Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Termochemie - maturitní otázka

Termochemie - maturitní otázka


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přináší výklad základních pojmů a problémů termochemie k maturitní zkoušce doprovázený řadou schémat a vzorců podporujících jeho názornost. Seznamuje nejprve s oborem termodynamikou, jehož je termochemie součástí, vymezuje pojem soustava a stavová veličina a přechází k oblasti zájmu termodynamiky. V krátkých oddílech nastiňuje obsah hlavních konceptů a zákonitostí a v relevantních případech i způsob jejich matematického či grafického vyjádření. Tímto způsobem rozebírá například první a druhý termochemický zákon, aktivační energii či Arrheniovu rovnici.

Obsah

1.
Termodynamika
2.
Soustava
2.1.
Otevřená
2.2.
Uzavřená
2.3.
Izolovaná
3.
Stavové veličiny
4.
Izotermický děj
5.
Izobarický děj
6.
Izochorický děj
7.
Termochemie
8.
Reakční teplo
9.
Entalpie
10.
První termodynamický zákon
11.
Endotermní reakce
12.
Exotermní reakce
13.
Endergonická reakce
14.
Exergonická reakce
15.
První termochemický zákon
16.
Druhý termochemický zákon
17.
Standardní slučovací teplo
18.
Standardní spalné teplo
19.
Výpočty reakčního tepla ze slučovacích tepel
20.
Výpočty reakčního tepla ze spalných tepel
21.
Reakční kinetika
22.
Srážková teorie
23.
Aktivační energie
24.
Teorie aktivovaného komplexu
25.
Aktivovaný komplex
26.
Okamžitá rychlost
27.
Rychlost chemické reakce
28.
Kinetická rovnice
29.
Řád reakce
30.
Arrheniův zákon
31.
Vliv teploty na průběh reakce

Úryvek

"Stavové veličiny = veličiny popisující aktuální stav soustavy, jsou závislé pouze na počátečním a konečném stavu soustavy, nikoliv však na cestě, kterou soustava prošla, stavové veličiny jsou například teplota, objem nebo chemické složení soustavy ale NE PRÁCE, kterou soustava látek vykonala při přechodu z jednoho stavu do druhého

Extenzivní stavové veličiny – závisí na velikosti systému
Intenzivní stavové veličiny – s velikostí systému se nemění

Př.: Pokud spojíme tři naprosto stejné soustavy v jeden celek, ztrojnásobí se hmotnost systému, jeho objem a látkové množství částic v soustavě (extenzivní stavové veličiny). Nezmění se však hustota, tlak a teplota (intenzivní stavové veličiny).

Izotermický děj = děj probíhající za konstantní teploty termodynamické soustavy, T=kons., ΔT=0

Izobarický děj = děj probíhající za konstantního tlaku termodynamické soustavy, p=kons., Δp=0

Izochorický děj = děj probíhající za konstantního objemu termodynamické soustavy, V=kons., ΔV=0

Termochemie = oblast termodynamiky zabývající se studiem tepelného zabarvení chemických reakcí (exotermní/endotermní reakce)

Reakční teplo = množství tepla, které soustava během reakce probíhající za konstantního tlaku a v rozsahu jednoho molu základních reakčních přeměn s okolím vymění, značí se ΔH

Entalpie = teplo, které se uvolňuje či spotřebuje při dějích probíhajících za konstantního tlaku je rovno změně entalpie,
extenzivní stavová veličina, používá se pro popis výměny tepla s okolím při izobarických dějích, její absolutní hodnotu nelze změřit, je ovšem možné stanovit změnu entalpie vztaženou na určitý předem dohodnutý stav = STANDARTNÍ STAV (= takový stav látky, ve kterém je při teplotě 298,15K a tlaku 101,325kPa látka nejstálejší)
Stavovou veličinu entalpii zavádíme, protože většina chemických reakcí probíhá za konstantního tlaku.
Pro snažší pochopení: Představte si, že se díváte z okna velmi vysokého mrakodrapu, který je tak vysoký, že nedohlédnete na zem. Pohledem z okna vzdálenost mezi vámi a zemí neurčíte, obdobně nedokážete určit, jak vysoko nad zemí jsou okolní okna budovy. Pokud si však zvolíte např. právě vaše okno za vztažný bod, můžete určit, jestli jsou okolní okna výš nebo níž než vy.

I Termodynamický zákon = změna energie soustavy ΔE je rovna součtu práce W vykonané okolními tělesy na soustavě a tepla Q vyyměněného soustavou s okolními tělesy, ΔE = W + Q

Endotermní reakce = reakce, při které se teplo spotřebovává, při endotermních dějích je ΔH kladná – systém od okolí energii přijal"

Poznámka

V práci se objevují pravopisné chyby a je zaměněn název Arrheniův zákon za Arheniův zákon.
Součástí práce jsou schémata a grafy, rozsah čistého textu činí cca 9 stran.
Některé pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22615
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse