Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Těžba a úprava hnědého uhlí Mosteckou uhelnou společností, a. s.

Těžba a úprava hnědého uhlí Mosteckou uhelnou společností, a. s.

Kategorie: Podniková ekonomika, Energetika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje problematice těžby hnědého uhlí v ČR. Specifikuje geologické, chemické i fyzikální vlastnosti hnědého uhlí a podává informace o jeho celkové těžbě u nás v roce 2005. Popisuje těžbu uhlí Mosteckou uhelnou společností, uvádí lokality těžby, návaznost na uhelné elektrárny a také vysvětluje úpravnický proces hnědého uhlí a výrobu segmentů pro odbyt. V závěru poskytuje informace o cenách hnědého uhlí a skladbě prodeje v roce 2006.

Obsah

1.
Těžba a úprava hnědého uhlí Mostecké uhelné společnosti, a.s.
1.1.
Neobnovitelné zdroje energie
1.1.1.
Užití uhlí jako paliva v energetice
2.
Hnědé uhlí
2.1.
Chemické složení
2.2.
Fyzikální vlastnosti
2.3.
Barva
2.4.
Spalné teplo
2.5.
Výhřevnost
2.6.
Využití
2.7.
Mostecká uhelná
2.8.
Těžba hnědého uhlí
2.9.
Úprava hnědých uhlí
3.
Výroba finálních produktů a jejich odbyt do jednotlivých segmentů trhu
3.1.
Sledování jakosti hnědého uhlí
3.2.
Finální produkty a jejich odbyt
3.3.
Skladba prodeje hnědého uhlí v roce 2006
3.4.
Ceny hnědého uhlí

Úryvek

"Využití hnědého uhlí
Uhlí je využíváno především v energetice. Je také využíváno jako rozhodující část pro výrobu elektřiny, případně kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. U uhlí je výhodný efektivní způsob, protože se využije větší část z energetického potenciálu.
Nejdostupnější a nejlevnější je hnědé uhlí. Kromě běžného spalování bylo využíváno pro zpracování v chemickém průmyslu, včetně výroby pohonných hmot.
V poválečném období bylo uhlí postupně nahrazováno ropou či zemním plynem a začalo být považováno za méně hodnotný zdroj energie hodící se pouze ke spalování. V důsledku toho je hnědé uhlí dodnes využíváno jako palivo v elektrárnách, teplárnách a v lokálních topeništích drobných spotřebitelů.
Daleko výhodnější je jeho zpracování jako suroviny v chemickém průmyslu.
Při karbonizaci (zpracovávání) se získává:
plyn (koksárenský nebo svítiplyn), obsahující hlavně vodík a jedovatý oxid uhelnatý. Používá se především jako plynné palivo.
černouhelný dehet, který obsahuje několik set látek. Získává se z něj např. benzen, naftalen, barviva, léčiva, desinfekční prostředky, čistící a mycí prostředky, voňavky, umělá hnojiva, prostředky proti plevelu a hmyzu, lak na nehty. Dokonce i sladidlo sacharin lze vyrábět z uhlí.
K vedlejším produktům patří amoniaková voda, která se používá při výrobě dusíkatých hnojiv.
Uhlí, spolu s ropou a zemním plynem představují až 80% krytí spotřeby energie. Jejich životnost je odhadována v případě uhlí na 300 let, ropy na 50 let a zemního plynu na 60 let. V návaznosti na prognózy Mezinárodní energetické agentury je racionální a efektivní využití uhlí nejperspektivnější cestou efektivního hospodaření s energií ve světě.
Možnosti náhrady hnědého uhlí jsou diferencované podle druhu a způsobu jeho užití. V energetice je jako náhrada možná dalšími prvotními zdroji, zejména jaderným palivem. Tato záměna je však spojena se značnou investiční náročností, ekologickými a dalšími problémy.
Těžba hnědého uhlí v ČR v roce 2005 činila 48 657 kt, v roce 2006 48 979 kt. za 1. pololetí roku 2006 bylo do ČR dovezeno ze zemí EU 10 835 tun hnědého uhlí. Spotřeba hnědého uhlí v ČR za rok 2005 činila 45 234 890 tun ( 566 002 186 GJ ).
Těžba a úprava hnědého uhlí je hlavní činností Mostecké uhelné a. s. (MUS). Společnost navazuje na půltisíciletou tradici dobývání hnědého uhlí v severozápadních Čechách. Využívání uhlí se v okolí Mostu datuje od roku 1594. V roce 1871 byla ve Vídni založena Vídeňskou směnečnou bankou Mostecká společnost pro dobývání uhlí jako první hnědouhelná akciová společnost v Rakousko-Uhersku. Koncem roku 1945 vznikl n. p. Severočeské hnědouhelné doly (SHD) v Mostě, tento název vydržel až do roku 1992. Po rozpadu SHD byla Fondem národního majetku ČR dne 1. 11. 1993 založena Mostecká uhelná společnost, a. s. a zapsána do obchodního rejstříku. Společnost vznikla spojením bývalých státních podniků Doly a úpravny Komořany, Doly Ležáky a Doly Hlubina.
V souvislosti s transformací oboru byly postupně utlumovány a posléze uzavřeny některé provozy, například Úpravna uhlí Herkules, Lom Most, hlubinné doly Alexander, Kohinoor či Žižka.
Vzhledem ke skutečnosti, že v posledních několika letech dochází k ustálení poptávky po produktech vyráběných z mosteckého hnědého uhlí, neredukovala společnost od roku 2006 své výrobní a zpracovatelské kapacity. Důsledná restrukturalizační opatření, především snižování vlastních nákladů firmy a zvyšování produktivity práce, umožnila přes klesající těžbu uhlí vykazovat rostoucí zisk."

Poznámka

Práce obsahuje 1 tabulku, rozsah čistého textu je něco málo přes 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21675
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse