Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Tiskový mluvčí a jeho činnost

Tiskový mluvčí a jeho činnost


Kategorie: Andragogika, Žurnalistika a mediální vědy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text informuje o práci tiskového mluvčího. Odpovídá na otázku, proč je pro organizace vhodné mít vlastního tiskového mluvčího. Seznamuje s jeho činností, i přednostmi. Zamýšlí se, zda je tiskový mluvčí objektivní, či subjektivní činitel.

Obsah

1.
Úvod
2.
Proč mít tiskového mluvčího
3.
Co tiskový mluvčí dělá
4.
Jakými přednostmi musí tiskový mluvčí disponovat
5.
Je tiskový mluvčí objektivním či subjektivním činitelem
6.
Závěr

Úryvek

"4. JE TISKOVÝ MLUVČÍ OBJEKTIVNÍM ČI SUBJEKTIVNÍM ČINITELEM

V první řadě je nutné si uvědomit, že tiskový mluvčí je zaměstnancem té které organizace, firmy nebo úřadu. Je tedy logické, že v první řadě bude vždy hájit zájmy svého chlebodárce. Je to v podstatě jedna z jeho hlavních pracovních povinností. A navíc vždy platí pořekadlo, a dnes je tomu tak více než kdy jindy: „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Z tohoto by tedy logicky vyplývalo, že o nějaké objektivitě nemůže být ani řeč. Naštěstí tomu tak podle mého názoru vždy není. I tiskový mluvčí je člověk a jako každý jiný má své hranice a mantinely slušnosti a etického cítění, za které nebude za žádných okolností ochoten zajít. Ovšem i samotný zaměstnavatel tiskového mluvčího si musí uvědomit, že neobjektivní informace mohou několikrát na mediálním trhu uspět, ale dříve či později přijde doba, kdy se toto jednání vrátí i s úroky a zaměstnavatel u těch, ke kterým neobjektivní informace směřovaly, ztratí kredit a dokonce se může zesměšnit. Dopadem tohoto jednání může být dokonce i ztráta zákazníků nebo určitého zákaznického segmentu. Stejně tak to platí i u úřadů, kdy nejde o zákazníky ale o občany a potažmo tedy o voliče.
Tiskový mluvčí musí tedy vždy být natolik silnou osobností, aby dokázal jít i proti svému zaměstnavateli a v případě požadavku na poskytnutí např. nepravdivé či zkreslené informace mu musí dokázat vysvětlit, že v jeho zájmu tento postup z dlouhodobějšího hlediska není správný ani přínosný.
I ne příliš pozitivní informaci je lépe poskytnout v objektivní a pravdivé formě hned na začátku, protože pak je větší šance, že tato informace projde bez většího zájmu. V opačném případě, pokud se prokáže, že informace byla záměrně zkreslena, dochází k mnohem většímu zájmu ze strany médií i veřejnosti o daný problém. A pak se roztáčí mediální kolotoč, který zastavit nebývá jednoduché.
Nicméně, jak jsem uvedl již výše, je tiskový mluvčí jen člověkem a je tedy i na něm samotném, jak určité informace zpracuje a předá médiím a jejich prostřednictvím veřejnosti. Musí vždy velmi vážit slova a musí si být vždy vědom možného dopadu své činnosti. Takový zaměstnanec se musí umět oprostit od svého Já, které by za žádných okolností neměl do své činnosti vkládat. V opačném případě bude poskytovat informace subjektivní a objektivita se bude vytrácet. Musí se tedy jednat o osobnost vnímavou a silně chápavou, kdy výstupy jeho práce se nebudou v žádném případě odvíjet od jeho osobních názorů.
Objektivita je jedno z deklaratorních nejdůležitějších kritérií zpravodajství a tedy i práce tiskového mluvčího. Poskytované informace by měly odrážet skutečnost, měly by být spolehlivé, přesné, fakta musejí být oddělena od názorů tiskového mluvčího, ale i od názorů poskytovatelů těchto informací. Mezi hlavní rysy objektivity patří zachování neutrality ve vztahu k předmětu informace. To znamená, že je důležité vyloučit subjektivní pohled nebo osobní zaujetí. Tiskový mluvčí se musí umět vyvarovat stranění, to znamená nestavět se na ničí stranu a zdržet se jakékoliv předpojatosti. Dále musí zachovávat přesnost, relevanci a úplnost informace. Jako kritéria objektivity lze uvést faktičnost, pravdivost, informativnost, relevanci, nestrannost, vyváženost a neutralitu.
Z tohoto tedy vyplývá, že tiskový mluvčí musí umět sám sebe a svou osobnost vyřadit z procesu informování. Musí se naučit být takzvaně nad věcí. Záležitost to mnohdy není jednoduchá, ale je to podmínkou kvality jeho práce. Jelikož tiskový mluvčí bude v tomto ohledu sám sebe posuzovat velice složitě, je nutné, aby si zajistil určitou kontrolu své činnosti a výstupů své práce. V tomto procesu může sehrát roli vedení společnosti, za kterou vystupuje, nezávislý mediální odborník, ale i lidi a známí z jeho bezprostředního okolí, se kterými se stýká a kteří mu mohou poskytnout určitou zpětnou vazbu. Pak už je pouze na něm samotném, jak s takovými informacemi a podněty naloží a zda je bude umět zpracovat ve svůj prospěch."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://press-servis.ecn.cz/manual/co-potrebujeme-k-praci-s-medii/#proc.
Práce pro předmět Mediální výchova.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19194
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse