Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Termochemie a makroergický metabolismus

Termochemie a makroergický metabolismus

Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36, Praha 1

Charakteristika: Maturitní otázka ve své první části objasňuje pojmy a jevy z oblasti termochemie včetně termochemických zákonů. Druhá část se věnuje problematice makroenergického metabolismu a jeho procesům a odlišuje od sebe autotrofní a heterotrofní výživu. Přehledný výklad je doplněn příklady, vzorečky či rovnicemi.

Obsah

1.
Termochemie
1.1.
Soustava
1.2.
Endotermické a exotermické reakce
1.3.
Isobarický děj
1.4.
Entalpie
1.5.
Druhy reakčních tepel
1.5.1.
Standardní slučovací teplo
1.5.2.
Standardní spalné teplo
1.6.
Termochemický zákon (Laplaceův-Lavoisierův)
1.7.
Termochemický zákon (Hessův)
1.8.
Entropie, Gibbsova energie
2.
Metabolismus
2.1.
Energetický metabolismus
2.1.1.
Katabolické děje
2.1.2.
Anabolické děje
2.2.
Makroergické sloučeniny
2.3.
ATP
2.4.
Autotrofní výživa
2.5.
Heterotrofní výživa

Úryvek

"Termochemie je oblast termodynamiky (obor zabývající se studiem fyzikálních a chemických dějů spojených s energetickými změnami) zabývající se studiem tepelného zabarvení chemických reakcí.
Soustava: Ohraničená část prostoru, ve kterém děj probíhá
- Otevřená -> výměna hmoty i energie mezi soustavou a okolím
- Uzavřená -> výměna energie mezi soustavou a okolím, výměna hmoty neprobíhá
- Izolovaná -> neprobíhá výměna ani energie ani hmoty

Endotermická reakce:
- Reakce spojená se spotřebou tepla
Exotermická reakce:
- Reakce, při kterých systém teplo uvolňuje
- (průběh těchto dějů bývá často velmi prudký)
Izobarický děj:
- Většina chemických reakcí probíhá za konstantního tlaku
- P= konst.
Entalpie ϪH
- Stavová veličina, u které vypočítáváme její změnu ϪH
- Teplo, které se uvolňuje nebo spotřebuje při dějích probíhajících za konst. Tlaku = ϪH
- ϪH vztažena na předem dohodnutý stav = standardní stav -> volí se takoví stav látky, ve kterém je při teplotě 298,15 K a tlaku 101,325 kPa látka nejstálejší

Množství tepla, které soustava během reakce probíhající za p=konst. A v rozsahu 1 mol základních reakčních přeměn s okolím vymění, se označuje jako reakční teplo a značí se ϪH

2H₂O (g) + O₂ (g) -> 2H₂O (g) ϪH⁰₂₉₈ = - 483,6 kJ
- Pro exotermní děje je ϪH záporná
- Pro endotermní děje je ϪH kladná

Druhy reakčních tepel:
1. Standardní slučovací teplo:
- Je reakční teplo reakce, při které vzniká jeden mol sloučeniny přímo z prvku.
- Reagující prvky i produkty musí být v standardním stavu: T=298,15 K, p=101,325kPa
- kJ/mol
- standardní slučovací tepla prvků jsou nulová

2. Standardní spalné teplo:
- Je reakční teplo reakce, při které je 1 mol látky spálen v nadbytku kyslíku
- Reaktanty i produkty musí být v standardních stavech
- kJ/mol
- spalná tepla prvků nejsou nulová, spalné teplo vody je nulové"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou obrázky o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26755
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse