Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Téze management a marketing služeb

Téze management a marketing služeb

Kategorie: Marketing

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Služby - historický vývoj, marketingový přístup, vlastnosti. Marketing služeb - marketingová orientace, hodnota, zákazníci, marketingový mix služeb, sociální marketint, interní marketing, marketing vztahů. Strategické marketingové plánování: hlavní funkce, postup, strategie, segmentace trhu a jeho etapy, marketingový audit, požadavky na stanovení cíle organizace, extrapolace trendů, vytváření scénářů, strategie pozitioningu. Analýza trhu a marketingový výzkum v oblasti služeb: analýza trhu, potřeby a přání zákazníků, marketingový výzkum, Využití marketingového výzkumu v sektoru služeb, Marketingový výzkum a veřejné služby. Produkt - analýza nabídky služeb, strategie produktu služba, inovace produktu služba, význam značky. Procesy ve službách - produktivita procesu poskytování služeb. Lidé ve službách: význam zaměstnanců pro nabídku služeb, řízení zaměstnanců, omezování závislosti na lidských zdrojích. Distribuce služeb: rozhodování o umístnění,flexibilita produkce a spotřeby,vliv technologické revoluce na distribuci služeb. Ceny služeb: základy cenové strategie, metoda stanovení cen služeb,taktika tvorby cen, cenová elasticita, tvorba cen v sektoru veřejných služeb. Komunikační mix: jeho cíle, možnosti zlepšení podpory prodeje, reklama, osobní prodej. Materiální prostředí a služby: úloha materiálního prostředí ve službách, řízení prostředí, design prostředí služeb, formování image. Řízení kvality služeb: definice kvality služeb, průzkumy kvality. Typy organizační kultury vhodné pro oblast služeb
OBsah:
1) Co jsou služby?
2) Marketing služeb
3) Strategické marketingové plánování
4) Analýza trhu a marketingový výzkum v oblasti služeb
5) Produkt
6) Procesy ve službách
7) Lidé ve službách
8) Distribuce služeb
9) Ceny služeb
10)Komunikační mix
11)Materiální prostředí a služby
12)Řízení kvality služeb
13)Typy organizační kultury vhodné pro oblast služeb
Úryvek z práce:
Průzkumy kvality
Hodnocení kvality se provádí pomocí průzkumu názorů zákazníků, realizovaného běžnými metodami primárního výzkumu. Další metodou hodnocení jsou stálé zákaznické panely. Skupiny zákazníků, kteří jsou zpravidla častějšími uživateli služby se pravidelně scházejí na podnět organizace poskytující službu. Sdělují své názory na kvalitu služby. jindy může být tento panel použit k hodnocení nově zaváděné nebo zdokonalené služby. Některé profesní služby, charakteristické vysokým kontaktem se zákazníkem používají studie vnímání hodnoty zákazníkem. Tyto studie kombinují kvalitativní a kvantitativní metody výzkumu. Cílem je lepší poznání názorů zákazníka na organizaci, což jí může vést ke zdokonalení služby. Kvalitativní část studie sleduje názory zákazníků, ale i dalších zúčastněných (novinářů, zprostředkovatelů a někdy i konkurentů) na organizaci. Nástrojem hodnocení názorů jsou hloubková interview a skupinové diskuse. V kvantitativní části výzkumu jsou zákazníci požádáni o hodnocení různých vlastností služby na základě řady tvrzení. Studie vnímání hodnoty mohou obsahovat i analýzu hodnocení služby zaměstnanci organizace.
V menších organizacích je vhodnou jednoducho metodou hodnocení kvality analýza stížností.
Měla by být součástí programy styku se zákazníky.

Obsah

.

Úryvek

.

Poznámka

Velmi přehledné.
Práce obsahuje obrázky, grafy.
Na začátku každé kapitoly cíle a na konci doplňující otázky.
Neobsahuje použitou literaturu

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4591
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse