zbudovaný do stavebnej konštrukcie
- získa sa z deklarovaných hodnôt , nameraných hodnôt alebo normalizovaných tabuľkových hodnôt
- postup trnsformacie určuje STN EN ISO 10456 – Transformácia deklarovanej hodnoty na návrhovú hodnotu
Transformácia hodnôt z jednej skupiny podmienok do druhej skupiny podmienok sa vykonávajú podľa :


- transformácia teploty

- transformácia vlhkosti

- transformácia starnutiaTransformácia vlhkosti:


- transformačný koeficient obsahu objemovej vlhkosti

- obsah objemovej vlhkosti prvej skupiny podmienok

- obsah objemovej vlhkosti druhej skupiny podmienok

Energetická hospodárnosť a vnútorná klíma budov (vývoj v posledných 40tych rokoch)
V 70tich rokoch :
- v dôsledku ropnej krízy je snaha o uchovanie energie čiže dochádza k zlepšovaniu tepelnoizolačných vlastností konštrukcií a výrobkov zvyšovanie požiadaviek na tepelný odpor, zavedenie požiadaviek na energetickú efektívnosť budov,
- neskoršie – využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zvyšovanie tesnosti budov a znožovanie tepelných strát budov
v 90tich rokoch:
- nízko emisné zasklenia, vplyv TZB
- navrhovanie budov so zníženou potrebou tepla
Dnes:
- v niektorých krajinách sa hodnotí potreba primárnej energie množstvo emisii CO2
- pozornosť sa venuje podmienkam vnútornej klímy bodov
- vplyv na právne predpisy a normy ma zabezpečenie energetickej efektívnosti a zníženie emisii v EU o 8%
- 33% z celkovej energie je v EU na dopravu
- 26% z celkovej energie je v EU na priemysel
- 41% z celkovej energie je v EU na budovy

Termíny a definície v STN 730540-2 : 2013
Energetický úsporná budova – sú to budovy spĺňajúce energetické kritérium podľa STN 73 05 40-2 2002 pre obnovované budovy
Nízkoenergetická budova – budova ktorej potreba tepla na vykurovanie je aspoň o 50% menšia ako ma bežná budova existujúceho fondu budov
Ultranízkoenergetická budova – budova s potrebou tepla na vykurovanie menšou o 50% ako má nízkoenergetická budova"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata, nákresy a tabulky o rozsahu cca 6 stran. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26373
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse