Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Termochemie a reakční kinetika - maturitní otázka

Termochemie a reakční kinetika - maturitní otázka

Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z chemie. Zabývá se termochemií a reakční kinetikou. Nejdříve definuje, co je to termochemie a reakční teplo, poté vyjmenovává typy reakcí podle tepelné bilance. Seznamuje s termochemickými zákony, entropií a Gibbsovou volnou energií. Dále se věnuje teorii reakční kinetiky. Charakterizuje změnu energie částic v průběhu reakce, zejména rychlost chemické reakce a faktory, které ji ovlivňují.

Obsah

1.
Termochemie
2.
Reakční teplo
3.
Typy reakcí podle tepelné bilance
4.
Termochemické zákony
4.1.
První termochemický zákon
4.2.
Druhý termochemický zákon
5.
Entropie
6.
Gibbsova volná energie
7.
Reakční kinetika
7.1.
Teorie reakční kinetiky
8.
Změna energie částic v průběhu reakce
8.1.
Rychlost chemické reakce
8.2.
Faktory ovlivňující reakční rychlost
8.2.1.
Vliv koncentrace
8.2.2.
Vliv teploty
8.2.3.
Vliv katalyzátoru
8.2.4.
Vliv tlaku
8.2.5.
Skupenství reaktantů

Úryvek

"Teorie reakční kinetiky:
Pro objasnění mechanismu přeměny výchozích látek na produkty existují dvě základní teorie:
Srážková teorie vychází z předpokladu, že mají-li částice spolu zreagovat, musí se nejprve srazit. Aby byla srážka účinná (vedla k reakci), musí mít částice v okamžiku srážky vhodnou prostorovou orientaci a dostatečně velkou energii, tzv. aktivační energii, která je rovna energii potřebné k rozštěpení zanikajících vazeb v reaktantech. Tato teorie byla překonána teorií novější, tzv. teorií aktivovaného komplexu, jejíž výhodou na rozdíl od srážkové teorie je přesnější energetická bilance průběhu reakce.
Teorie aktivovaného komplexu vychází z představy, že při uskutečnění účinné srážky vytvoří reagující částice nejprve tzv. aktivovaný komplex, který je charakterizován určitou hodnotou aktivační energie EA.
• Aktivační energie aktivovaného komplexu je určena rozdílem vnitřní energie aktivovaného komplexu a vnitřní energie výchozích látek.
• Aktivovaný kopmlex je nestálý (staré vazby ještě úplně nezanikly, ale nové ještě úplně nevznikly) a rychle se rozpadá buď na původní částice nebo na produkty

Změna energie částic v průběhu reakce:

Rychlost chemické reakce:
Rychlost chemické reakce v můžeme obecně definovat jako úbytek látkového množství kterékoliv výchozí látky nebo přírůstek látkového množství kteréhokoliv produktu za jednotku času dělený stechiometrickým koefecientem této látky. Je ovlivňována:
• Koncentrací reagujících látek
• Teplotou
• Přítomností katalyzátorů
• Tlakem
• Skupenstvím reaktantů

Faktory ovlivňující reakční rychlost:

1) VLIV KONCENTRACE
Závislost rychlosti chemické reakce na koncentraci výchozích látek vyjadřuje kinetická rovnice. Pokud probíhá reakce za konstantní teploty, je její rychlost přímo úměrná součinu koncentrací výchozích látek (umocněných na určité koeficienty, tzv. řády reakce)."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a vzorce.
Práce obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15455
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse